Naujienos

Mažeikių rajone skambėjo „Poezijos pavasario 2017“ balsai

Svečių autografai „Poezijos pavasario 2017“ almanacheSvečių autografai „Poezijos pavasario 2017“ almanache

Nuoširdžiai dėkojame už puikią poetų, atvykusių į Mažeikius, komandą. Mūsų skaitytojai ir darbuotojai patenkinti įvykusiais susitikimais, patyrė daugybę puikių akimirkų. Apie Poezijos pavasario renginius Mažeikiuose galite paskaityti Mūsų interneto svetainėje :

http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/1855-mazeikiu-rajone-skambejo-poezijos-pavasario-2017-balsai

Tomo Venclovos vainikavimas

2017 m. gegužės 26 d. Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje vainikuotas „Poezijos pavasario 2017“ laureatas poetas Tomas Venclova. Už eilėraščių ir vertimų rinkinį „Eumenidžių giraitė“ (Vilnius: Versus aureus, 2016) jam įteikta Kauno miesto savivaldybės Maironio premija. „Poezijos pavasario 2016“ laureatės Ramutės Skučaitės laudaciją perskaitė Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas Antanas A. Jonynas. Skaitymuose dalyvavo būrys Lietuvos ir užsienio poetų, jiems talkino aktoriai, muzikantai.

Nuotraukos Birutės Kairaitytės.

Birutės Kairaitytės nuotraukosBirutės Kairaitytės nuotraukos

Skaityti daugiau...

Poezijos pavasarėlis S. Nėries muziejaus sodelyje

2017 m. gegužės 19 d., penktadienį, 13 val. įvyko Poezijos pavasarėlis S. Nėries muziejaus sodelyje. Audronės Meškauskaitės fotografijos.

Renginio vedėjai Viktorija Miliūtė ir Matas Kandrotas, jiems talkino poetė Erika Drungytė. Dalyvavo 6-12 klasių mokiniai iš Dainavos, V. Kudirkos ir Petrašiūnų progimnazijų, Palemono, Veršvų, S. Dariaus ir S. Girėno, Varpo, A. Smetonos, Maironio, Aušros, Vyturio, Rasos ir Saulės gimnazijų, M. Mažvydo pagrindinės mokyklos. Koncertavo J. Gruodžio konservatorijos studentai: Donatas Butkus Skirmantas Galinis, Vakarė Urbaitė.

Audronės Meškauskaitės fotografijosAudronės Meškauskaitės fotografijos

Skaityti daugiau...

„Zikarinės“ – poezijos skaitymai Juozo Zikaro memorialiniame muziejuje

2017 m. gegužės 19 d. įvyko „Zikarinės“ – poezijos skaitymai Juozo Zikaro memorialiniame muziejuje (J. Zikaro g. 3, Kaunas). Petro Vaičiulio fotografijos.

Renginyje dalyvavo Gvidas Latakas, Ona Jautakė, Artūras Šilanskas, Danielius Milašauskas, Petras Gintalas, Viktoras Gulbinas, Perpetua Dumšienė, Viktoras Žilinskas, Edmundas Janušaitis, Egidija Šeputytė, rašantys tapytojai – Aleksas Andriuškevičius ir Darius Rakauskas, bardas Romualdas Miškinis ir kiti.

Petras Gintalas paskelbtas Zikaro namų vyčiu ir apdovanotas medaliu už knygą-albumą „Petras Gintalas – Medalio žmogus“ bei už Zikarinių dvasios puoselėjimą.

Petro Vaičiulio fotografijosPetro Vaičiulio fotografijos

Skaityti daugiau...

Valanda su poetu Vytautu Stulpinu

2017 m. gegužės 23 d.  - valanda su poetu Vytautu Stulpinu Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56, Kaunas). Rašytoją kalbino poetas, dailininkas Gvidas Latakas. Muzikavo V. Stulpino anūkės. Mildos Kiaušaitės fotografijos

Mildos Kiaušaitės fotografijosMildos Kiaušaitės fotografijos

Skaityti daugiau...

Poezijos pavasaris Šakių rajone

2017 m. gegužės 19 d. Poezijos pavasaris Šakių rajone: Poezijos šventė Vinco Kudirkos muziejuje Kudirkos Naumiestyje ir Poezijos šventė „Tu mano meilė, tu mano laimė...“, skirta poeto Edmundo Steponaičio 125-osioms gimimo metinėms Šakių r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Dalyvavo poetė Erika Drungytė, poetai Aivaras Veiknys, Julius Žėkas, Benediktas Januševičius, Lina Buividavičiūtė, literatūros kritikė Neringa Butnoriūtė, skaitovė Irena Plaušinaitytė, poeto Kazio Bradūno dukra Elenutė Bradūnaitė-Aglinskienė.

Skaityti daugiau...

Poezijos šventė „Gyvenimas ir raštas – viena poema“

2017 m. gegužės 17 d., trečiadienį, 13 val. įvyko Garliavos Jonučių progimnazijos ir gimnazijos Borutaičių draugijos poezijos šventė „Gyvenimas ir raštas – viena poema“ Kazio Borutos sodyboje (Garliavos apyl., Ražiškių k., Kauno r.)

Šventėje dalyvavo Robertas Keturakis, Liudvikas Jakimavičius, Renata Šerelytė, Zita Gaižauskaitė, Juozas Žitkauskas, dainų autorė ir atlikėja Raminta Naujanytė (Bjelle), rašytojo K. Borutos duktė Eglė Borutaitė-Makariūnienė, Kęstutis Makariūnas ir kiti.

Skaityti daugiau...

Birželio 8 d. įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdis

Nuspręsta siūlyti kandidatus premijoms: Nacionalinei kultūros ir meno premijai – Danutę Kalinauskaitę (už septynerių metų nuopelnus) ir Kazį Sają (už ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną); Antano Baranausko premijai – Regimantą Tamošaitį už esė knygą „Vien tik zuikiai naktyje“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016); Vlado Šlaito premijai – Benediktą Januševičių už eilėraščių knygą „Žodžiai“ (Žiemos žodžiai, 2016).
Į Vaižganto premijos vertinimo komisiją Valdyba delegavo tris rašytojus – Gytį Norvilą, Donatą Petrošių ir Antaną Šimkų. Dar tris narius deleguos Lietuvos žurnalistų sąjunga.
Valdyba pritarė VšĮ „Kauko laiptai“ stojimui į Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociaciją.
Į Rašytojų sąjungą priimti du nauji nariai – Neringa Mikalauskienė (Dangvydė) ir Vahagn Grigorian.

 


SKELBIMAI