Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN  FR  RU


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 

2010-ųjų Poetinis Druskininkų ruduo. Įkliuvos

 

                                                                                                                                          Ričardas Šileika


2010-ųjų Poetinis Druskininkų ruduo. Įkliuvos


     Vos išlipęs Druskininkų autobusų stotyje išgirstu pirmąsias naujienas iš ne vienų lūpų. Kad šeštadienį Pramogų aikštėje bus kepamas miesto savivaldybės mero Ričardo Malinausko sumedžiotas šernas. Aišku, tik vėliau afišose pats perskaitau, kad tas visų laukiamas laukinis keturkojis yra bendruomenės šventės „Čia – Dzūkija“ pagrindinė vinis.

      Druskininkų miškų prieigose žioplinėjantis vėlyvis užsižiopsojo į du padoriai apsirengusius vyriškius. Jie suktelėjo iš miško keliuko, išjungė variklį, žengė tankmėn. Vienas iš jų mosikavo kirviu. Ką jie čia veikia? Kokių kėslų vedini atsibeldė? Ogi, žiū, spalvingiausia lapija pasidabinusių šakų dairosi, tokšt tokšt gvelbia, tempia glėbiais.

       Neilgtrukus kavinės gale savo instrumentus išsidėliojo Kęstas Bočys, Valdas Meškerys, Gytis Voronovas ir Tomas Čiukauskas. Įsibangavo ekspromtinės improvizacijos - muzikinis džemas. Prie druskininkiečių ketveriukės bandė prisijungti amerikietis slemo meistras Bobas Holmanas. Tačiau jo pastangos buvo tiesiog nevykusios. Todėl ir krizenome su Liana Ruokyte į savo saujas.

       Ilzė Butkutė kiekviena pasitaikiusia vieša proga Poetinio Druskininkų rudens dalyviams gyrėsi, kad įgijo teisę vairuoti motociklą. Per pietus akustiškai girgždėjo Gintaro Patacko kėdė. Prie stalo bendravalgiams pasiūliau sriubą matuoti samčiais ir šaukštais. Virginijus Gasiliūnas dar pridūrė, kad taip pat bliūdais ir skrandžiais. Visi suvažiavėliai šiureno šiemet gautus drobinius maišelius su PDR‘o logotipu. Taigi neveltui lietuvių liaudis poetams tebešnabžda savo genialią patarlę: neišsižadėk terbos, lazdos ir tiurmos. Maironio lietuvių literatūros muziejaus fotografas Zenonas Baltrušis per savo fotoparodos atidarymą Aušrinės salės vestibiulyje vaišino bičiulius grapa. „Dainavos“ centro direktorius Zenonas Streikus vėl pripasakojo pilnas ausis naujų anekdotų.

     Sakydamas pradžios žodį šių metų diskutuotina tema „Poetinės mokyklos ir asmeninės priklausomybės“ Rimantas Kmita teigė, kad mokykla – tai geografinė vieta, kurioje vyksta komunikacija. Dailėtyrininkė Laima Kreivytė, remdamasi Vytauto Kavolio įžvalgomis, išskyrė Maironio ir Nėries poetines mokyklas. Toliau ji antrino Kmitai, kad mokykla yra fizinė erdvė, o ne tradicija. Bet neilgtrukus pareiškusi esanti feministė, kreipė dėmesį vien į moteris poetes. Cituodama Neringą Abrutytę, Solveigą Daugirdaitę, Agnę Žagrakalytę ir Giedrę Kazlauskaitę, vis minėjo jai pačiai didžiulį įspūdį palikusią amerikiečių poetę Anne Sexton. Marijus Šidlauskas siūlė diskusijon įtraukti nacionalinės mokyklos sąvoką. Jis nuogąstavo, kad šių kalbų užribyje paliekamas estetinis matmuo. Vokietijoje gyvenantis indas Rajvinder Singh sakė netikįs poetinėm mokyklom ir pats nenorįs priklausyti jokiai mokyklai.
Per šiemetę diskusiją, kaip ir visų kitų būtų festivalių diskusijas, nieko neišsiaiškinta. Nes sudėlioti skyrybos ženklų yra neįmanoma. Tačiau samprotavimuose dalyvavusiųjų ir pranešimų klausiusiųjų galvose, tikėtina, šmėstelėjo naudingų potemių, nuorodų ir atšvaitų.

      Centro „Dainava“ kieme šeštadienio priešpietę dailininkas Andrius Mosiejus (prakeiktas word‘o autokorektorius kaipmat ištaiso į „Motiejų“) užsivilko baltą chalatą, užsidėjo virėjo kepurėlę ir paskelbė kopūstienės valgymo fiestą. Bobas Holmanas uoliai dirigavo slemininkų grupuotei. O tapybinių polėkių pagautos poetės puolė prie baltutėlių drobių. Tapytojas Saulius Rudzikas drąsinamai šypsojosi. Nes tema ne iš supuvusio kelmo spirta – „Aš ir mano Aš“. Apie save ir savo egoizmą sukosi ir tarptautinio tapybos plenero „Raigardas 2010“, su kuriuo šių metų PDR‘as pasirašė nerašytą bendradarbiavimo sutartį, ašis.

      Poetišką naktį, tiksliau vėlyvą vakarą kontroliavo Benediktas Januševičius ir Aušra Kaziliūnaitė. Jie geranoriškai leido tuzinui jaunųjų poetų naudotis mikrofonu ir garsintuvu. Į tamtyč sumontuotą olimpą su virš galvų tabaluojančiu lauravainikiu kopė Donatas Paulauskas, Marius Plečkaitis, Mindaugas Nastaravičius, Jurgis Viningas, Žygimantas Kudirka, Tadas Zaronskis, Greta Lisauskaitė, Haroldas Baubinas, Ernestas Noreika, Paulius Aušra. Nuo žemės eilėraščius skaitė Ilzė Butkutė, iš fotoaparato – Viktorija Vosyliūtė.
     Kitądien Perkūno salėje vykusiame jaunųjų kūrybos aptarime visų liežuviai buvo sutepti Žygimanto Kudirkos, anot A. Kaziliūnaitės, jaunojo slemo apaštalo, pavarde. Aidas Marčėnas, aišku, minėjo Mindaugą Nastaravičių, kurio išėjusią knygaitę „Dėmėtų akių„ ir redagavo. Tam pačiam Mindaugui atiteko ir Antano A. Jonyno skiriamas tradicinis (Aleksandro Sergejevičiaus) Puškino prizas.

      Pasveikinus Jotvingio premijos laureatę Viktoriją Daujotytę Daujotę ir jaunąjį jotvingį Antaną Šimkų, paskelbus įvairių eilėraščio rungčių nugalėtojus, aistros tilo ir mažo. Po vakarienės ir po vyno stiklo Kornelijaus Platelio padėkų sąrašą poetų ir jų gerbėjų bendrija išklausė labai nedėmesingai. Naktinių skaitymų „Slaptosios priklausomybės“ pradėti buvo pakviestas Benediktas Januševičius. Gausiausių plojimų susilaukė Jadzė Liolia iš Šančių (aktorė Olita Dautartaitė). Po poros valandų dalis publikos išplaukė į Laisvės aikštę, kur Senojojo forto užeigoje tęsėsi poetinės bendrystės.

     Sekmadienio rytą prie kavinės „Širdelė“ kvepėjo kava. Kiniški muilo burbulai džiaugėsi lietuvių saule.
Tuoj prasidėjo apsikabinimai ir atsisveikinimai. Kai kurie vėl susitiks tik kitą rudenį vėl čia, Druskininkuose. Sostinėn krustelėjęs autobusas buvo sausakimšas. Vairuotojas griežtai aiškino stovinčiųjų nevešiąs. Pačioje priekinėje sėdinėje įsitaisiau šalia Čikagos poeto Kornelijaus Jazbučio. Prisipažinsiu, kad mieliau būčiau maloningai patylėjęs, tačiau pašnekovas buvo verbališkai hiperaktyvus.
     Varėnos stotelėje Donatas Petrošius siūlė, kad Poetinį Druskininkų rudenį reikia būtinai pratęsti, nes dabartinis laikas pernelyg skubrus, nebeatitinkąs būtojo laiko standartų.

    Iš Druskininkų tuščiomis rankomis man grįžti nepavyksta. Šįsyk taip pat. Žiūrėkit, Nijolės Kliukaitės-Kepenienės įteiktas naujas Klaipėdos kūrybos almanachas „Baltija“. Daivos Molytės-Lukauskienės net du identiški „Persodintų gėlių“ rinkiniai (aišku, su skirtingažodžiais autografais). Ir, žinoma, Agnės Žagrakalytės dovanotas vėjo malūnėlis, su kuriuo mane kuo gražiausiai nufotografavo Darius Jurevičius.

     Ačiū Virginijui Gasiliūnui, jau Vilniuje iš SEB bankomato ištraukusiam pinigų ir geranoriškai paskolinusiam man dešimtlitį. Pasijaučiau saugiau ir jaukiau. Po gero mėnesio Erika Drungytė patikino, kad youtube nieko ničnieko apie Druskininkų poetinį rudenį neaptikusi. Aš tuoj kyštelėjau trigrašį: užtat yra ką žiūrėti apie mero Malinausko šerną.

P. S. Nors Palmira Mikėnaitė pačiam Vladui Braziūnui į akis gyrė jo išverstą Knutą Skujenieką, aš tylutėliai geriausio vertėjo minkštakrėslį atidaviau Antanui A. Jonynui. Už Vokietijoje gyvenančio indo Rajvinder‘io Singh‘o eilėraštį „Unserallerland“ lietuviškai (PDR‘o almanache jis spausdinamas 223 puslapyje).Iliustracijoje: Autoriaus neišnaudotas sekmadienio pusryčių talonas

Atgal

Į viršų

Užsisakyti
2012-02-06
Mantas Gimžauskas
36-sios gimimo metinės
Jaroslavas Melnikas
53-oji gimimo diena
Lina Navickaitė - Greičiuvienė
41-oji gimimo diena


Maketuotoja Dalia Kavaliūnaitė: "mano laisvė turi ribas"


aversas


ALBERTAS LAURINČIUKAS 1928 01 01–2012 01 08
2012-01-09
Balys Godauskis. Poetinės provincijos, proziški regionai
2012-01-06
ALĖ RŪTA (1915.11.16. – 2011.12.31)
2012-01-03
Balys Godauskis. Ką dar būtų galima išbraukti iš mokyklinių literatūros programų?
2011-12-15
Balys Godauskis. Donelaičiui – 300. Kodėl ne 3 000 000?
2011-12-10
Diemedžio vakarai III. 10 gruzinių ir lietuvių novelių
2011-12-05
Antanas A. Jonynas
2012-01-10
Alė Rūta
2012-01-02
Algimantas Zurba
2011-11-20
Vidmantas Kiaušas - Elmiškis
2011-11-13
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama