Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 

"VARPAI"

 

Literatūros almanachas „VARPAI“

Vyriausias redaktorius – Leonas Peleckis-Kaktavičius
Adresas: Dainų g. 98-45, 78270 Šiauliai
Tel.: (8-41) 454171
El.paštas: varpai@splius.lt
Remia: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, LR Kultūros rėmimo fondas, AB „Rūta“.
Įkurtas – 1943, atnaujintas – 1988 m.

Nacių okupacijos metais Šiauliuose gimė unikalus lietuvių kultūros reiškinys – Lietuvių meno ir mokslo centras. Vienas didžiausių jo nuopelnų, įėjusių ir į lietuvių literatūros istoriją, – literatūros almanacho Varpai išleidimas. Idėja priklauso Algirdui Juliui Greimui. Redaguoti buvo pakviestas prozininkas Kazys Jankauskas.
Karo metais (1943 ir 1944) išėjo du solidūs Varpų tomai: 328 ir 400 psl. Jie išleisti 10 000 egz. tiražu. Almanachas vertintas, kaip enciklopedinio pobūdžio knyga, apimanti beveik visas gyvenimo sritis (Juozas Keliuotis), kaip svarbiausias ano meto literatūros almanachas (Giedrius Viliūnas), kaip leidinys, pateikiantis gana išsamų vokietmečio lietuvių literatūros vaizdą (Vytautas Kubilius). Į Varpų puslapius sugulė beveik visų žymiausių to meto Lietuvos rašytojų kūryba.
Sovietmečiu leidimas nutrūko, K. Jankauskas buvo nuteistas 25 metams, kai kurie Varpų autoriai taip pat ištremti, nuteisti arba pasitraukė iš Lietuvos. Oficialiąja Varpų atnaujinimo data laikoma 1988 m. rugsėjo 14 d., kai L. Peleckis-Kaktavičius, apsilankęs pas pirmąjį redaktorių, išgirdo pritarimą ir paraginimą: „Atnaujink Varpus“. Atnaujinimo idėjai pritarė ir Paryžiuje gyvenęs A. J. Greimas. Naujajam redaktoriui buvo iškelta vienintelė sąlyga: kad almanachas netaptų parapiniu.
Pirmasis atnaujintų Varpų numeris pasirodė 1989 m., jis išleistas 10 000 egz. tiražu. Vėliau tiražas sumažintas perpus, o pastaraisiais metais dažniausiai siekė 1600 egz.
Almanache savo kūrinius yra spausdinę penkių kartų rašytojai: XX a. pr. ir trečiojo dešimtmečio rašytojai, pelnę klasikų statusą – Vydūnas, Baltrušaitis, Krėvė, Putinas, Sruoga ir kt.; ketvirtojo dešimtmečio autoriai („neoromantikai“ ir „kairysis sparnas“) – Grušas, Aistis, Miškinis, Brazdžionis, Radauskas, Churginas ir kt.; XX a. vidurio rašytojai („žemininkai“, „bežemiai“, jaunesnioji išeivijos modernistų grupė, pokario karta Lietuvoje) – Bradūnas, Matuzevičius, Mieželaitis, Nagys, Avyžius, Liūnė Sutema, Sluckis, Just. Marcinkevičius, Baltakis ir kt.; septintojo ir aštuntojo dešimtmečių autoriai („bežemiai“ išeivijoje, vidinės opozicijos karta Lietuvoje) – Bložė, Juškaitis, Martinaitis, Aputis, Vaičiūnaitė, Gutauskas, Geda ir kt.; devintojo dešimtmečio autoriai – Dirgėla, Skablauskaitė, Kunčinas, Platelis, Kajokas, Kukulas ir kt.
Nors didžiąją dalį vietos užima poezija ir proza, gausu dokumentinės literatūros, stengiamasi pateikti kuo platesnį žanrinį spektrą.
Išeiviai – viena ryškiausių grandžių, jungiančių karo metų ir atnaujintus Varpus.
Labai profesionalūs bei atviri pokalbiai su įvairių kartų ir įsitikinimų kūrėjais. Svarbus bruožas – tolerancija.
Kiekviename numeryje pristatomi bent du dėmesio verti debiutantai.
Pagrindinės rubrikos: Varpų svetainė, Mūzos, Dialogai, Senųjų Varpų skambesys, Vertimai, Literatūrinis palikimas, Kultūros istorija, Šviesa iš gilumos, Mokslas.Kritika, Laiko pamokos, Atmintis ir kt.
Antroji almanacho redaktorė – Silvija Peleckienė. Redakcijos kolegijoje – Viktorija Daujotytė, Vytautas Martinkus, Donaldas Kajokas.
Varpai skaitomi ir JAV, Australijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Izraelyje.
Anot buvusių Varpų redakcijos kolegijos narių Bern. Brazdžionio ir Kazimiero Barėno, iš pirmųjų Varpų neabejotinai mokėsi Rašytojų sąjungos literatūros mėnraščio leidėjai.
Atsinaujinę Varpai suformavo savitą kultūros proceso pažinimo modelį. Spausdindamas geriausių lietuvių literatūros kūrėjų – praeities ir dabarties, išeivių ir čia gyvenančių – kūrybą, apmąstymus, įvairių kultūros sričių tyrinėjimus, prieštaringus požiūrius, almanachas tapo kultūros vyksmo aktyviu dalyviu, ryškinančiu jame savitąją lietuvių kultūros spalvą. Jis turi savo veidą, jo nesupainiosi su kitais leidiniais.

Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama