Steponas Algirdas Dačkevičius – poetas, prozininkas.
Gimė 1952 10 07 Pužuose, Raseinių raj.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2006 m.

Autobiografija:
Jau besimokydamas Nemakščių vidurinėje mokykloje, miklinau plunksną. Rašiau į rajoninį laikraštį "Naujas rytas", kūriau noveles, o panašiai nuo 1970-ųjų - ir eilėraščius.
1971 metais po vidurinės baigimo įstojau į Šiaulių pedagoginį institutą, kur studijavau lietuvių kalbą ir literatūrą. Institute vadovavau literatų būreliui, eilėraščius spausdinau rajoninėje spaudoje. Įsigijęs pedagogo specialybę, mokykloje kaip ir nedirbau. Pasukau žurnalisto keliu. Pirmieji eilėraščiai respublikinėje spaudoje išspausdinti "Jaunimo gretose" 1981 metais.
Nuo 1982-ųjų dirbau Šilalės "Artojo" laikraštyje redaktoriaus pavaduotoju, o nuo 1988-ųjų iki dabar dirbu Telšių apskrities laikraščio "Kalvotoji Žemaitija" redaktoriumi. Asmeniškai rūpinuosi literatūrinių puslapių leidyba ir jaunųjų kūrėjų ugdymu.
Pastaraisiais metais nemažai spausdinuosi respublikiniuose leidiniuose.

2005.11.17

Bibliografija:
Dienų pasiklausiu: eilėraščiai. – Vilnius: Virola, 1997.
Staktos: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.

Publikacijos almanachuose, rinktinėse:
Pabūk džiaugsmu: mokytojų poezijos rinktinė. - Kaunas: Šviesa, 1987.
Nebijok atsigerti iš stirnos pėdos: Telšių literatų almanachas.  - Jonava: Jonava, 1989.
Po Vydūno kaštonais: Telšių literatų almanachas. - Šiauliai: Saulės delta, 2002.
Poezijos pavasaris, 2003 / sudarytojas Dainius Gintalas. - Vilnius: Vaga, 2003.
Jungtys: Šiaurės Lietuvos literatų almanachas. - Šiauliai: Saulės delta, 2000.
Nupinsiu Lietuvai vainiką: poezijos rinktinė. - Marijampolė: Ramona, 2004.