Jutta Noak (autorinis pseudonimas) Vaitkienė

Jutta Noak VaitkienėJutta Noak Vaitkienė

Jutta Noak (autorinis pseudonimas) Vaitkienė, poetė, prozininkė.
Gimė 1942.09.23 Kaune.
1965 m. baigė Kauno medicinos akademiją ir ilgus metus dirbo gydytoja. Priklausė medikų rašytojų susivienijimui, tačiau publikacijos periodikoje ir pirmoji novelių knygutė pasirodė tik po Lietuvos išsivadavimo.
Nuo 1998 m. gyvena Vokietijoje, priklauso Hamburgo autorių susivienijimui bei rusų literatų draugijai.
2007- 2009 m. – Hamburgo lietuvių bendruomenės pirmininkė.
Projekto „Judančios erdvės" autorė, subūrusi besidominčius Lietuvos kultūra lietuvius ir Šiaurės Vokietijoje gyvenančius menininkus.
Nuo 2009 m. – LRS narė.
Nuo 2010 m. – Lietuvių-vokiečių kultūros draugijos „LiT.art." pirmininkė.

B i b l i o g r a f i j a:
Uždaras ratas: novelės. – Kaunas: Varpas, 1992.
Balsas iš tylos: esė apie Bronių Radzevičių, novelių knygoje „Žolė po šerkšnu". – Kaunas: Varpas,1994.
Tapsmas: minčių etiudai–eilėraščiai, proza. – Kaunas: Varpas, 1995.
Akistatoje su likimu: esė apie vokiečių rašytoją Hermann Sudermann. Bendraautorius rašytojas Juozas Kundrotas. – Kaunas: Varpas, 1996.
Lietus: novelės. – Kaunas: Varpas, 1998.
Sraigtiniai laiptai: eilėraščiai. – Kaunas: Varpas, 2001.
Pabudimas: romanas. – Kaunas: Aušra, 2002.
Studija apie vokiečių rašytoją Hermann Sudermann – Lietuvos kultūros instituto Vokietijoje metraštyje: Annaberger Annalen Nr. 11, 2003 m. (vokiečių kalba).
Minčių dvikova–Duell der Gedanken: eilėraščiai lietuvių ir vokiečių kalba. – Kaunas: Naujasis lankas, 2006.
Petitio: romanas. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Du lagaminai: novelės. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.

P u b l i k a c i j o s:
Bibliothek deutschsprachiger Gedichte. – Realis, Vokietija: 2003, 2005, 2007, 2008.
Almanachas „Šaltinis" – „Источник": eilėraščiai vokiečių ir rusų kalbomis. – Hannover, Vokietija, 2007, 2008, 2009.