Jutta Noak (autorinis pseudonimas) Vaitkienė

Jutta Noak (autorinis pseudonimas)
Vaitkienė
Gimė 1942.09.23 Kaune.
1965 m. baigė Kauno medicinos akademiją ir ilgus metus dirbo gydytoja. Priklausė medikų rašytojų susivienijimui, tačiau publikacijos periodikoje ir pirmoji novelių knygutė tik po Lietuvos išsivadavimo(„Uždaras ratas" išleista 1992 m.)
Nuo 1998 m. gyvena Vokietijoje, priklauso Hamburgo autorių susivienijimui bei rusų literatų draugijai. Būdama aktyvi lietuvių bendruomenės narė subūrė besidominčius Lietuvos kultūra lietuvius ir Šiaurės Vokietijoje gyvenančius menininkus.
2007- 2009 m. - Hamburgo lietuvių bendruomenės pirmininkė
Nuo 2010 m.- Lietuvių-vokiečių kultūros draugijos „LiT.art." pirmininkė
Nuo 2009 m. - LRS narė.

Bibliografija:
Uždaras ratas: novelės. – Kaunas: Varpas, 1992 m.
Tapsmas: minčių etiudai–eilėraščiai proza.– Kaunas: Varpas, 1995 m.
Balsas iš tylos: esė apie Bronių Radzevičių, novelių knygoje „Žolė po šerkšnu". Kaunas: Varpas,1994m.
Akistatoje su likimu: Esė apie vokiečių rašytoją Hermann Sudermann. Bendraautorius rašytojas Juozas Kundrotas. - Kaunas: Varpas, 1996m.
Lietus: novelės. - Kaunas: Varpas, 1998m.
Sraigtiniai laiptai: eilėraščiai. - Kaunas: Varpas, 2001 m.
Pabudimas: romanas. – Kaunas: Aušra, 2002 m.
Minčių dvikova–Duell der Gedanken: eilėraščiai lietuvių ir vokiečių kalba. - Kaunas: Naujasis lankas, 2006 m.
Studija apie vokiečių rašytoją Hermann Sudermann - Lietuvos kultūros instituto Vokietijoje metraštyje: Annaberger Annalen Nr. 11, 2003 m. (vokiečių kalba)
Vokiečių kalbos eilėraščių biblioteka (Bibliothek deutschsprachiger Gedichte). – Realis, Vokietija: Publikacija vokiečių kalba 2003, 2005, 2007, 2008 metų rinktinėse.
Publikacijos literatūriniame žurnale „Metai", kultūros ir meno savaitraštyje „Nemunas" bei „Kauno dienoje".
Publikacija populiariame-mokslo ir literatūros almanache "Hamburgo mozaika" rusų kalba.
Almanachas "Šaltinis" – „Источник": eilėraščiai vokiečių ir rusų kalbomis. – Hannover, Vokietija, 2007, 2008, 2009m. rinktinėse.