Skliutauskas Jokūbas

Skliutauskas Jokūbas – dramaturgas, prozininkas, eseistas, literatūros kritikas.
Gimė 1925.01.10 Kaune. Mirė 2004.03.24 Vilniuje.
1945-48 dirbo Tiesos, Literatūros ir meno redakcijose. 1949 baigė VU mediciną. Gydytojavo Vilniuje, Daugpilyje (Latvija), Činkčių apygardoje, Kazachstane, vėl Vilniuje.
Bibliografija:
Vaikinas su velnio plauku: 3 veiksmų 5 paveikslų pjesė. - Vilnius: Mintis, 1961.
Stepių iliada: apybraižos. - Vilnius: Mintis, 1965.
Smėlis, saulė, svajonė. - Vilnius: Mintis, 1966.
Širdies liga: 5 veiksmų drama. - Vilnius: Vaga, 1967.
Iš armėniško sąsiuvinio: apybraižos. - Vilnius: Mintis, 1968.
Erelių ola: apie antropologą A. Pošką. - Vilnius: Vaga, 1971.
Riteris iš Sakartvelo: apybraižos. - Vilnius: Mintis, 1972.
Jaunystės eliksyras. - Vilnius: Mintis, 1973.
Aš girdžiu muziką...: trijų dalių dokumentinė kronika su prologu ir epilogu / M. Jackevičius, J. Skliutauskas. - Vilnius: Vaga, 1973.
Raganų dauba.- Daktaras Asklepijus: dvi vienaveiksmės pjesės. - Vilnius: Vaga, 1974.
Ko milžinai nepadarė: jaunesniam ir vidutiniam mokykliniam amžiui. - Vilnius: Vaga, 1974.
Estiškos akvarelės. - Vilnius: Mintis, 1975.
Žmogus, emocijos, širdis: ilgo gyvenimo paslaptis. - Vilnius: Mokslas, 1977.
Kaukazo ilgaamžiai. - Vilnius: Mokslas, 1979.
Kalnuose aidi šūviai: neišgalvotos istorijos. - Vilnius: Vaga, 1981.
Petras Cvirka - internacionalistas: medžiaga lektoriui. - Vilnius, 1981.
Aukso šaknelė: literatūrinių ryšių apybraižos. - Vilnius: Mintis, 1977-1982. - 2 kn.
Literatūrų draugystės platumos: medžiaga lektoriui. - Vilnius: Žinija, 1984.
Sparnuotas raitelis: novelės, apybraižos, esė. - Vilnius: Vaga, 1986.
Ilgas gyvenimas : svajonė ar tikrovė?. - Vilnius: Mokslas, 1987.
Į praeitį ir atgal: meninės apybraižos. - Vilnius, 1987.
Prie Suleimano sosto. - Vilnius: Vyturys, 1989.
Iš ramybės ir nerimo: dokumentinė proza. - Vilnius: Vaga, 1991.

Knygos rusų kalba:
Если ты человек...: пъеса в одном акте / И. Склютаускас. - Москва: Искусство, 1953.
Уроки доброты: новеллы и очерки / Йокубас Склютаускас. - Вильнюс: Vaga, 1980.
Выстрелы в горах: повесть и рассказы / Йокубас Склютаускас. - Вильнюс: Вага, 1985.
Крылатый всадник: очерки, новеллы, эссе / Йокубас Ильич Склютаускас. - Москва: Советский писатель, 1987.

Dalintis