Petras VenclovasPetras Venclovas

Petras Venclovas, prozininkas.
Gimė 1944.07.10 Žaliosios vienkiemyje, Biržų rajone.

Mokėsi Kupreliškio vidurinėje mokykloje, 1969 m. baigė Vilniaus universitetą, kur studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo mokytoju ir direktoriaus pavaduotoju Kauno r. mokyklose, vyr. bibliografu Kauno medicinos institute. Nuo 1975 m. darbavosi Lietuvos rašytojų sąjungos sistemoje: buvo Grožinės literatūros propagandos biuro instruktorius, „Nemuno" žurnalo darbuotojas, LRS Kauno skyriaus literatūros konsultantas, vėliau referentas. Keletą metų buvo Kauno jaunųjų rašytojų sekcijos pirmininkas. Nuo 1999 m. vėl dirbo „Nemuno" žurnalo prozos ir jos kritikos redaktoriumi, 2004 – 2005 m. tvarkė „Nemuno" savaitraščio publicistiką.

Per penkiasdešimt kūrybinio darbo metų išleido 17 prozos knygų, išspausdino 3 dramas įvairiose dramaturgijos antologijose, yra leidinių „Kauno rašytojai" (1992), „Kauno vainikai" (2000), „Kauno jaunieji" – prozos almanachas (2005) sudarytojas, dažnai spausdinasi kultūrinėje periodikoje. Jo kūriniai versti į latvių, estų, baltarusių, ukrainiečių, rusų, slovakų ir suomių kalbas.

Nuo 1984 m. - LRS narys.

B i b l i o g r a f i j a:
Rudens eilėraštis: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Vakaro elegijos: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1983.
Akvariumas: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1987.
Drugelių šokis: drama. Kn. Lietuvių drama '90. – Vilnius: Vaga, 1990.
Išeiti iš miško: drama. Kn. Pjesės. – Vilnius: Lietuvių liaudies kultūros centras, 1991.
Ties bedugne: romanas. – Kaunas: Šviesa, 1991.
Tomukas ieško draugų: apysaka vaikams. – Kaunas: Šviesa, 1997.
Inteligentiška žmogžudystė: apysakos. – Kaunas: Markas, 1997.
Aistrų fiesta: apysakos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Laimingas vaikų juokas: pjesė vaikams. Kn. Aitvaras auksarankis. – Vilnius: Lietuvių liaudies kultūros centras, 1997.
Edvardas ir Julė: romanas. – Vilnius: Litimo, 1999.
Teateinie meilės karalystė: apysakos. – Kaunas: Nemunas, 2002.
Su tavim ir be tavęs: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2002.
Tomukas ieško tėtės: apysaka vaikams. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Susapnuoti gyvenimai: novelių apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Meilės ir mirties menas: apysakos. – Vilnius: Vaga, 2007.
Kartybių taurė – iki dugno: romanas. – Vilnius: Naujosios Romuvos fondo leidykla, 2011.
Iš tamsos į tamsą: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2012.
Peržengti ribą: mažieji romanai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2013.
Žingsniai: apsakymai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2014.
 
A p d o v a n o j i m a i:
2007 m. Respublikinio novelės konkurso, skirto Antano Vienuolio 125–osioms gimimo metinėms, II vieta.
2010 m. Amerikos lietuvių tautininkų sąjungos anoniminio Grožinės literatūros konkurso, skirto Lietuvos vardo tūkstantmečiui, I vieta.
2011 m. Jono Marcinkevičiaus literatūrinė premija už knygą „Kartybių taurė - iki dugno".
2012 m. Kauno miesto savivaldybės Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalis.
2014 m. Vieno lito premija už knygą „Peržengti ribą".
2014 m. Kauno miesto savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklas.