Petras Venclovas gimė 1944 metų liepos 10 d. Žaliosios vienkiemyje, Biržų rajone.Mokėsi Kupreliškio vidurinėje mokykloje, 1969 metais baigė Vilniaus universitetą, kur studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.
Dirbo mokytoju ir direktoriaus pavaduotoju Kauno raj. mokyklose, vyr. bibliografu Kauno medicinos institute. Nuo 1975 metų darbavosi Lietuvos rašytojų sąjungos sistemoje: buvo Grožinės literatūros propagandos biuro instruktorius, Nemuno žurnalo darbuotojas, LRS Kauno skyriaus literatūros konsultantas, vėliau referentas. Keletą metų buvo Kauno jaunųjų rašytojų sekcijos pirmininkas. Nuo 1999 metų vėl dirbo Nemuno žurnalo prozos ir jos kritikos redaktoriumi, 2004 – 2005 metais tvarkė Nemuno savaitraščio publicistiką.
1984 metais tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu, taip pat yra Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narys.
Per penkiasdešimt kūrybinio darbo metų išleido 16 prozos knygų, išspausdino 3 dramas įvairiose dramaturgijos antologijose, yra leidinių Kauno rašytojai (1992), Kauno vainikai (2000), Kauno jaunieji – prozos almanachas (2005) sudarytojas, dažnai spausdinasi kultūrinėje periodikoje. Jo kūriniai versti į latvių, estų, baltarusių, ukrainiečių, rusų, slovakų ir suomių kalbas.

B i b l i o g r a f i j a

Rudens eilėraštis. Apsakymai. – V., Vaga, 1978
Vakaro elegijos. Apsakymai. – V., Vaga, 1983
Akvariumas. Apysakos. – V., Vaga, 1987
Drugelių šokis. Drama. Kn. Lietuvių drama '90. – V., Vaga, 1990
Išeiti iš miško. Drama. Kn. Pjesės. – V., Lietuvių liaudies kultūros centras, 1991
Ties bedugne. Romanas. – K., Šviesa, 1991
Tomukas ieško draugų. Apysaka vaikams. – K., Šviesa, 1997
Inteligentiška žmogžudystė. Apysakos. – K., Markas, 1997
Aistrų fiesta. Apysakos. – V., Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997
Laimingas vaikų juokas. Pjesė vaikams. Kn. Aitvaras auksarankis. – V.,
Lietuvių liaudies kultūros centras, 1997
Edvardas ir Julė. Romanas. – V., Litimo, 1999
Teateinie meilės karalystė. Apysakos. – K., Nemunas, 2002
Su tavim ir be tavęs. Romanas. – V., Alma littera, 2002
Tomukas ieško tėtės. Apysaka vaikams. – K., Naujasis lankas, 2004
Susapnuoti gyvenimai. Novelių apysaka ir apsakymai. – V., Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,2005
Meilės ir mirties menas. Apysakos. – V., Vaga, 2007
Kartybių taurė – iki dugno. Romanas. – V., Naujosios Romuvos fondo leidykla, 2011
Iš tamsos į tamsą. Romanas. – V., Versus aureus leidykla, 2012.
Peržengti ribą. Mažieji romanai. – K., Kauko laiptai, 2013.

A p d o v a n o j i m a i

Respublikinio novelės konkurso, skirto A. Vienuolio 125 – osioms gimimo metinėms, laureatas /II vieta/ (2007)

Amerikos lietuvių tautinės sąjungos anonimino konkurso Lietuvai – tūkstantis metų! laureatas /I vieta/ (2009)

Jono Marcinkevičiaus literatūros premija (2011)

Kauno miesto savivaldybės J. Vileišio medalis (2012)