Burokas Marius

Benedikto Januševičiaus nuotraukaBenedikto Januševičiaus nuotrauka

Marius Burokas – poetas, vertėjas, literatūros kritikas.
Gimė 1977 04 30 Vilniuje.
1995 m. įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. 2001 m. dalyvavo Tarptautinėje rašymo programoje (International writing program), kurią organizuoja Ajovos universitetas (JAV). Keletą metų rašė nuolatines literatūros apžvalgas „Literatūroje ir mene“. Dirbo lietuvių kalbos mokytoju, viešųjų ryšių agentūroje, bulvariniuose laikraščiuose ir žurnaluose. Nuo 1995 m. bendradarbiauja su įvairiais literatūros kritikos ir meno leidiniais, portalais, rašo knygų apžvalgas („Metai“, „Literatūra ir menas“, „Nemunas“, bernardinai.lt, lrt.lt ir kitais). Kūrybos publikuoja kultūrinėje spaudoje, almanachuose („Poezijos pavasaris“, „Poetinis Druskininkų ruduo“, „Literatūrinės Vilniaus slinktys“, „Žiemos žodžiai“). Verčia iš anglų kalbos. Be išverstų ir išleistų įvairių autorių knygų, taip pat išvertęs šių JAV, Kanados ir Australijos poetų kūrybos: Charles Simic, Walter S. Marwin, Gwendolyn MacEwen, Robinson Jeffers, Robert Bly, James Dickey, William Carlos Williams, Margaret Atwood, Michael Ondaatje, Russell Edson, Al Purdy, Irving Layton, Hilda Doolittle (H.D.), Alan Dugan, David Malouf, Alden Nowlan ir kitų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2007 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Ideogramos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1999.
Būsenos: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Išmokau nebūti: eilėraščiai. – Vilnius: Tyto alba, 2011.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
Ch. Bukowski. Apsakymai. – Klaipėda: Shemitten press [i.e. Vario burnos], 2003.
Ch. Bukowski. Paštas: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2004, 2008, 2013.
Ch. Bukowski. Skaitalas: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2005.
Ch. Bukowski. Pragaras skirtas vienišiems: eilėraščiai (kartu su G. Puloku). – Kaunas: Kitos knygos, 2007.
H. S. Thompson. Baimė ir neapykanta Las Vegase: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2007.
W. Allen. Diagnozė: nepakaltinamas: smulkioji proza (kartu su G. Puloku, S. Repečka). – Vilnius: Knygius: Vaizdų kultūros studija, 2010.
J. G. Ballard. Avarija: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2010.
J. Perkins. Ekonomikos smogiko išpažintis. – Kaunas: Kitos knygos, 2011.
A. Ginsberg. Staugsmas, Kadišas ir kiti eilėraščiai (kartu su K. Pociumi). – Kaunas: Kitos knygos, 2011.
Sh. Alexie. Absoliučiai tikras pusės etato indėno dienoraštis: kaip pabėgti iš savo namų ir susirasti namus?: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2011.
Ch. Bukowski. Paprastos beprotybės istorijos: apsakymų rinkinys. – Vilnius: Kitos knygos, 2011.
S. Beckett. Įrašyta kauluose: detektyvinis romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2012.
J. Updike. Teroristas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2012.
Ph. Roth. Portnojaus skundas: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, Kitos knygos, 2012.
J. Winterson. Apelsinai – ne vieninteliai vaisiai: romanas. – Vilnius: Kitos knygos, 2013.
M. Ondaatje. Kačių stalas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2013.
Ch. Rodrigues, Ch. Garrat. Modernizmas: įvadas: iliustruotas gidas. – Vilnius: Modernaus meno centras, 2013.
R. Appignanesi, Ch. Garratt, Z. Sardar, P. Curry. Postmodernizmas: įvadas: iliustruotas gidas. – Vilnius: Modernaus meno centras, 2014.
J. C. Parkin. F**k it: idealus dvasinis kelias. – Vilnius: Alma littera, 2014, 2015.
R. Aslan. Maištininkas: Jėzaus Nazariečio gyvenimas ir laikai. – Vilnius: Kitos knygos, 2015.
D. Eggers. Ratas: romanas. ‒ Vilnius: Tyto alba, 2016.
J. Šukys. Epistolofilija: užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas. ‒ Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

S u d a r ė :
Poetinis Druskininkų ruduo 2011: almanachas. – Vilnius: Vaga, 2011.
Poezijos pavasaris 2012: almanachas (kartu su B. Januševičiumi, G. Kazlauskaite ir D. Petrošiumi). – Vilnius: Rašytojų sąjungos fondas, 2012.
Poetinis Druskininkų ruduo 2012: almanachas. – Vilnius: Vaga, 2012.
Poetinis Druskininkų ruduo 2013: almanachas. – Vilnius: Vaga, 2013.
Prekės iš kosmoso: latvių poetų grupės „Orbita“ eilėraščių rinkinys (sudarymas ir vertimas iš rusų k. kartu su B. Januševičiumi, V. Dekšniu). – Vilnius: Kitos knygos, 2014.
Poetinis Druskininkų ruduo 2014: almanachas (kartu su V. Dekšniu). – Vilnius: Vaga, 2014.
How the Earth Carries Us: New Lithuanian Poets (kartu su R. Užgiriu). – Vilnius: Lithuanian Culture Institute, 2015.
Poetinis Druskininkų ruduo 2015: almanachas (kartu su V. Dekšniu). – Vilnius: Vaga, 2015.

B e n d r a a u t o r i s :
L. Katkus, T. S. Butkus, M. Burokas, J. Butkytė, A. Žagrakalytė, G. Kazlauskaitė. Six young Lithuanian poets (selected and translated by K. Sh. Keys). – Vilnius: Vaga, 2002.

A p d o v a n o j i m a i :
2011 m. Jaunojo jotvingio premija už poezijos knygą „Išmokau nebūti“.
2011 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už publicistinius kūrinius.
2012 m. Antano Miškinio literatūrinė premija už aukštaitiškos dvasios puoselėjimą poezijos knygoje „Išmokau nebūti“.
2013 m. Poezijos pavasario premija už užsienio poezijos vertimą į lietuvių kalbą.
2013 m. Vilniaus knygų festivalio premija „Naujasis knygnešys“.
2016 m. Vilniaus mero premija už poeziją apie Vilnių.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Poetas Marius Burokas: gyvename mėgėjų kultūros klestėjimo epochoje („Literatūros ir meno“ anketa) / 2015 02 27
Vilniaus knygų festivalis: „Naujuoju knygnešiu“ paskelbtas Marius Burokas / 2013 09 13
Marius Burokas LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašas / 2011 04 17

T e k s t a i :
Mariaus Buroko kūryba svetainėje tekstai.lt

V a i z d o   į r a š a s :
2012 birželio 9 d., Tarptautinė poezijos šventė „...ir saulas diementas žėruos...“, Poezijos skaitymai Utenoje, prie Dauniškio ežero. Marius Burokas skaito eilėraščius „Užkalbėjimas“, „Rūkas“ ir „Punktyras buvimų“:

 

Dalintis