Antanaitis Algirdas Titus

Algirdas Titus Antanaitis – literatūros kritikas, publicistas.

Slapyvardžiai: Titas Guopis, Titas Alga, T.A.T, Kęstas Reikalas, Irena Trakelytė.

Gimė 1927.01.14 Radviliškio r., Trakeliuose. Mirė 2003.10.25. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse JAV.

Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1945-1947 m. mokytojavo lietuvių išeivių pradžios mokykloje. 1957 m. baigė komerciją Čikagos De Paulo universitete. Nuo 1969 m. vadovauja lietuvių sceninio humoro ir satyros trupei “Antras kaimas”. VDU skaitė paskaitas apie lietuvių egzodo literatūrą (1994-1997).

Paskelbė eilėraščių, pjesių, straipsnių apie poezijos ir prozos knygas, teatrą, recenzijų, metinių egzodo literatūros apžvalgų Drauge, Naujienose, Aiduose, Varpe, Akiračiuose, Margutyje, Literatūroje ir mene ir kt. Leidinių Antras kaimas: Veidai ir tekstai (1989), Egzodo rašytojai (1994, su A. Mickiene), egzodo literatūros skaitinių knygos “Kaip grįžtančius namo paukščius” (1997) sudarytojas, leidinio Stasys Pilka (Stasio Pilkos teatriniai darbai meninėje-profesinėje scenoje Chicago, 1962) redaktorius. Parašė biografines apybraižas apie Marių Katiliškį, Algimantą Mackų ir kt.

Naujausius literatūros kūrinius vertina bešališkai, pasisako bendraisiais literatūrinio gyvenimo, literatūros palikimo klausimais. Rašo gyvai, ekspresyviai, kartais su patrauklia ironija.

Nuo 1994 m. – LRS narys.

Bibliografija:

Parašė biografinių apybraižų apie Marių Katiliškį, Algimantą Mackų ir kt.

Drauge, Naujienose, Aiduose, Varpe, Akiračiuose, Margutyje, Literatūroje ir mene ir kt. paskelbė eilėraščių, straipsnių, poezijos ir prozos knygų recenzijų, metinių egzodo literatūros apžvalgų.

Sudarė:

Antras kaimas: Veidai ir tekstai. – Čikaga: Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 1989.

Lietuvių egzodo literatūra, 1945-1990. – Čikaga: Lituanistikos institutas, 1992; Vilnius: Vaga, 1997.

Egzodo rašytojai: autobiografijos. kartu su A. Mickiene. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.

Kaip grįžtančius namo paukščius: išeivijos literatūros skaitiniai. – Kaunas: Šviesa, 1997.

Literatūra apie:

Vladas Kulbokas. Lietuvių literatūrinė kritika tremtyje. – Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1982, p. 178-206.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *