Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN  FR  RU


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 

2009-02-21 Jei esate knygų autorius, knygų leidėjas ar kitas asmuo, turintis rašytinių darbų autoriaus teises,

 

grupės ieškinio sprendimo metu pasiektas susitarimas dėl „Google“ knygų ir kitų rašytinių darbų nuskaitymo bei naudojimo gali turėti poveikio ir jūsų teisėms.

Už Jungtinių Valstijų ribų gyvenančiųjų dėmesiui! Ši taikos sutartis gali turėti poveikio ir jums, nes jos numatytos JAV autorių teisių apsaugos nuostatos taikomos ne Jungtinėse Valstijose išleistoms knygoms. Jeigu turite knygų ar kitos knygose pateiktos medžiagos autorių teisių, laiku nepasitraukę iš ieškovų grupės būsite teisiškai susaistyti šio susitarimo sąlygų.

Autoriai ir leidėjai iškėlė grupės ieškinį kaltindami „Google“, kad ji be leidimo nuskaitydama autorių teisių saugomas knygas bei intarpus ir viešai pateikdama jų ištraukas, pažeidė autorių, leidėjų ir kitų autorių teisių turėtojų (toliau – autorių teisių subjektai) autorines teises. „Google“ šiuos kaltinimus neigia. Šalys sutiko ginčą išspręsti taikos sutartimi. Šiame glaustame pranešime apibendrinama esminė su susitarimu susijusi informacija. „Knygų“ ir „intarpų“ sąvokos yra apibrėžtos toliau.

Ką ši taikos sutartis numato?

Pritarus teismui, šis susitarimas suteiks „Google“ teisę Jungtinėse Valstijose nuskaityti autorių teisių saugomas knygas ir intarpus ir kaupti elektroninę knygų duomenų bazę. Išparduotų knygų atveju ir parduodamų knygų autorių teisių subjektams leidus, „Google“ galės už mokestį teikti prieigą prie atskirų knygų, pardavinėti įstaigoms prieigos prie duomenų bazės prenumeratą, skelbti skelbimus bet kuriame knygai skirtame puslapyje ir kitaip komerciškai naudoti knygas. Autorių teisių subjektai bet kuriuo metu gali pakeisti savo nurodymus „Google“ dėl bet kurios iš šių naudojimo sričių. Per susitarimo numatomą įsteigti Knygų teisių registrą (toliau - Registras) „Google“ sumokės autorių teisių subjektams 63 % dalį nuo visų pajamų, gautų tokio naudojimo metu.

„Google“ taip pat sumokės 34,5 mln. JAV dolerių Registrui įsteigti ir jo pradinei veiklai finansuoti, taip pat pranešimų ir taikos sutarties administravimo išlaidoms padengti, be to, skirs mažiausiai 45 mln. JAV dolerių grynaisiais pinigais atlyginti autorių teisių subjektams, turintiems teises į knygas ir intarpus, kuriuos „Google“ bus nuskaičiusi prieš galutinį susitarimo sąlygų atsisakymo terminą.

Kam taikomos taikos sutarties sąlygos?

Grupinės taikos sutarties sąlygos pasaulio mastu taikomas visiems asmenims, kurie turi JAV saugomų autorių teisių ir interesų. Sąvokos „JAV autorių teisės ir interesai“ apibrėžtis yra plati. Norėdami sužinoti, ar susitarimo sąlygos jums taikomos, perskaitykite visą pranešimą, nesvarbu, kur begyventumėte.

Yra du ieškovų grupės pogrupiai:
„Ieškovų grupės autorių pogrupis“ (knygų ir kitų rašytinių darbų autoriai, paveldėtojai, teisių įpėdiniai ir perėmėjai);
„Ieškovų grupės leidėjų pogrupis" (knygų ir periodinių leidinių leidėjai bei jų teisių įpėdiniai ir perėmėjai).

Kokią medžiagą taikos sutartis apibrėžia?

Sąvoka „knygos“ apibrėžia autorių teisių saugomus rašytinius veikalus, kaip antai romanus, vadovėlius, disertacijas ir kitas rašytinius darbus, kurie spausdintiniu formatu buvo išleisti arba platinami iki 2009 m. sausio 5 d. imtinai. Susitarimo sąlygos bus taikomas tik tiems JAV rašytiniams veikalams, kurie yra užregistruoti JAV autorių teisių gynimo agentūroje (angl. U.S. Copyright Office). „Knygų“ apibrėžtis neapima periodinių leidinių, asmeninių rašinių, muzikos natų, taip pat visuomeninių ir valstybinių leidinių.

Sąvoka „intarpai“ apibrėžia bet kokį tekstą ar kitą medžiagą (pvz., pratarmes, esė, eilėraščius, citatas, laiškus, dainų tekstus, vaikų knygų iliustracijas, muzikos natas, lenteles, diagramas), kuri yra nepriklausomai saugoma JAV autorių teisių įstatymų ir įtraukta į knygą, valstybinį leidinį arba visuomeninį leidinį, išleistą iki 2009 m. sausio 5 d. imtinai, be to, JAV rašytiniai veikalai turi būti užregistruoti JAV autorių teisių gynimo agentūroje (atskirai arba kaip kito veikalo dalis). Intarpai neapima vaizdinio turinio (išskyrus vaikų knygų iliustracijas) ir jokių visuomeninių ar valstybinių leidinių.

Išsamesni šių sąvokų apibrėžimai ir kita esminė su taikos sutartimi susijusi informacija pateikiama pilnoje pranešimo versįjoje.

Ką man daryti?

Perskaitykite visą pranešimą, kurį galite rasti adresu: http://www.googlebooksettlement.com

Nuspręskite, ką pasirinktumėte:
• Pasilikti ieškovų grupėje susitarimo sąlygomis;
jei taip, būsite teisiškai saistomi teismo sprendimų, įskaitant savo ieškinio „Google“ atsisakymą;
• Pareikšti prieštaravimą ar nuomonę dėl susitarimo;
prieštaravimą ar nuomonę turite pareikšti raštu iki 2009 m. gegužės 5 d.;
• Atsisakyti susitarimo siūlomų sąlygų ir išlaikyti teisę atskirai iškelti ieškinį „Google“;
savo atsisakymą turite pateikti raštu iki 2009 m. gegužės 5 d.;
• Pareikalauti atlyginimo grynaisiais pinigais (jei jums tokia teisė taikoma);
reikalavimą būtina pateikti iki 2010 m. sausio 5 d.

Teismas paskyrė grupinių bylų advokatus ginti abu ieškovų grupės pogrupius. Jei šiam taikiam ginčo sprendimui bus pritarta, ieškovų grupės autorių pogrupio advokatui reikės sumokėti atlyginimą ir padengti gynimo išlaidas; „Google“ sutiko tai apmokėti. Galite ir patys savo lėšomis pasisamdyti advokatą.

Sprendimą dėl taikos sutarties patvirtinimo teismas priims 2009 m. birželio 11 d. 13:00 val. vyksiančiame posėdyje, skirtame grupių pasiekto susitarimo teisingumui nagrinėti.

Išsamią informaciją ir visą pranešimo tekstą galima gauti iš šių šaltinių:
Interneto adresu:
http://www.googlebooksettlement.com
Tel. Nemokamai: 00 800 8000 3300

Teirautis raštu: Google Book Search Settlement Administrator, c/o Rust Consuting
P.O. Box 9364, Minneapolis, MN 55440-9364 UNITED STATES OF AMERICA

www.rasytojai.lt

RAŠYTOJAI.LT – Literatūros Kultūros Platforma


KITI NAUJIENLAIŠKIAI


Atgal

Į viršų

Užsisakyti
2012-02-06
Mantas Gimžauskas
36-sios gimimo metinės
Jaroslavas Melnikas
53-oji gimimo diena
Lina Navickaitė - Greičiuvienė
41-oji gimimo diena


Poetas Kornelijus Platelis: "manau, kad namai – tai stalas"


aversas


ALBERTAS LAURINČIUKAS 1928 01 01–2012 01 08
2012-01-09
Balys Godauskis. Poetinės provincijos, proziški regionai
2012-01-06
ALĖ RŪTA (1915.11.16. – 2011.12.31)
2012-01-03
Balys Godauskis. Ką dar būtų galima išbraukti iš mokyklinių literatūros programų?
2011-12-15
Balys Godauskis. Donelaičiui – 300. Kodėl ne 3 000 000?
2011-12-10
Diemedžio vakarai III. 10 gruzinių ir lietuvių novelių
2011-12-05
Antanas A. Jonynas
2012-01-10
Alė Rūta
2012-01-02
Algimantas Zurba
2011-11-20
Vidmantas Kiaušas - Elmiškis
2011-11-13
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama