Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 

ALĖ RŪTA (1915.11.16. – 2011.12.31)

 

Lietuvos rašytojų sąjunga su liūdesiu praneša, kad 2011 metų gruodžio 31 dieną, eidama devyniasdešimt septintuosius metus Santa Monikoje, Kalifornijoje mirė viena žymiausių šiandienos lietuvių išeivijos rašytojų, poetė, prozininkė, vertėja, JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėja, Lietuvos rašytojų sąjungos narė Alė Rūta.
Alė Rūta (tikroji pavardė - Elena Viktorija Nakaitė-Arbienė) gimė 1915 metų lapkričio 16 d. Petrograde, Rusijoje. Po I-ojo pasaulinio karo su tėvais grįžusi į Lietuvą, mokėsi Rokiškio gimnazijoje, pradėjo studijuoti Vytauto Didžiojo universitete Kaune, 1937 m. baigė Klaipėdos pedagoginį institutą, mokytojavo. Pradėjusi studijuoti literatūrą Kauno universitete, vėliau studijas tęsė ir 1943 m. baigė Vilniuje. Pirmuosius kūrinėlius paskelbė dar mokydamasi gimnazijoje, vėliau bendradarbiavo žurnaluose "Naujoji vaidilutė", "Naujoji Romuva". 1944 m. turėjo pasitraukti iš Lietuvos. Trumpai studijavo Vienos universitete, paskui persikėlė į Vokietiją. Ten išleido pirmąsias knygas – poezijos ir novelių rinkinius „Be tavęs“ (1946) bei „Likimo keliu“ (1947). 1948 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Los Andžele, Santa Monikoje. Išeivijoje rašytoja aktyviai dirbo Lietuvių bendruomenėje, buvo Bendruomenės tarybos nare, priklausė Lietuvių rašytojų draugijai, ilgą laiką dirbo jos valdybos sekretore. Kaip darbšti apžvalgininkė ir organizatorė Alė Rūta talkino daugeliui išeivijos spaudos leidinių bei kultūrinių sambūrių.
Alės Rūtos plunksnai priklauso gausus ir vertingas literatūrinis palikimas, kone trys dešimtys įvairaus žanro leidinių – poezijos, novelių rinkinių, apysakų, keturiolika romanų, kelionių įspūdžių, prisiminimų knygų, draminių kūrinių vaikams. Romanų cikle „Didžioji meilė“ rašytoja pateikė plačią Lietuvos istorijos panoramą: valstybės susidarymas („Žvaigždė viršum girios“, „Priesaika“), nepriklausomybės laikotarpio gyvenimas („Motinos rankos“), sovietinės okupacijos pradžia („Broliai“). Romanuose „Kelias į laisvę“, „Vieniši pasauliai“, trilogijoje „Išstumtųjų dalia“ - „Pirmieji svetur“, „Daigynas“ ir „Skamba tolumoj“ - parodyta lietuvių išeivių kasdienybė, tėvų ir vaikų psichologiniai konfliktai. Daugelis Alės Rūtos kūrinių susilaukė palankių įvertinimų bei svariausių išeivijos literatūrinių premijų, tarp jų ir paskutinysis, 2000 metais Lietuvos rašytojų sąjungos išleistas romanas „Vargingos Tėvynės vaikai“, apdovanotas Lietuvių rašytojų draugijos premija. 2010 m. Lietuvoje pasirodė rašytojos iliustruotų prisiminimų knyga „Sklėriai“. Eleginių minčių rinkinys „Tyloj kalbėsi“ yra išleistas anglų kalba, o ji pati iš prancūzų kalbos išvertė G. Flauberto romaną „Ponia Bovary“ (1995).
Už nuopelnus rašytoja 2006 metais buvo apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGA

Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama