Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 

ŽEMAITĖS literatūrinė premija

 

ŽEMAITĖS LITERATŪRINĖS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI


I. BENDROJI DALIS
1. Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė, 1845 – 1921) – rašytoja, lietuvių literatūros
prozos pradininkė, žodžio ir pasakojimo meistrė. Yra parašiusi apie 150 apsakymų, apysakų, apybraižų, keliolika pjesių. Visa jos kūryba susijusi su realiais to meto kaimo vaizdais, vertinga vaikų mokslams ir jaunimo studijoms, gyvai kūrybos atminčiai ir ateičiai. Žymi realizmo kūrėja gyveno ir Kelmės r., Ušnėnuose, todėl ji ypač aktuali mums, Kelmės krašto žmonėms.
2. Įamžinant kraštietės rašytojos Žemaitės atminimą, įsteigta jos vardo literatūrinė premija.
3. Rajoninę Žemaitės literatūrinę premiją steigia Kelmės rajono savivaldybės taryba. Premija mokama per Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrių. Lėšos numatomos Kultūros ir sporto skyriaus biudžete.
4. Premiją įsakymu skiria Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į Literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų leidimo eilės tvarkai nustatyti komisijos protokolo nutarimą.
5 Komisijos sprendimas priimamas jos narių balsų dauguma.

II. DALYVAVIMAS KONKURSE
6. Premija skiriama už dvejus praėjusius kalendorinius metus atskira knyga išleistą:
6.1. grožinę prozą ar publicistiką kaimo tema,
6.2. literatūrą, puoselėjančią nacionalinį savitumą, ugdančią lietuvių kalbos turtingumą bei grožį,
6.3. monografiją apie žymius kraštiečius.
7. Kūrinius premijai gali siūlyti leidyklos, įvairios kūrybinės bei visuomeninės
kultūrinės organizacijos, kultūros įstaigos bei patys autoriai. Pateikiami 5 (penki) knygos egzemplioriai, kurie palieka Žemaitės viešojoje bibliotekoje, ir rekomendacinis raštas.
8. Kūriniai iki balandžio 1 d. pristatomi Kelmės rajono savivaldybės sudarytai komisijai
Literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų leidimo eilės tvarkai nustatyti.
9. Buvęs šios premijos laureatas turi teisę pristatyti naujus kūrinius premijai gauti ir vėl
tapti laureatu.
10. Premija gali būti skiriama ir autoriui mirus.

III. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
10. Su kandidatų kūriniais komisija susipažįsta ir juos apsvarsto iki gegužės 15 dienos.
11. Premija teikiama kas dveji metai Kelmės rajone birželio mėnesį, pažymint rašytojos gimimo metines, oficialaus renginio metu.
12. Žemaitės literatūrinė premija – 5 000 (penki tūkstančiai) litų.
13. Laureatas apdovanojamas ir vardine tautine juosta bei premiją liudijančiu dokumentu.

 2005 m.

 Icchokui Merui

 už apsakymų knygą Stotelė vidukelėj.

 2004 m.

 Violetai Šoblinskaitei

 už romaną Vilkų marti.

 2003 m.

 Algimantui Zurbai

 už romanų trilogiją Savūnė;  …eina…jai tešviečia.

 2002 m.

 Ignui Viršintui

 po mirties

 2001 m.

 Juozui Šikšneliui

 už knygą Kryžiau žalio medžio.

 2000 m.

 Renatai Šerelytei

 už romaną Ledynmečio žvaigždės.

 1999 m.

 Leonui Zaleckiui

 už knygą Būtoji diena.

 1998 m.

 Jolitai Skablauskaitei

 už romaną Mėnesienos skalikas.

 1997 m.

 Birutei Jonuškaitei
 Augustinienei

 už apsakymų rinkinį Rugių laukas.

 1996 m.

 Ričardui Kalyčiui

 už romaną Verksmo vieta.

 1995 m.

 Vytautui Girdzijauskui

 už knygą Laiškai iš nelaisvės namų.

 1994 m.

 Vandai Juknaitei

 už romaną Šermenys.

 1990 m.

 Antanui Ramonui

 už novelių rinkinį Lapkričio saulė.

 1989 m.

 Liudvikui Gadeikiui

 už prozos rinkinį Basas.

 1988 m.

 Danieliui Mušinskui

 už knygą Šviesa virš Tausalo.

 1987 m.

 Antanui Čalnariui

 už knygą Šeštadienio naktys žemuogių miške.

 1986 m.

 Birutei Baltrušaitytei
 Masionienei

 už novelių rinkinį Lieptai.

 1985 m.

 Viktoriui Brazauskui

 už knygą Nežinomų artistų gyvenimas.

 1984 m.

 Eugenijui Ignatavičiui

 už knygą Ir namų amžinoji šviesa.

 1983 m.

 Anieliui Markevičiui

 už knygą Vienaragio išdaigos.

 1982 m.

 Emai Mikulėnaitei

 už apysaką Ona.

 1981 m.

 Vladui Dautartui

 už knygą Senojo gluosnio pasaka.

 1980 m.

 Broniui Radzevičiui

 už 2 dalių romaną Priešaušrio vieškeliai.

 1979 m.

 Adolfui Sprindžiui

 už knygą Povilas Višinskis.

 1978 m.

 Antanui Miškiniui

 už knygą Žaliaduonių gegužė.

 1977 m.

 Kaziui Sajai

 už knygą Po to, kai jie pavirto medžiais.

 1976 m.

 Bitei Vilimaitei

 už apsakymų kaimo tematika rinkinį Obelų sunki našta,
 bei apsakymų ciklą apie Žemaitę.

 1975 m.

 Rimantui Šaveliui

 už apsakymus Kopėčios ir Paparčių pavėsy, t.p. apsakymų
 rinkinį Palei žalią krantą.

 1974 m.

 Algimantui Zurbai

 už apsakymus kaimo tematika iš rinkinio Keistuolių
 miestas
.

 1973 m.

 Romualdui Granauskui

 už apsakymą Vidudienio dalgis.

 1972 m.

 Mykolui Sluckiui

 už knygą Merginų sekmadienis.

 1971 m.

 Juozui Apučiui

 už apsakymą Erčia, kur gaivus vanduo.

 1970 m.

 Vytautui Bubniui

 už knygą Gegužės nemigą.

 1969 m.

 Raimondui Kašauskui

 už apysaką Žaizdos.

 1968 m.

 Vytautui Rimkevičiui

 už knygą Kaimo kronikos.

 1967 m.

 Algirdui Pociui

 už apsakymą Tik du sūnūs.

 1966 m.

 Juozui Baltušiui

 už apsakymą Ko nepasakė Laukys.


Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama