Home
 
 

 
 
Home Write us Site Map  LT  EN


NEWS
OPPORTUNITIES
WRITERS
≤35 m.
ORGANIZATIONS
FESTIVALS
EVENTS
AWARDS
REVIEWS
PUBLISHING HOUSES
LINKS
ARCHIVE
ABOUT US 

The Ministry of Culture of the Republic of Lithuania
The Ministry of Culture
of the Republic of Lithuania
 

The Lithuanian Media Support Foundation


  

UNESCO Cultural Management and Cultural Policy Chair at Vilnius Academy of Fine Arts

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 Poets   Proze writers   Dramaturgists   Essayists   Literary critics   Translators 

   A  B  C  Č  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 
 

Viktorija Daujotytė - Pakerienė

 

Viktorija Daujotytė
Photo by Džoja Barysaitė

Daujotytė - Pakerienė Viktorija, literary critic.
Was born in Keiniškiai, Telšiai district, on October 1, 1945.
In 1968 she finished studies of the Lithuanian language and literature at Vilnius University. She is a professor of the Lithuanian Literature Department at Vilnius University. She had headed the Department for a long time. She is a Doctor of Arts, a board member of the Lithuanian National Prizes of Culture and Art.
Since 1975 – the member of LWU.


Bibliography:
Jurgis Baltrušaitis: monograph. - Vilnius: Vaga,1974.
Lietuvių filosofinė lyrika. - Vilnius: Vaga, 1977.
Kas tu esi, eilėrašti? - Vilnius: Vaga, 1980.
Janina Degutytė: essay. - Vilnius: Vaga, 1984.
Lyrikos būtis: essay. - Vilnius: Vaga, 1987.
Tautos žodžio lemtys: XIX amžius: monograph. - Vilnius: Vaga, 1990.
Moters dalis ir dalia: Moteriškoji literatūros epistema. - Vilnius: Vaga, 1992.
Su Jurgiu Baltrušaičiu. - Vilnius: Regnum, 1994.
Lyrika mokykloje. - Kaunas: Šviesa, 1995.
Salomėjos Nėries ruduo: essay. - Vilnius: Lithuanian Writers Union Publishers, 1995.
Viktorija Daujotytė. Klausimai; Janina Degutytė. Atsakymai.- Vilnius: Regnum, 1996.
Šatrijos Raganos pasaulyje: readings. - Vilnius: Lithuanian Writers Union Publishers, 1997.
Trys sakiniai - Kaunas: Šviesa, 1997.
Kalbos kalbėjimas. - Vilnius: Regnum, 1997.
Tekstas ir kūrinys: Viktorija Daujotytė. - Vilnius: Kultūra, 1998.
Kultūros šalys ir nuošalės. - Kaunas: Technologija, 2000.
Esė apie poeziją ir esimą. - Vilnius, 2001;
Parašyta moterų. - Vilnius: Alma littera, 2001.
Sakiniai: assay. - Vilnius: Tyto alba, 2002.
Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai: studio. - Vilnius: Tyto alba, 2003.
Raštai ir paraštės: about Justinas Marcinkevičius. - Vilnius: Lithuanian Writers Union Publishers, 2003.
Salomėja Nėris: fragmento poetika. - Vilnius: Lithuanian Writers Union Publishers, 2004.
Mažoji lyrikos teorija. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
Perrašai: poetical texts. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
Žmogus ir jo kalnas: apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską: asmenybės fenomenologija. - Vilnius: Lithuanian Writers Union Publishers, 2005.
Sauganti sąmonė. Literatūra ir patirtis: notes. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007.

Educational books:
Tarybinio žmogaus dvasinio gyvenimo atspindžiai dabartinėje lyrikoje: medžiaga lektoriui. - Vilnius: Žinija, 1978.
Lyrikos teorijos pradmenys: mokymo priemonė respublikos aukšt. m-klų filologijos spec. studentams. - Vilnius: Mokslas, 1984.
Vinco Mykolaičio - Putino lyrika: mokomoji knyga respublikos aukšt. m-klų filolog. spec. studentams. - Vilnius: Mokslas, 1988.
Moteriškoji literatūros epistema: speckurso paskaitos. - Vilnius: VU, 1991.
Lietuvių literatūra: XX a. pradžia (1900-1918): mokomoji knyga 11 kl. - Kaunas: Šviesa, 1992.
Lietuvių literatūra: XX a. pradžia (1900-1918): vadovėlis 11 klasei. - Kaunas: Šviesa, 1992.
Lietuvių literatūra: XX a. pirmoji pusė (1918-1940): vadovėlis 11 kl. - Kaunas: Šviesa, 1994.
Lietuvių literatūra: XX a. pradžia ir pirmoji pusė: vadovėlis XI klasei. - Kaunas: Šviesa, 1996.
Literatūros filosofija: vadovėlis. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001.
Literatūros fenomenologija: problemikos kontūrai: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.

Selected by:
Šiuolaikinės poezijos problemos: articles. - Vilnius: Vaga, 1977.
Lyrika: Vinco Mykolaičio-Putino rinktinė. - Vilnius: Vaga, 1982.
Motiejaus Gustaičio rinktinę Sielos akordai, 1984.
Lietuvių eilėraštis proza: anthology. - Vilnius: Vaga, 1987.
Erškėčių vainikas: Juozapo Albino Herbačiausko kūrybos rinktinė. - Vilnius: Vaga, 1992.
Gairės: Mokytojams ir moksleiviams (su Arvydu Šliogeriu): articles. - Kaunas: Šviesa, 1992, 1993.
Prie didelio kelio (su Valentinu Sventicku): Salomėjos Nėries rinkinys. - Vilnius: Lithuanian Writers Union Publishers, 1994.
Janina Degutytė: Atsakymai: nebaigta autobiografija. - Vilnius: Regnum, 1996.
Pavandenė (su Adomu Butrimu): monograph. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1996.
Atsiminimus apie Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą (su Brigita Speičyte): monography. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997.
Prilenktas prie savo gyvenimo: pokalbių su Marcelijumi Martinaičiu knyga apie gyvenimą ir kūrybą. - Vilnius: Vyturys, 1998.
Šešėliuotas mano kelias: essays. - Kaunas: Šviesa, 1999.

Awards:
National Culture and Art Prize Laureate of the 1993.
Gabrielė Petkevičaitė – Bitė literary award of the 2008 for the book Sauganti sąmonė. Literatūra ir patirtis: užrašai.

Back

To top
Last update: 2012-02-04 | All rights reserved © RASYTOJAI.LT 2007 | E-mail: info@rasytojai.lt | Advertise | Logo | Support