Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 Poetai   Prozininkai   Dramaturgai   Eseistai   Literatūrologai   Vertėjai 

   A  B  C  Č  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 
 

Gažvydas Kirvaitis

 

Gražvydas Kirvaitis

Kirvaitis Gražvydas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas, Dr. (humanitarinių mokslų 1978), doc. (1984).
Gimė 1939 05 31 Rumokuose (Vilkaviškio r.).
1962 m. baigė VU, 1977 m. Leningrado universiteto aspirantūrą. Nuo 1968 m. dirba Lietuvos MA Užsienio kalbų katedroje, nuo 1976 m. vedėjas. 1991 m. – Lietuvos informacijos centro Londone vadovas. Tyrinėjo romano žanrą, paskelbė straipsnių apie anglų rašytojus. Parašė lit. vadovėlių Anglų literatūra (1971, su kt.), Amerikiečių literatūra (1992, su kt.), taip pat lietuvių k. ir anglų-lietuvių k. žodynų vaikams. Išvertė į lietuvių k. apie 20 romanų ir apysakų: R. Bradbury, J.F. Cooperio, H.G. Wellso (Laiko mašina ir Daktaro Moro sala, 1977), A. Clarke, C.D. Simako, R. Kento, A. Burgesso (Šekspyras, 1990), M. Cunninghamo (Tos valandos, 2000), A. Huxley (Puikus naujas pasaulis, 2005), anglų pasakų (Stebuklingas ragas, 1984), amerikiečių pasakų, knygų vaikams. Taip pat išvertė iš anglų k. istorijos, ekonomikos, literatūros kritikos ir kt. leidinių: JAV istorijos apybraiža (1995), Amerikiečių literatūros apybraiža (1996) , JAV ekonomikos apybraiža (1994) ir kt.


Bibliografija:
Grožinė literatūra:
Bradbury, Ray. Marso kronikos: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1967.
Bradbury, Ray. Pienių vynas: romanas.- Vilnius: Vaga, 1969.
Cooper, James Fenimore. Šnipas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1972.
Klarke, Arthur Charles. 2001 metų kosminė odisėja: romanas. – Vilnius: Vaga, 1974.
MacGregor, Ellen. Vėžlys Teodoras: knyga vaikams. – Vilnius: Vaga, 1976.
Wells, Herbert George. Laiko mašina; Daktaro Moro sala: romanai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Simak, Clifford D. Miestas: romanas. Vilnius: Vaga, 1980.
Stebuklingas ragas: anglų pasakos (vertė kartu su D. Sauka). – Vilnius: Vaga, 1984.
Kent, Rockwell. Tyrai: apysaka. – Vilnius:  Mintis, 1986.
Išminčiaus pasakojimai: „Keturi draugai” ir kitos istorijos iš „Pančatantros”: ikimokykliniam ir jaunesniam mokykliniam amžiui. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Scarry, Richard. Ką žmonės dirba visą dieną: knyga vaikams. – Vilnius: Vyturys, 1990; 1992; Alma littera, 2005.
Burges, Anthony. Šekspyras. – Vilnius: Vyturys, 1990. – Siluetai.
Scarry, Richard. Kačių šeimynos darbai. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1993.
Scarry, Richard. Traukiniai. – Vilnius: Egmont Lietuva, 2000.
Scarry, Richard. Laivai. – Vilnius: Egmont Lietuva, 2000.
Scarry, Richard. Lėktuvai. – Vilnius: Egmont Lietuva, 2000.
Scarry, Richard. Automobiliai. – Vilnius: Egmont Lietuva, 2000.
Cunningham, Michael. Tos valandos: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Amerikiečių pasakos. – Vilnius:  Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Huxley,  Aldous. Puikus naujas pasaulis: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.

Publikacijos almanachuose, spaudoje:
Hakslis, Oldas. Komfortas / Kultūros barai. – 1971, Nr. 12.
Klarkas, Artūras. Ak, tie čiabuviai... / Mokslas ir technika. – 1973, Nr. 7-8.
Saimekas,  Klifordas Donaldas. Dezertyrai / Nemunas. – 1979, Nr. 11.
Tomas Hikatriftas: anglų liaudies sakmė / Lietuvos pionierius. – 1984, Nr. 44.
Dviejų minučių paslaptys: detektyvinės istorijos / Justitia. – 1991, Nr. 1-17.
Peliukas Mikis / Egmont Lithuania. – 1993, Nr. 1.
Kiškis Kvanka ir jo draugai (su kt.) / Egmont Lithuania. – 1994, Nr. 1.
Scarry, Richard. Tiesiam naują kelią; Tulpių lysvė: anglų pasaka; Kaip žmonės skaičiavo: anglų pasaka / Saulės kelias: tautosakos ir grožinės literatūros kūriniai ikimokyklinio amžiaus vaikams. – Kaunas: Šviesa, 1994.
Huxley, Aldous. Puikus naujas pasaulis / Metai. – 2005, Nr. 11

Politinė ir ekonominė literatūra:
Watts, Michael. Rinkos ekonomika – kas tai? – Viena: 1992, Jungtinių Valstijų informacijos agentūra (toliau – JVIA)
Sharp, Gene. Pilietinė gynyba. Postmilitarinių ginklų sistema. – Vilnius: Mintis, 1992.
Sharp, Gene. Savarankiška gynyba be bankroto ir karo. – Vilnius: Mintis, 1992.
Trask, David F. Demokratija ir gynyba. – JVIA, 1993.
JAV valdžios sandara. – JVIA, 1994.
JAV ekonomikos apybraiža. – JVIA, 1994.
JAV istorijos apybraiža. – JVIA, 1995.
Jungtinių Amerikos Valstijų konstitucija. – JVIA, 1995.
Išlaisvinta spauda. – JVIA, 1995.
Amerikiečių literatūros apybraiža. – JVIA, 1996.
Demokratija – tai diskusija. Pilietiškumas senose ir naujose demokratinėse valstybėse. Vadovas. (su JAV Nepriklausomybės deklaracija). – JVIA, 1997.
JAV portretas. – JVIA, 1999.
Willett, Edward F. Kaip kuriami JAV įstatymai. – JVIA, 1996.

Kitos vertimų publikacijos:
Middletonas, Richardas. Švarus vanduo: senkantys ištekliai. Aplinkosaugos skaitiniai. – JVIA.
Motore, Curtis. Miestų oro kokybė. Aplinkosaugos skaitiniai. – JVIA.
Motore, Curtis. Energija: naujoji era. Aplinkosaugos skaitiniai. – JVIA.
Kenedy, Bruce. Teisės normų kūrimas ir propagavimas demokratinėje visuomenėje. Demokratijos skaitiniai. – JVIA.
Colgan, Celeste. Aukštojo mokslo valdymas demokratinėje visuomenėje. Demokratijos skaitiniai. – JVIA.
Kaip kurti ir finansuoti mažąją įmonę. Verslininko skaitiniai. – JVIA.
Leebaertas, Derekas. Sudedamosios verslininkystės dalys. Verslininko skaitiniai. – JVIA.
J. Peter Byrne. Verslas ir komercinė teisė: pagrindiniai principai. Verslininko skaitiniai. – JVIA.
Laurence R. Hefter ir Robert D. Litowitz. Intelektualiosios nuosavybės apsauga. Verslininko skaitiniai. – JVIA.
Susan Sullivan Lagon. Nepriklausomų teismų vaidmuo. Teisės skaitiniai. – JVIA.
Rinkimai JAV 1996. – JVIA.
Žiniasklaidos priemonių vadovas moterims. – JVIA.
50-osios NATO metinės. – JVIA.
Gottlieb, Steven. JAV žemėlapis. – JVIA.
JAV žemėlapis ir trumpas žinynas. – JVIA.
Tiktai Amerikoje! / Veidas. - 1994, Nr. 14.

Vertimai į anglų kalbą:
The Lithuanian Academy of Sciences. - Lietuvos mokslų akademija,1990.
The Lithuanian Academy of Sciences (su kt.). - Lietuvos mokslų akademija, 2003
Samalavičius S. Masterpiece of the Baroque. – Vilnius: Mintis, 1981.
2-asis pat. leidimas. - Europos lietuvis, 2004.

Literatūros vadovėliai ir žodynai:
English Literature (su A. Šurnaite). – Kaunas: Šviesa, 1971; 1988; 1996; 1998; 1999.
American Literature (su A. Šurnaite). – Kaunas: Šviesa, 1992; 1997.
Pradinukų žodynas (su J. Paulausku). – Kaunas: Šviesa, 1992; 1993; 1999.
The English-Lithuanian Picture Dictionary for Children (su J. Paulausku). – Kaunas: Šviesa, 1999.

Publikacijos literatūros kritikos, kalbos, kalbų mokymo ir vertimo teorijos klausimais:
Snow, Charles P. „Svetimi ir broliai“ ir kai kurios XX amžiaus romano-epopėjos problemos. Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos autoreferatas. – Leningradas, 1978.
Čarlzo Snou dviejų kultūrų teorija / Kultūros barai. – 1975, Nr. 10.
Charles P. Snow epopėja „Svetimi ir broliai“ kaip XX amžiaus kronika“. Mokslinės konferencijos pranešimo tezės. – Tbilisis, 1975.
Apie literatūros kūrinio ir jo kalbos „moksliškumą“ / Mokslo kalbos problemos. – 1976, Nr. 5(8).
Čarlzas Snou – Vakarų inteligentijos sąžinė / Pergalė. – 1976, Nr. 12.
Konflikto tarp asmeninės ir visuomeninės sąžinės problema Č.P. Snou romanuose / Literatūra. – 1976, XVIII (3).
Č.P. Snou meninio metodo problema / Literatūra. – 1977, XIX (3) t.
Prusto metodo įtaka Č.P. Snou „Svetimų ir brolių“ struktūrai / Mokslinės konferencijos, skirtos VU 400 metų jubiliejui, medžiaga – 1978.
Epinis ciklas ar romanas-epopėja? (Svetimų ir brolių žanro problema) / Literatūra. – 1980, XXII (3) t.
An Outline of American Literature by Kathryn VanSpanckeren / The Lithuanian Journal of North American Studies. – No. 2, 1999.
Straipsniai apie anglų rašytojus Visuotinės lietuvių enciklopedijos 1-9 tomuose: John Barbour, James Matthew Barrie, Stan Barstow, Herbert Ernest Bates, Brendan Behan, Elizabeth Bowen, Melvyn Bragg, Christopher John Brennan, James Bridie, Samuel Butler, Lewis Carroll, Gilbert Keith Chesterton, Agatha Christie, Samuel Taylor Coleridge, William Wilkie Collins, Joseph Conrad, Archibald Joseph Cronin, Dymphna Cusack, John Davidson, Gawin Douglas, John Dryden, Arthur Conan Doyle, George Eliot, „Ežerų mokykla“, John Fowles, Edward Morgan Forster, Christopher Fry, George Robert Gissing, Elizabeth Gaskell, William Godwin, William Golding, Robert Graves, Henry Rider Haggard, Gerard Manley Hopkins, Leigh Hunt, Aldous Huxley, William Butler Yeats, Jerome Klapka Jerome, Samuel Johnson, „Judėjimas“ (The Movement).
Dėl svetimų tikrinių vardų rašybos / Literatūra ir menas. – 1970 sausio 10.
Laukiame žodynų / Kultūros barai. – 1971, Nr. 4.
Dar gerinkime „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ / Kultūros barai. – 1974, Nr.1.
Žodynai mažiesiems (su kt.) / Kultūros barai. – 1983, Nr. 12.
Kokį norėtume turėti „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ / Kultūros barai. – 1984, Nr. 8.
Dar keli siūlymai dėl „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ tobulinimo (žodžių ir iliustracinių pavyzdžių atrankos problema) / Mokslo kalbos problemos. – 1984.
Kartais stinga atidumo / Mūsų kalba. – 1984, Nr. 6.
„Žalgiris“ ar „Jalguiris“? / Sportas. – 1985  gruodžio 12.
Dar kartą dėl tikrinių vardų / Europos lietuvis. – 1993, Nr. 7.
Ar „griežtas“ – tai „blogas“? / Lietuvos aidas. – 1999, Nr. 137.
Jei pyragus ims kepti batsiuvys... / Lietuvos aidas. – 2004, Nr. 146.
Žodynas: vertė ir atradimai / Lietuvos žinios. – 2004 rugpjūčio 13.
Įžymiam žodyninkui dr. Broniui Piesarskui – 75 / Lietuvos aidas. - Nr. 191.
Ar mokėjo K. Čiukovskis lietuvių kalbą? / Lietuvos aidas. – 2005, Nr. 284.
Nekniskime ir nepainiokime / Lietuvos aidas. – 2006, Nr. 99.
Atsakymai oponentams / Lietuvos aidas. – 2006, Nr. 128.
Užsienio kalbų mokymasis / Kultūros barai. – 1967, Nr. 11.
Kai kurie anglų kalbos dėstymo mokslininkų grupėse metodiniai klausimai / Mokslo kalbos problemos. – 1972, Nr. 1(4).
Kai kurie efektyvaus svetimų kalbų mokymo aspektai / Mokslo kalbos problemos. – 1984.
Užsienio kalbų mokymasis: būtinybė ar mada? / Respublika. – 1990 spalio 26.
Užsienio kalbų doktorantūros egzaminų metodinė priemonė (su kt.). – Vilnius, 1994
Svarbu ne tik vertimo vienetas / Literatūra ir menas. – 1978 gegužės 06.
Dėl naujosios anglų literatūros vertimų / Kn.: Meninio vertimo akiračiai. – Vilnius, 1986.

Publicistika:
Žmogus ir jo pasaulis / Kultūros barai. – 1967, Nr. 9.
Oksforde ir Londone / Kultūros barai. – 1980, Nr. 1.
Graži iniciatyva (su kt.) / Kolektyvinis darbas. – 1986 rugpjūčio 16.
Amžinai migruojantys mokiniai (su kt.) / Vakarinės naujienos. – 1988 gruodžio 07.
Laiškas dėl lietuvių kalbos paskelbimo valstybine kalba / Gimtasis kraštas. – 1989 sausio 5-11.
Apie potvarkius, kalbą ir televiziją / Atgimimas. – 1989.
Ką sutaupysime? Ką prarasime? / Vakarinės naujienos. – 1989 vasario 24.
Galima ir atvirukais pasitenkinti (su kt.) / Vakarinės naujienos. – 1989 kovo 24.
Nepagrįsti nuogąstavimai (dėl Lietuvos herbo) (su kt.) / Komjaunimo tiesa. – 1989 rugpjūčio 25.
Laiškas dėl Lietuvos herbo / Gimtasis kraštas. – 1989 rugsėjo 14-20.
Tautos diktatūra ar panika prie lovio? / Atgimimas. - 1990 kovo 28 – balandžio 04.
Gal jau pakaks? / Lietuvos aidas. – 1990 gruodžio 12.
Lietuvos informacijos centras Londone / Europos lietuvis. – 1991, Nr. 5.
Klausantis debatų lordų rūmuose / Europos lietuvis. – 1991, Nr. 6-7.
Vasario 16-osios minėjimas Londone / Europos lietuvis. – 1991, Nr. 7.
Paskaitos apie Lietuvą Anglijos jaunimui / Europos lietuvis. – 1991, Nr. 10.
Susitikimai su britais. Svečiuose pas Londono lenkus. Britanijos parlamente. Su liberalais demokratais / Europos lietuvis. – 1991, Nr. 12.
Mišios Vestminsterio katedroje. Mitingas Trafalgaro aikštėje / Lietuvos aidas. – 1991 kovo 27.
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos suvažiavimas / Lietuvos aidas. – 1991 balandžio 19.
Pokalbis Foreign Office / Europos lietuvis. – 1991, Nr. 14.
Nelieskite „Lietuvos aido“ / Lietuvos aidas. – 1992 kovo 05.
Ačiū Britanijos lietuviams, kad mūsų neužmiršo / Europos lietuvis. – 1992, Nr. 12.
Tendencingai pateikiama informacija / Europos lietuvis. – 1992, Nr. 23.
Atmintis atminčiai nelygu / Vakarinės naujienos. – 1995 lapkričio 10.
„Kompetentingi“ nutarimai / Lietuvos aidas. – 1996, Nr. 50.
Mokėsime šilumos galios – proto negalios mokestį? / Lietuvos rytas. – 1996, Nr. 78.
Atsargiai, dezinformacija! / Lietuvos aidas. – 1997, Nr. 99.
Lietuvos amerikanistų konferencija / Dienovidis. – 1997, Nr. 21.
Pavaldinių visuomenė / Lietuvos aidas. – 1999, Nr. 76.
Gyvename ne praeitimi, o dabartimi / Lietuvos aidas. – 1999, Nr. 78.
Kada buvo teroras? / Lietuvos aidas. – 1999, Nr. 197.
Dar vienas pramogų parkas! / Lietuvos aidas. – 1999, Nr. 202.
Vandens tiekėjai sugeba tik smaugti vartotoją / Lietuvos rytas. – 2000, Nr.33.
Prof. Paulius Slavėnas LMA Užsienio kalbų katedroje / Kn.: Akademikas Paulius Slavėnas. – Vilnius, 2001.
Nurungsim Londoną ir Paryžių? / Lietuvos aidas. – 2001, Nr. 95.
Anglybės skverbiasi į vartoseną / Lietuvos rytas. – 2001 kovo 06.
Ne Mikaldos, o Arvydo Juozaičio pranašystės / Lietuvos aidas. – 2001, Nr. 188.
Jei taupyti, tai visiems / Lietuvos aidas. – 2001, Nr. 205.
Pono J. Veselkos idealas? / Lietuvos aidas. – 2001, Nr. 237.
Nuo ko mus apsaugos NATO / Lietuvos aidas. – 2002, Nr. 250.
Mokėk už vagis, arba Atgal į viduramžius / Lietuvos aidas. – 2003, Nr. 287.

Literatūra apie:
Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius: Lietuvos TSR Mokslų akademija. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1987.
Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. – 2-asis patais. ir papild. Leidimas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2006. – 10 t. (spaudoje).
Vidžiūnas, Arvydas. J. Paulauskas, G. Kirvaitis. Pradinukų žodynas / Gimtoji kalba. – 1993, Nr. 4-5.
Dimas, V. Populiarus žodynas vaikams / Europos lietuvis. – 1993, Nr. 7.

Apdovanojimai:
Lietuvos mokslų akademijos Garbės raštai 1986 ir 1989.
LR Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas 2003.


Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama