Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 Poetai   Prozininkai   Dramaturgai   Eseistai   Literatūrologai   Vertėjai 

   A  B  C  Č  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 
 

Vladas Vaitkevičius

 

Vladas Vaitkevičius
© Birutė Kairaitytė, 2006

Vaitkevičius Vladas, poetas.
Gimė 1946.11.07 Tartoke, Ignalinos raj.
Mokėsi Žeimių pradinėje, Kazitiškio septynmetėje, Dūkšto vidurinėje ir Kauno pirmojoje internatinėje mokykloje. 1964-1969 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, žurnalistiką. Dirbo Vilniaus Jaunimo teatre, „Minties“ bei „Mokslo“ leidyklose, laikraščiuose „Savininkas“, „Drobiečių žodis“, „Aušros“ spaustuvėje. Šiuo metu dirba VĮ „Naujasis amžius“ techniniu redaktoriumi. Vedęs. Turi sūnų Adomą. Žmona Birutė – fotografė.
Nuo 1995 m. – LRS narys.


Bibliografija:
Medžiai prie namų: eilėraščiai, PK. - Vilnius: Vaga, 1982.
Horizontas be širmos: eilėraščiai. - Vilnius: Valst. leid. centras, 1991.  
Aš toks esu: eilėraščiai. - Kaunas: V. Oškinio l-kla, 1995 . 
Viltis visada vieniša: eilėraščiai. - Kaunas: R. Belovas, 1996.
Kasdien trumpėjantys eilėraščiai. - Kaunas: Naujasis amžius, 2000.
Šešėly krintančios žvaigždės: lyrikos rinktinė. - Kaunas: Naujasis lankas, 2006.

Vertimai iš rusų kalbos:
K. Galickis. Dzūkijos vaduotojai: publicistika. - Vilnius: Mintis, 1975.
Aiškiaregių pranašystės / kartu su L. Junevičiene. - Taifūnas, 1997.

Vertimas iš vokiečių kalbos:
Maurice Lekeux. Margarita. - Kaunas: XXI amžius, 1999.

Recenzijos ir apžvalgos:
„Kai kiekviena diena galėjo būti paskutinė“. Apie Eugenijaus Ignatavičiaus romaną „Marso pilnatis“. / „XXI amžius“, 2001. 06.27, Nr.49 (958).
„Varpas“: apie lietuvybę, tiesą, laisvę ir moralę“. / „XXI amžius“, 2004.03.24, Nr. 23 (1226).
„Kaip lietuviai išeiviai artino tėvynės laisvę“. / Laikraščio „XXI amžius“ priedas „XXI amžiaus horizontai“. 2003.07.02, Nr.13 (58).
„Kai sąžinė – talento sesuo“. Apie Joanos Danutės Žilaitytės knygą „Rožės paklausk“. / „XXI amžius“, 2003.10.29, Nr.82.
„Visada ištikimas Dievui ir tėvynei Lietuvai‘.Apie Stasio Gentvilo knygą „Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje“. / „XXI amžius“, 2003.11.28, Nr.91 (1195).
„Poetė, nepabūgstanti bedugnės“. Apie Irenos Smilgaitės eilėraščių ir poetinių miniatiūrų knygą „Tyla pilna tavęs“. / „XXI amžius“, 2004.08.18, Nr.61 (1264).
„Kad žmogaus siela būtų perregima lyg ryto rasa“. Apie kunigo Albino Šilkinio pamokslų ir apmąstymų knygą „Rasos spinduliukai“. / „XXI amžius“, 2005.01.19, Nr.5 (1306).

Straipsniai spaudoje:
„Darbas“, 2000.07.01, Nr75 (7097).
„Kauno diena“, 1998 balandžio 11, Nr.83 (15415).
„Literatūra ir menas“, 2000 balandžio 7, Nr.9 (2785).
„Mūsų girios“, 1991, Nr.3.
„Nemunas“, 1994. Nr.4, 2003, Nr.8-9, 2003, Nr.10.
„Panevėžio rytas“, 1998.06.27, Nr.148.
„Šeimininkė“, 2000.02.02, Nr.5 (411).
„XXI amžius“, 2005.11.30, Nr.90 (13891), 2005.12.07, Nr.92 (1393).

Straipsniai apie:
Jonas Strielkūnas „Santūriu balsu“ / „Komjaunimo tiesa“, 1974.10.04.
Bronius Juršė „Poetas vasaros pievose“ / „Mano verslas“, 1996.06.12-19, Nr.12.
Viktoras Rudžianskas „Monologas... su poetu Vladu Vaitkevičiumi“ / „Kauno diena“, Nr.222 (14944), 1996.09.21.
Genovaitė Randienė „Vilties žaluma amžinoji“ / „Kauno diena“, 1997.07.10, Nr.159 (15186).
Rimantas Šinkūnas „Širdies kalbėjimas“ / „Literatūra ir menas“, 1997.08.09, Nr.32 (2052).
Jonas Vabuolas „Pavasario almanachas ir jo satelitai“ / „Kauno diena“, 2000.06.03, Nr.129 (16071).
Rimantas Klusas „Vaitkevičiaus įkvėpimai“ / „Kauno diena“, 2001.08.11.
Marytė Gustainienė „Žmogiškosios būties problemos Vlado Vaitkevičiaus kūryboje“ / „XXI amžius“ 2003.09.24, Nr.73 (1172).
Antanas Staškevičius „Dieviškoji duona – paprastumas“ / „XXI amžius“, 2005.03.23, Nr.23 (1324).
Liudas Gustainis „Ramiai alsavo kelias po lietaus“ / „XXI amžius“, 2005.09.21, Nr. 70 (1371); 2005.10.29, Nr.86 (871).
Mamertas Krapauskas „Poetas, tėviškės šviesą iki šiol nešiojantis savo širdyje...“ / „Mūsų Ignalina“, 2006.10.13, Nr. 77 (185).
Vida Žukauskaitė „Poeto pasikalbėjimas su tėviške“ / „Nauja vaga“, 2006.10.14, Nr. 78 (6866).
Bronius Vertelka „Eilėmis įamžinantis savo tėviškę“ / „XXI amžius“, 2006.10.25, Nr. 80 (1480).
Bronius Vertelka „Nekeičiantis arklio į kamanas“. Interviu / „XXI amžius“, 2006.11.08, Nr. 83 (1483).
Liudas Gustainis „Įveikti liūdesį“ / „Nemunas“, 2007.01.25-31, Nr. 4 (138-579).
Benjaminas Žulys „Poezija, neliekanti šešėlyje“ / „XXI amžius“, 2007.04.11, Nr. 28 (1525).

Apdovanojimai:
2006 m. Poezijos pavasaris Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje. Už originalias publikacijas kultūros tema krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštyje „XXI amžius“, UAB „Kauno spauda“ generalinė direktorė Elena Bakanauskienė įteikė prizą – 500 litų.
2007 m. Vieno lito premija už maironišką tautiškumą poezijos rinktinėje „Šešėly krintančios žvaigždės“.
2007 m. Kauno menų asociacijos premija (1000 litų) už poezijos rinktinę „Šešėly krintančios žvaigždės“.


Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama