Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 Poetai   Prozininkai   Dramaturgai   Eseistai   Literatūrologai   Vertėjai 

   A  B  C  Č  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 
 

Bernardas Brazdžionis

 

Bernardas Brazdžionis

Brazdžionis Bernardas (slp. Vytė Nemunėlis, J. Brazaitis), poetas, literatūros kritikas.
Gimė 1907.02.14 Stebeikėliuose (Pasvalio r.). Mirė 2002.07.11 Los Angeles, palaidotas Kaune (Petrašiūnų kap.).
1929 m. baigė Biržų gimnaziją, 1929-34 m. LU/VDU studijavo lituanistiką. Dalyvavo studentų humanitarų draugijos sekcijoje (1931 m. jai vadovavo), „Šatrijos“ meno draugijoje. Baigęs universitetą, dėstė lietuvių kalbą įvairiuose kursuose bei mokyklose, dirbo „Sakalo“ leidykloje, 1940-44 m. vadovavo Maironio literatūros muziejui. Redagavo žurnalus Ateities spinduliai (1932-40), Pradalgės (1934-35), Dienovidis (1938-39). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje, 1949 m. persikėlė į JAV, Bostoną, gyveno Los Angeles. Buvo Lietuvių enciklopedijos visuotinės literatūros skyriaus redaktorius, 1955-72 m. redagavo žurnalą Lietuvių dienos. 1961-65 m. ir 1980-83 m. – LRD pirmininkas. Kauno miesto garbės pilietis, VDU garbės daktaras.


Bibliografija:
Baltosios dienos: eilėraščiai. - Biržai, 1926.
Verkiantis vergas: poema. - Marijampolė: Šaltinis, 1928.
Krintančios žvaigždės: eilėraščiai socijaliniai, ekonominiai, tėvynės meilės, religinio pobūdžio ir lirika. - Kaunas: Sakalas, 1933.
Ženklai ir stebuklai: eilėraščiai. - Kaunas: Sakalas, 1936.
Kiškio kopūstai: eilėraščiai vaikams. - Kaunas: Sakalas, 1936.
Laiško kelionė Argentinon. - Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1938.
Kunigaikščių miestas: keturios giesmės iš Vilniaus praeities. - Kaunas: Sakalas, 1939.
Meškiukas rudnosiukas: poema. - Kaunas: Sakalas, 1939.
Purienos: eilėraščiai mažiesiems. - Kaunas: Sakalas, 1939.
Iš sudužusio laivo: 1940-1941 eilėraščiai. - Kaunas: Sakalas, 1943.
Per pasaulį keliauja žmogus: rinktinė poezija. - Kaunas: Sakalas, 1943.
Svetimi kalnai: eilėraščiai. - Tübingen: A. Urbonas, 1945.
Šiaurės pašvaistė. - Würzburgas: L. Vismantas, 1947.
Pietų vėjelis. - Brooklyn: s.n., 1951.
Didžioji kryžkelė: eilėraščiai. - Chicago, Ill.: Terra, 1953.
Vidudienio sodai: eilėraščiai. - Los Angeles (Calif.): Lietuvių dienos, 1961.
Mažųjų dienos: vaikų poezijos rinktinė. - Los Angeles: Los Angeles ateitininkai sendraugiai, 1984.
Po aukštaisiais skliautais. - Los Angeles (Cal.): Lietuvių dienų leidykla, 1989.
Poezijos pilnatis. - Vilnius: Lietuvos kultūros fondas "Sietynas", 1989.
Šaukiu aš tautą: eilėraščiai. - Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.
Dėdė rudenėlis: eilėraščiai mažiesiems. - Kaunas: Vaiga: Vada, 1992.
Pavasario kelionė: lyrikos rinktinė jaunimui. - Vilnius: Raštija, 1992.
Naujametiniai eilėraščiai. - Kaunas: Atmintis, 1994.
Šiapus ir anapus mūsų laiko: eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Ąžuolas: eilėraštis. - Kaunas: Atmintis, 1999.
Kas šviečia virš galaktikų visų: eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Poezija. - Vilnius: Žaltvykslė, 2005.
Protėvių dvasia: poezijos rinktinė. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.

Apdovanojimai:
1989 m. "Poezijos pavasario" laureatas.
1993 02 10 LDK Gedimino ordino Komandoro kryžius.
1998 03 09 Gedimino ordino didysis kryžius.


Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama