Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 Poetai   Prozininkai   Dramaturgai   Eseistai   Literatūrologai   Vertėjai 

   A  B  C  Č  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 
 

Jūratė Sučylaitė

 

Jūratė Sučylaitė

Sučylaitė Jūratė, poetė, prozininkė, eseistė
Gimė 1959.08.13 Panevėžyje.
1985 m. baigė Kauno medicinos institutą, dirba Kauno psichiatrinėje ligoninėje gydytoja.
Nuo 1994 m. – LRS narė.

Autobiografija:
Gimiau 1959 metais Panevėžyje. Gyvenome žalioje Petro Cvirkos (dabar šv. Zitos) gatvėje. Mama, buvusi politinė kalinė ir literatė, rašė eilėraščius, straipsnius miesto laikraščiui. Mūsų skurdžius namus, kuriuose žiemą užšaldavo vanduo kibiruose, mėgo miesto literatai, aktoriai. Bet mama gana trumpą laiką galėjo jaustis tuo, kuo ji iš tiesų yra, poete, kultūros darbininke. KGB gana greitai jai priminė jos praeitį. Mama buvo priversta atsisakyti miesto kultūros namų direktorės, vėliau Lietkoopsąjungos klubo vedėjos pareigų. Miesto literatai, iš pradžių rengę susirinkimus varganame mūsų nuomojamame namelyje P. Cvirkos gatvėje, o vėliau naujajame bute, Algirdo gatvėje, buvo priversti atsisakyti tradicijos lankytis “liaudies priešo” namuose. Nepaisant draudimų, abi su mama nelikome visiškai izoliuotos. Ypatingai ištikima mūsų namams liko poetė Elena Mezginaitė, rečiau apsilankydavo ir kiti literatai.
Tikėjau savo mokytojais, mokiusiais mylėti Tarybinę Tėvynę, tikėjau, kad komunistinė ideologija siekia teisingumo, humanistinių vertybių. Mamos kančia taip pat tikėjau. Tikėjau sunkios pokario istorijos nuogirdomis ir savo nuojautomis. Su šiomis gyvenimo ir istorijos priešybėmis susidūriau ankstyvoje paauglystėje, neįstengiau jų suvokti ir išsiaiškinti. Bendraamžiams tai nerūpėjo, suaugę bijojo sakyti tiesą. Būdama dvylikos metų netekau mane auginusios močiutės, kuri iki šiol man yra pavyzdys žmogaus, visada išsaugančio viltį. Jaučiausi vieniša po skaudžia, nesuvokiama, nepanešama istorijos našta.
Baigiau Panevėžio antrąją vidurinę mokyklą (dabar V. Landsbergio-Žemkalnio gimnazija). Mokydamasi dalyvavau moksleivių literatų konkursuose, 1976 metais buvau prozos konkurso laureatė. Pirmosios literatūrinės publikacijos respublikinėje spaudoje taip pat paskelbtos 1976 metais.
Mokykloje branginau literatūrinį gyvenimą: vakarus, poezijos spektaklius, ekskursijas rašytojų gimtinėmis. Visus nustebino mano pasirinkimas: stojau ne į lietuvių kalbą ir literatūrą, o į mediciną, ketinau tapti gydytoja psichiatre. Pokario istorijos šleifas, tiesiogiai palietęs mamą, sutraumavo ir mane. Norėjau dvasiškai padėti žmonėms, norėjau pati rasti jėgų gyventi traumuojančiame pasaulyje. Tapau gydytoja psichiatre, bet Medicinos institute pasigedau humanitarinės aplinkos. Neradau ten ir šaltinio, iš kurio semiamos jėgos sielos kančioms gydyti.
Išgyventi padėjo kūryba ir domėjimasis psichologija. Dirbau psichiatrijos ligoninėse, dirbau žurnalistinį darbą, redagavau savaitraštį Lituanica. Nuo gydytojos darbo visiškai nutolusi niekada nebuvau, nors buvo periodų, kai dirbau nepilnu krūviu. 1998 metai pakeitė mano gyvenimą. Laimėjusi ARTSLINK stipendiją išskridau į JAV, dalyvavau Rytų ir Centrinės Europos meninkų susitikime, mėnesį praleidau Ajovos universiteto rašytojų programoje. Ten radau informaciją apie JAV Nacionalinę poetinės terapijos asociaciją, tapau jos nare. Atradau  kelią, kuriuos einant galima padėti žmonėms kilti iš sielvarto, dvasiškai augti, kuriame viena kitą papildo visos mano patirtys.
Daug dirbu su poetinės terapijos grupėmis, dažnai važinėju į įvairias konferencijas skaityti pranešimų apie savo patirtį, neatsisakau vykti į susitikimus bibliotekose ir dalintis rašytojos bei gydytojos patirtimi. Kauno technologijos universitete studijavau edukologiją (12 kreditų), vasaromis APPLE kursuose pedagogams dėstau kursą: "Kūrybiškas rašymas darniam asmenybės ugdymui".


Bibliografija:
Tebūnie žmogus: eseistika. - Vilnius: Vyturys, 1990.
Žarijų duobė: lyrika. - Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1992.
Šešėlių sparnai: lyrika. - Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1994.
Po pelenų dangum: lyrika. - Kaunas: Naujasis lankas, 1996.
Sumaištis: apysaka. - Kaunas: Naujasis lankas, 1998.
Kelias į pilnatį: apsakymai. - Kaunas: Naujasis lankas, 1998.
Visada dviese: eseistika. - Kaunas: Santara, 1998.
Užkalbėjimas gyventi: lyrika. - Kaunas: Naujasis lankas, 2000.
Susitikimai su ragana: romanas. - Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
Atsilaikymas: poezija. - Klaipėda: Druka, 2008.

Eilėraščių publikacijos kolektyvinėse knygose:
Skrenda paukštė baltaplunksnė: medikų poezijos rinkinys. - Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.
Kauno vainikai: autobiografijos, knygos, kūryba. - Kaunas: Nemunas, 2000.
Poezijos pavasaris: almanachas. - Vilnius: Vaga, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997,1998, 1999, 2001.
Ten, sidabro vingy: 2001-osios vasaros poezijos almanachas.
Mano metai 2005: savaitraščio Šeimininkė leidinys.

Moksliniai straipsniai kultūros, kūrybos psichologijos temomis konferencijų leidiniuose:
Poezijos terapija: naujovė ar senos patirties atradimas? Tautinio identiteto problemos elitinėje ir masinėje kultūroje / Tautinio tapatumo ir tautinės kultūros problemos. Lietuviai ir lituanistika už Lietuvos ribų XX a. - Vilnius, 2001, p. 53-59.
Skaidrėjimas – kaip būdas išlikti / Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. - Klaipėda: Klaipėdos universitetas. Sveikatos mokslo fakultetas, 2002, p. 75-81
Sukilimas prieš kanoną ir kanono ilgesys / Kanonai lietuvių kultūroje. - Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2001, p. 103-110.
Gydanti poezijos galia. Mokslas kultūros kontekste. - Kaunas: Technologija, 2000, p. 97-110.
Doros ir savigarbos sąsajos: humanitarinės aplinkos reikšmė / Dorinis mokinių ugdymas pamokoje ir popamokinėje veikloje: mokslinės metodinės konferencjos pranešimų medžiaga. - Vilnius, 2004,  p. 39-143.
Tautinio, religinio ugdymo ir asmenybės integralumo sąsajos / Mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. - Šiauliai, 2002.
Poetinis neįgaliųjų ugdymas. Terapiniai poetinio ugdymo aspektai / Meninis neįgaliųjų ugdymas. Metodikos ir terapijos aspektai.  - Vilnius: Kronta, 2005.
Psichikos sutrikimai:pragmatinis ir dvasinis požiūris į psichinių ligų gydymą ir reabiltaciją / Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. - Klaipėda: Klaipėdos universitetas. Sveikatos mokslo fakultetas, 2005, p. 43-53.

Publikacijos užsienio kalbomis:
Kroatų kalba (vertėja Mirjana Bračko)
Svetlo iznad ponora
: apsakymas / VIA BALTICA: antologija litavske kratke prièe, 2004.
(VIA Baltica / <priredila> Mirjana Braèko; <prirevod Mirjana Bračko>. Zagreb: Naklada MD, 2004. - (Biblioteka Živi jezici: antologije eurposke kratke priče; knj.13)
(vetėjas Ranko tK. Milanovic-Blank)
Sarajeve spausdinamame žurnale ALBUM (Časopis za književnost i kulturu):
VETAR U PRSA: apsakymas. – (ALBUM, br. 4, p. 37-38).
IZVRIŠITEL: apsakymas. – (ALBUM, br. 5, p. 106-108).
ZAZIVANJE ŽIVOTA: eilėraštis – (ALBUM, br. 9, p. 99).
KAKO JE DOŠLO DO TOGA DA NAPIŠEM PJESMU „ZAZIVANJE ŽIVOTA“: esė – (ALBUM, br. 9, p. 100-101).
Be pavadinimo: eilėraštis. – (ALBUM, br.10, p.47).
Be pavadinimo: eilėraštis. – (ALBUM, br.11, p. 154).
KAP KOJA PUTUJE: miniatiūra – (ALBUM, br.11, p. 154).
anglų kalba (vertėja Vijolė Arbas)
Incantation to live
: eilėraštis ir esė apie jo sukūrimą / POETS PROCESS, NAPT, Healing Into Spring, April, 2000.
The sky seeps through the forest of pines...: eilėraštis / 20th ANNUAL NAPT CONFERENCE. POETRY ANTHOLOGY. - National Association for Poetry Therapy 20th Annual Conference, Albuquerque, New Mexico, May 3-7, 2000.

Publikacijos internetinėse svetainėse:
anglų kalba (2001 m.)
http://poetrytherapy.org/poetry/index.html
kroatų kalba (2005 m.)
http://www.album.co.ba/autori/jurate_sucylaite/home.htm

Apdovanojimai:
2004 metais Kalifornijoje (JAV) vykusioje JAV Nacionalinės poetinės terapijos asociacijos konferencijoje buvau apdovanota Arturo Lernerio pionieriaus ženklu už poetinės terapijos idėjų sklaidą Lietuvoje ir Rytų Europoje.


Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama