Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 Poetai   Prozininkai   Dramaturgai   Eseistai   Literatūrologai   Vertėjai 

   A  B  C  Č  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 
 

Julija Jekentaitė-Aleksandravičienė

 

Julija Jakentaitė-Aleksandravičienė
Džojos Barysaitės fotografija

Jekentaitė-Aleksandravičienė Julija, poetė.
Gimė 1942.07.10 Veršiuose (Lazdijų r.).
1960 m. baigė Leipalingio vidurinę mokyklą, 1967 m. – Vilniaus universitete mediciną. Dirbo Druskininkų miesto ligoninėje, vėliau "Eglės" sanatorijoje gydytoja.
Išleido keturis eilėraščių rinkinius. Jos poezija skelbta almanachuose ir spaudoje, versta į latvių ir ukrainiečių kalbas.

Autobiografija:
Mūsų šeima nebuvo gausi. Iš viso šeši asmenys: mano tėvai, aš su broliu ir seneliai (iš motinos pusės). Vaikystėje iš senelio prisiklausiau labai daug pasakų ir legendinių pasakojimų, iš mamos – daug įvairiausio stiliaus dainų ir giesmių.
Su mokslais Leipalingio vidurinėje mokykloje vargo neturėjau, bet labiau patiko fizika, matematika, chemija. Baigusi vidurinę mokyklą 1960 metais, mokiausi VU Medicinos fakultete, kurį baigiau 1967 metais. Įsigijusi gydytojos profesiją dirbau Druskininkų miesto ligoninėje neurologe, vėliau "Eglės" sanatorijoje.
1969 m. ištekėjau už Alfonso Aleksandravičiaus. Susilaukėme dukters Giedrės ir sūnaus Povilo.
Pirmoji publikacija respublikinėje spaudoje – 1973 metai, kai žurnalas Jaunimo gretos išspausdino pluoštelį mano eilėraščių. 1978 metais eilėraščiai pasirodė Poezijos Pavasaryje. Vėliau Poezijos Pavasaris daug kartų spausdino mano kūrybą (žr. bibliografijos sąrašą). Tais pačiais 1978 metais kūrybą spausdino Nemunas (Nr. 3).
1983 metais leidykla Vaga išleido pirmą eilėraščių knygą (PK) Kadagio uogos. Knyga neliko be dėmesio, spausdintos recenzijos Pergalėje ir kituose to meto žurnaluose ir laikraščiuose.
Kompozitorius Vytautas Kairiūkštis sukūrė romansą mano eilėraščio Šienapjūtė tekstu. Romansą atliko Lietuvos operos ir baleto teatro solistė Gražina Apanavičiūtė. Šis kūrinys įrašytas plokštelėje ir Vagos leidyklos išleistas atskiru leidiniu Romansai.
1991 metais buvau priimta į Lietuvos Rašytojų Sąjungą.
Sąjūdžio metais ir po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo daug eilėraščių publikavau Naujajame Židinyje, Katalikų pasaulyje, Dienovidyje, Šiaurės Atėnuose, Kultūros baruose, Literatūroje ir mene, Metuose, Lietuvių išeivių leidžiamame laikraštyje Draugas ir kitur.
Dienovidyje paskelbiau recenziją apie išeivių poetės Julijos Švabaitės knygą Žiemos erškėtis.
1994 metais buvau pakviesta dalyvauti Lietuvos TV laidoje Renome apie vertėją iš graikų, lotynų kalbų Antaną Dambrauską. Turėjau progą išsakyti savo požiūrį moralės, etikos, žmogaus santykio su kitu žmogumi ir Dievu temomis. Tais pačiais metais,  Lietuvos TV nufilmuota ir parodyta Brydė apie mano kūrybą, mane ir mano požiūrį įvairiomis gyvenimo ir kūrybos peripetijomis.
Lietuvos Radijuje įrašytos ir yra transliuojamos trys Vidurnakčio lyrikos valandėlės. Skaito aktorės Doloresa Kazragytė  ir Irena Kriauzaitė.
Aktyviai dalyvavau Poetinio Druskininkų Rudens, Poezijos Pavasario renginiuose.
Daug kartų skaičiau savo eilėraščius kūrybos vakaruose kartu su kitais autoriais, o taip pat savo autoriniuose vakaruose.
Latvių vertėjas Oskaras Seikstas išvertė mano kūrybos į latvių kalbą ir paskelbė latvių periodinėje spaudoje, ruošė mano ir kitų lietuvių poetų vertimų knygą į latvių kalbą, bet mūsų ryšiai nutrūko ir tos knygos likimo aš nežinau.
Ukrainiečių poetas ir vertėjas Anatolijus Sirikas išvertė mano eilėraščių į ukrainiečių kalbą, kurie paskelbti dvejose jo knygose (žr. bibliografijos sąrašą).
Mano kūryba susidomėjo Islandijos poetė Ingibjorg Haraldsdottir, gavau pasiūlymą išversti mano kūrybos į islandų kalbą, bet paskutiniu metu mūsų ryšiai nutrūko.
Paskutiniais metais mūsų šeimą ištikusi didelė nelaimė turėjo reikšmės kūrybai ir mano literatūrinei veiklai.

2006 m.


Bibliografija:
Kadagio uogos: eilėraščiai, PK. - Vilnius: Vaga, 1983.
Smilgos tarp akmenų: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1989.
Žiedadulkių rūkas: eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
Vyzdžio rasa: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1998.

Прорiст (liet. Augsmas) / vertė Анатолiй Сiрик. - Киiв: Радянський письмэннык, 1989.
Несправжнiй квiтник (liet. Netikras gėlynas) / vertė Анатолiй Сiрик. - Киiв: Житомир "ACA", 2000.

Publikacijos antologijose, almanachuose:
Žvaigždynų sonatos: eilėraščiai M.K. Čiurlioniui: antologija / sudarė Stasė Budrytė. - Vilnius: Vaga, 1997.
Vytautas Kairiūkštis. Jaunojo vokalisto biblioteka. Sąs. 2: Romansai. - Vilnius: Vaga, 1978.
Poezijos pavasaris: almanachas. - Vilnius: Vaga, 1978, 1979,  1985,  1986,  1987, 1989,  1990, 1991, 1992, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002.

Publikacijos spaudoje:
"Dienovidis": 1991 Nr. 36(44), 1994 Nr.27, 1994 Nr.44, 1995 Nr.29 (237), 1995 Nr.33 (241), 1996 Nr.20(276).
"Draugas": 1995 Nr.190.
"Jaunimo gretos":  1973 Nr.9.
"Kalba Vilnius":  1975 Nr.26.
"Knygnešys": 1990 Nr.3.
"Kultūros barai": 1996 Nr.10.
"Literatūra ir menas": 1977 Nr.8 (1577), 1979 Nr.20 (1794), 1979 Nr.40 (1814), 1980 Nr.25 (1751), 1991 Nr.47 (1347), 1995 Nr.45 (2552).
"Metai": 1992 Nr. 9-10, 1997 Nr.11, 2002 Nr.7, 2003 Nr.12.
"Naujasis Dienovidis": 1994 Nr.18.
"Naujasis Židinys": 1993 Nr.4, 1995 Nr.3.
"Naujos knygos": 1983 Nr.3.
"Nemunas": 1978 Nr.3, 1985 Nr.3, 1996 Nr.8-9.
"Nepriklausoma Lietuva" - "La salle", 1994 birželio 1 d., p. 5; 1995 gegužės 24 d. p.3.
"Pergalė": 1981 Nr.3, 1984 Nr.10.
"Proskyna": 1991 Nr.9(18).
"Šiaurės Atėnai": 1994 Nr.16 (212), 1997 Nr.30 (374), 1998 Nr.11 (405), 2001 Nr.29.
"Tarybinė moteris": 1975 Nr.5 (281).
"Tiesa": 1980 Nr.69 (11288), 1980 Nr.123 (11342).
"XXI amžius": 1993 Nr.80 (217).

Apdovanojimai:
1976 m. "Medikų poezijos pavasario" pirmoji premija.
1995 m. "Poetinio Druskininkų rudens" vieno eilėraščio konkurso trečioji premija.
1995 m. savaitraščio "Dienovidis" konkurso "Laikas, mirtis, gyvenimas krikščioniškų vertybių skalėje" pirmoji premija.

tekstai:
eilėraščiai: Karūnuota liepaŠilkverpio vėjas.


Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama