Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 Poetai   Prozininkai   Dramaturgai   Eseistai   Literatūrologai   Vertėjai 

   A  B  C  Č  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 
 

Leonas Peleckis-Kaktavičius

 

Leonas Peleckis - Kaktavičius
© Narcizas Freimanas, 2005

Peleckis - Kaktavičius Leonas, poetas, prozininkas, eseistas, literatūros istorikas ir tyrinėtojas.
Gimė 1946.05.04 Paitaičiuose (Šiaulių r.).
1975 m. baigė ŠPI (dabar ŠU). 1971-89 m. Šiaulių medžio apdirbimo kombinato inžinierius, 1992-2004 m. dienraščio „Lietuvos aidas“ Šiaulių skyriaus vedėjas. Nuo 1989 m. literatūros almanacho „Varpai“ sudarytojas ir vyr. redaktorius. Žurnalo „Lietuvos bajoras“ vyr. redaktorius (nuo 2005), užsienio lietuvių dienraščio „Draugas“ korespondentas Lietuvoje (nuo 2007).

Autobiografija:
Vidurinę mokyklą baigiau Kaune. Aukštąjį mokslą įgijau Šiaulių pedagoginiame institute, kur studijavau 1970-1975 metais. 1971-1989 metais dirbau Šiaulių medžio apdirbimo kombinate inžinieriumi-konstruktoriumi, 1992.01.12-2004.01.12 – dienraštyje „Lietuvos aidas“. Prasidėjus Atgimimui, 1988 metais atnaujinau literatūros almanacho „Varpai“ leidimą. Pasirodžius pirmajam atnaujintų „Varpų“ numeriui, 1989 m. spalio 16 d. tuometinio Šiaulių miesto vykdomojo komiteto buvau oficialiai patvirtintas vyriausiuoju redaktoriumi, juo tebesu iki šiol. Iš viso išleidau 18 atnaujintų „Varpų“ numerių. Nuo 1995 metų kasmet naują literatūros almanacho tomą pristatau Lietuvos rašytojų sąjungos klube. Nuo 2005 metų esu taip pat istorijos ir kultūros žurnalo „Lietuvos bajoras“ vyriausiasis redaktorius.
Sovietmečiu dažniausiai spausdinausi „Nemuno“ žurnale (palydimuoju žodžiu 1975 metais pristatė Alfonsas Bukontas), „Komjaunimo tiesos“ literatūriniuose puslapiuose „Versmės“ (tais pat 1975 metais mano eilėraščius savo žodžiu palydėjo Vidas Marcinkevičius), „Jaunimo gretose“, „Literatūroje ir mene“. Pastoviai spausdintis, aktyviai užsiimti kūrybine veikla atsirado galimybė tik prasidėjus Atgimimui. 1992 metais įstojau į Lietuvos žurnalistų draugiją. 1998 metais tapau Lietuvių PEN centro nariu. 2001 m. vasario 22 d. buvau priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą.
Apie 1980 metus pradėjau rinkti medžiagą apie pirmąją lietuvių aktorę profesionalę Stanislavą Jakševičiūtę - Venclauskienę, kurios namuose Šiauliuose gyveno J. Janonis, pastoviai buvojo P. Višinskis, J. Biliūnas, Žemaitė, Vydūnas, G. Petkevičaitė-Bitė, J. Jablonskis, lankėsi Maironis, kiti Lietuvos šviesuoliai. „Nemuno“, „Tarybinės moters“ žurnaluose paskelbęs pirmuosius tekstus iš būsimos knygos „Namuose ant Pasadnos ulyčios“, 1987 metais tapau tarptautinio publicistinio konkurso laureatu. Atskiru leidiniu toji memuarinės eseistikos knyga pasirodė 1991 metais. Tais pat metais išėjo ir pirmasis eilėraščių rinkinys „Sugrįžta giedra“.
Po to, kai 1989 metais pabuvojau JAV, kur turėjau galimybę iš arčiau susipažinti su daugeliu užatlantėje gyvenančių rašytojų, parašiau ir 1992 metais išleidau kūrybinių portretų knygą „Laimingas atsitiktinumas: dialogai Amerikos žemėje“. Joje Lietuvos skaitytojui pristačiau B. Brazdžionį, Liūnę Sutemą, M. Katiliškį, K. Bradūną, Ant. Gustaitį, J. Jankų, S. Santvarą ir kitus, apie kuriuos tuo metu tėvynėje dar ne itin turėta informacijos.
Vėliau atsidėjau literatūriniams tyrinėjimams kūrybos, gyvenimo ir likimo tema. Pirmasis rezultatas – knyga „Baltas lapas – lyg altorius“, išleista 1995 metais. Tokių literatūrinių tyrinėjimų tąsa  – esė, pokalbių, studijų knygose „Pirmiausia kraujas, o paskui žodžiai“ (1999) ir „Žodžių žmonės“ (2002); abiejų knygų išleidimą rėmė LR Kultūros ministerija. Į įvairių kartų rašytojų gyvenimus, kūrybos esmę, žodžio galią, rašytojo priklausomybę nuo gyvenimo aplinkybių gilinuosi ir dabar, 2006 metais planuoju užbaigti naujos knygos rankraštį.
Nemažai metų paskyriau knygos apie kultūros įžymybes rašymui, kai kurių menininkų kūrybos ir gyvenimo keliu pradėjau domėtis dar prieš porą dešimtmečių, ne sykį grįžau prie jų. Esė knyga „Sustabdytas laikas“ (2001) buvo įvertinta Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.
Iš viso parašiau ir išleidau 13 knygų. Pastarųjų septynerių metų rezultatas – monografija „Kazimieras Barėnas“ (2005), skirta Londone gyvenusiam rašytojui, apie kurį daug dešimtmečių sukosi kultūrinis Didžiosios Britanijos lietuvių gyvenimas. Knygos išleidimą rėmė LR Kultūros ministerija. Esu parašęs ir didelę studiją apie Kazimiero Barėno apsakymų bei novelių herojus, kuri išspausdinta mano sudarytoje šio prozininko „Apsakymų rinktinėje“ (2004).
Nemažai eseistikos, literatūrinių tyrinėjimų, kurių nėra mano knygose, paskelbta „Varpų“ almanache.
Šiuo metu renku medžiagą dar dviems biografinėms knygoms, gilinuosi į žymių mūsų prozininkų gyvenimus ir kūrybą.

2006 m. balandžio 20 d.


Bibliografija:

Sugrįžta giedra: eilėraščiai. - Vilnius: Periodika, 1991.
Namuose ant Pasadnos ulyčios: memuarinė eseistika. - Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.
Laimingas atsitiktinumas: dialogai Amerikos žemėje: kūrybiniai portretai. - Klaipėda: Rytas, 1992.
Baltas lapas – lyg altorius: literatūriniai tyrinėjimai ir esė. - Klaipėda: Rytas, 1995.
Odininku per metus netampama: publicistika. - Šiauliai: Titnagas, 1998.
Pirmiausia kraujas, o paskui žodžiai: esė, pokalbiai, studijos. - Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1999.
Pasaulio pabaiga atidedama: esė. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2001.
Sustabdytas laikas: esė apie kultūros įžymybes. - Šiauliai: Varpai, 2001.
Žodžių žmonės: esė, pokalbiai, studijos. - Šiauliai: Varpai, 2002.
Vizitinė kortelė: publicistika. - Šiauliai: Saulės spaustuvė-leidykla, 2004.
Vandens namai: publicistika. - Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2004.
Baltijos erdvės: publicistika. - Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2005.
Kazimieras Barėnas: monografija. - Šiauliai: Varpai, 2005.
Pirmasis rektorius: publicistika. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006.
Žodi, kuris esi: esė, pokalbiai, studija. - Šiauliai: Varpai, 2006.
Vandens tiltai: publicistika.- Klaipėda: Druka, 2008
Šimtmečio istorija: publicistika.- Klaipėda: Druka, 2008
Vitam Hominis Curabo: publicistika.- Šiauliai: Titnagas, 2008
Versmių knyga: Lietuvos vandentvarkos ūkio istorija. -Vilnius: LVTA, 2008
Jurgis Jankus: gyvenimas ir kūryba. – Monografija.- Šiauliai: Varpai, 2008
Namuose ant Pasadnos ulyčios: dar po dvidešimties metų. – Memuarinė eseistika.- Šiauliai: „Aušros“ muziejaus leidykla, 2009.
Vytautas Alantas: gyvenimas ir kūryba. – Monografija.- Šiauliai: Varpai, 2009
Neramus žmogus (garso įrašas): garsinė apybraiža apie Juozą Dzidoliką (bendraautorius Valentinas Zaikauskas). - Vilnius, Lietuvos aklųjų biblioteka, 2006.
Baltas lapas - lyg altorius: esė / skaito Vytautas Radzevičius. - V.: LAB (Lietuvos aklųjų biblioteka), 2007. - 1 garso diskas MP3 fmt. - Tir. 26 egz. - Įgars. iš : Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1995. - Perrašyta iš: V.: LAB, 1998.

Sudarė ir parengė:

Literatūros almanachas „Varpai“. – 1989-2009, 3-24 nr.
Kazys Jankauskas. Šermukšnis prie ežero: apysakos ir apsakymai. - Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1995
(Almanacho „Varpai“ bibliotekos antroji knyga).
Jurgis Jankus. Papelkių Skirpstūnas: pasakojimas. - Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1996
(Almanacho „Varpai“ bibliotekos ketvirtoji knyga).
Kazimieras Barėnas. Apsakymų rinktinė. - Šiauliai: Varpai, 2004.
Adolfas Vaičaitis. Ekslibrisai. - Šiauliai: Saulės spaustuvė-leidykla, 2005.
Kazimieras Barėnas. Tūboto gaidžio metai: romanas. - Šiauliai: Varpai, 2006.
Kazimieras Barėnas. Beragio ožio metai: romanas. - Šiauliai: Varpai, 2007.
 
Apdovanojimai:
1987 m. Tarptautinio publicistinio konkurso motinystės tema laureatas.
1995 m. Lietuvos žurnalistų draugijos premijos už geriausią objektyvios ir visapusiškos informacijos pateikimą spaudoje laureatas.
1998 m. Kazio Daugėlos (JAV) kultūros premija.
2001 m. Lietuvos rašytojų sąjungos Atminimo raštas.
2002 m. Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.
2003 m. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Padėkos raštas už literatūros almanacho atnaujinimą, nuoširdų darbą puoselėjant gimtąją kalbą ir literatūrą.
2009 m. Šiaulių apskrities viršininko GARBĖS ŽENKLAS "UŽ NUOPELNUS ŠIAULIŲ APSKRIČIAI" - už aukštą profesinį meistriškumą, kūrybiškumą, nuoseklų ir ilgametį darbą telkiant Šiaulių krašto rašytojus ir leidžiant literatūros almanachą "Varpai".

Svarbesnių straipsnių apie autoriaus kūrybą nuorodos >>

Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama