Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 Poetai   Prozininkai   Dramaturgai   Eseistai   Literatūrologai   Vertėjai 

   A  B  C  Č  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 
 

Juozapas Girdzijauskas

 

Girdzijauskas Juozapas, literatūros istorikas ir teoretikas.
Gimė 1935.07.10 Kalupiuose, Jurbarko raj.
1958 m. baigė VU. Nuo 1962 m. jame dėsto literatūros istoriją, literatūros teorijos, poetikos, estetikos kursus. 1992-1998 m. Literatūros teorijos katedros vedėjas. 1969-1975 m. aukštųjų mokyklų mokslo darbų "Literatūra", nuo 1989 m. S. Stanevičiaus bendrijos metraščio "Aitvarai" atsakingasis redaktorius. 1992-2000 m. dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos i-te. Žymiausias Lietuvoje eilėtyros specialistas. Parengė, redagavo ir dalį studijinių straipsnių parašė naujo profilio leidiniui "Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius" (2001), kuriame reinterpretuojama dauguma lietuvių literatūros klasikos kūrinių, pateikiamos išsamios ir atnaujintos laikotarpio charakteristikos. Parengė V. Ažukalnio "Raštus lietuviškus" (1968). Vienas žymiausių senosios literatūros specialisto Jurgio Lebedžio mokinių ir jo palikimo parengėjų spaudai. Sudarė J. Lebedžio darbų rinkinį "Lituanistikos baruose" (1-2, 1972), parengė jo paskaitas "Senoji lietuvių literatūra" (1977), straipsnių apie jį rink. "Profesorius Jurgis Lebedys" (1983). Išstudijavęs lietuvių estetikos ištakas sudarė antologiją "Lietuvių poetikos pradmenys" (1985).
Parašė ir mokslinėje spaudoje paskelbė daug straipsnių iš lietuvių literatūros istorijos (daugiausiai XIX a.), eilėdaros, literatūros teorijos, estetikos, recenzuoja literatūrologines, rečiau grožines knygas.
Nuo 1988 m. - LRS narys.


Bibliografija:
Lietuvių eilėdara: silabinės-toninės sistemos susiformavimas. - Vilnius: Vaga, 1966. 
Lietuvių eilėdara: XX a. - Vilnius: Mokslas, 1979. 
Eilėdara: metod. rekomendacijos filologijos spec. studentams literatams. - Vilnius: LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja, 1980. 

Sudarė
žukalnis. Raštai lietuviški. - Vilnius: Vaga, 1968. 
Jurgis Lebedys. Lituanistikos baruose. - Vilnius: Vaga, 1972. 
Jurgis Lebedys. Senoji lietuvių literatūra. - Vilnius: Mokslas, 1977. 
Profesorius Jurgis Lebedys: straipsnių rinkinys. - Vilnius: Mokslas, 1983. 
Lietuvių poetikos pradmenys. - Vilnius: Vaga, 1985. 
Eilėdara. - Vilnius: Baltos lankos, 1998. 
Literatūros terminų žodynas. Sąs. 2: Eilėdara. - Vilnius: Baltos lankos, 1998.
Simonas Stanevičius. Dainos žemaičių [Natos]: autentiški ir transponuoti į dabartinę kalbą dainų tekstai bei autentiškos ir Jadvygos Čiurlionytės suredaguotos jų melodijos. - Vilnius: Lietuvių lit. ir tautosakos inst., 1999.
Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius. - Vilnius: Lietuvių lit. ir tautosakos inst., 2001.
Kražiai amžių sandūroje: straipsnių rinkinys / sudarytojai Juozas Girdzijauskas, Aistė Virbickaitė. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
Lietuvių literatūros vagoje: straipsnių rinkinys. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.

Apdovanojimai:
1985 m. Žurnalo "Pergalė" premija už straipsnį apie A. Strazdą.
1989 m. Laikraščio "Literatūra ir menai" premija už straipsnį apie B. Brazdžionį.


Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama