Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 Poetai   Prozininkai   Dramaturgai   Eseistai   Literatūrologai   Vertėjai 

   A  B  C  Č  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 
 

Leonas Gudaitis

 

Gudaitis Leonas, literatūrologas.
Gimė 1935.06.20 Kaune.
1958 m. baigė VU lietuvių kalbą ir literatūrą, dirbo "Kauno tiesos" ir "Nemuno" redakcijose, nuo 1994 m. VDU Lietuvių ir literatūros katedros vedėjas, žurnalo "Darbai ir dienos" mokslinis redaktorius.
Nuo 1988 m. - LRS narys.

Autobiografija:
Gimiau 1935 metų birželio 20 dieną Kaune, pačiame panemunyje, šalia Žemąją Fredą juosenčio geležinkelio. Tėvas - E. Noskienės ir I. Stikliaus spaustuvės darbininkas pilviškietis Jonas Gudaitis, motina - atklydusi po Pirmojo pasaulinio karo iš lietuviško kaimelio dabartinėje Baltarusijoje Stasė Skorytė. Beraštės močiutės pageidavimu buvau pakrikštytas dviem aristokratiškais Leono ir Fliorento vardais; mano ambicijas visiškai patenkina pirmasis.
Augau vienturtis miesčionukas su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Mane menkai telietė tėvų skurdas ir vargas, o karo ir pokario sumaištys paliko smagių prisiminimų apie žaidimus su tikrais ginklais, sprogmenimis. Kokie palaimūs buvo niekieno nekontroliuojami nuogalių plaukiojimai Nemune, be galo ilgos ir alsios futbolo, slidžių dienos! Kiek tik kojos neša, bėgdavau nuo muštynių, - man labiau patiko antrinė tikrovė: dirginti savo vaizduotę egzotiškais nuotykių romanais. Prieš peržengdamas I Julijanavos pradžios mokyklos slenkstį, 1942 metais jau buvau ne vieną jų vogčia prarijęs iš tėvų rakinamos spintelės, todėl mokytoja tuoj pat perkėlė į antrą skyrių, padarydama nepataisomą žalą: lig šiolei kamuojuosi su aritmetika.
Kauno XIV vidurinę mokyklą baigiau gerais pažymiais, bet neįsivaizduoju savęs skaitančio vadovėlį, darančio namų darbus. Užtat gerai prisimenu krečiantį su draugais nesibaigiančias išdaigas, slapčia rašinėjantį satyrines eiles, dėl kurių vienodai širdo ir mokytojai, ir mokiniai. Jeigu ne mokytoja E. Jankauskaitė, Būčiau nuėjęs šunims šėko pjauti; tai ji, nereikalaudama atsakinėti pamokų, bet duodama rašyti atskirus referatus, tiek sustiprino potraukį literatūrai, kad nebeliko kitos išeities, tiktai studijuoti lituanistiką.
1953 matais įstojau į Vilniaus universitetą. Pragyvenimo minimumas reikalavo plėšytis dėl padidintos stipendijos. Laimė, kad sutikau dėstytojų, kurie atvirai patardavo nepersistengti, neteršti smegenų vienadieniu balastu, skatino ieškoti išliekamų literatūros vertybių, ugdė kūrybingumą.
Baigęs universitetą, 1958 metais sugrįžau į Kauną pas ligotus tėvus. Laisvų vietų vidurinėse mokyklose nebuvo, todėl įsidarbinau "Kauno tiesos" redakcijoje. Taisiau kalbą, maketavau ir formavau miesto dienoraštį, mėginau šį bei tą rašinėti apie literatūrinę praeitį, sukaupiau neblogą asmeninę biblioteką. Nepajutau, kaip prabėgo dvylika su puse metų. Vienintelis dalykas, kurio gailėjausi, 1971 metais pereidamas į "Nemuno" žurnalo redakciją, - mano įkurtas, redaguotas ir paliktas sužlugdyti laikraščio literatūrinis priedas "Kūrybinė savaitė".
"Nemune" patekau į geranorišką literatų aplinką. Nuoširdūs bičiuliai skatino skelbti straipsnius, apybraižas respublikinėje spaudoje. Išleidau jų rinkinį. Prof. J. Lebedžio buvau prišnekintas įstoti į neakivazdinę aspirantūrą. Dar ne profesorės, bet jau daktarės V. Zaborskaitės, savo diplominio darbo vadovės, vairuojamas, 1975 metais apgyniau kandidatinę disertaciją "Pirmasis lietuvių literatūrinis žurnalas "Vaivorykštė (1913-1914)". Tai paskatino imtis epogėjinio veikalo apie lietuvių literatūrinę spaudą 1904-1940 metais. Jį esu įpusėjęs - pirmojoje trilogijoje aprėpta šios spaudos raida iki 1928 metų. Darbingiausias valandas tenka atsėdėti redakcijoje, saugant vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo kėdę, o laisvalaikiu ne kažką galima nuveikti.

1988.10.17


Bibliografija:
Plunksna ir ugnimi: straipsniai apie mažiau žinomus 1917-1940 m. lietuvių literatūros faktus. - Vilnius: Mintis, 1974.
Platėjantys akiračiai: lietuvių literatūrinė spauda 1904-1917 metais. - Vilnius: Vaga, 1977.
Permainų vėjai: lietuvių literatūrinė spauda 1923-1927 metais. - Vilnius: Vaga, 1986.
Meno palėpėse: retroversės. - Vilnius: Periodika, 1990.

Parengė: 
Benamiai: Intos tremtinių poezija. - Vilnius: Periodika, 1989. 
Lietuvos aneksija (Kazio Škirpos ir Mato Krygerio archyvinė medžiaga spaudai): 1940 metų dokumentai. - Vilnius: Periodika, 1990. 
Paparonis. Pasakų atošvaistos: tautinis epas. - Kaunas: ab, 1993. 
Paparonis. Rinktiniai raštai. - Domeikava (Kauno raj.): ab, 1997. 
Tadas Lomsargis: dailininkas: biografija, kūriniai, dokumentai, laiškai, užrašai. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. 
Teisybė daugiaveidė: lietuvių literatūros, knygotyros ir spaudos istorijos etiudai. - Kaunas: Nemunas, 1998. 
Kovos keliu žengiant: Vakarų Lietuvos partizanų eilės ir dainos, 1945-1953 m. - Vilnius: Vyturys, 1991. 
Juozas Žlabys-Žengė. Pavasarių gramatikos: poezijos rinktinė. - Vilnius: Vaga, 1992. 
Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. - Kaunas: Nemunas, 1993. 
Juozas Keliuotis. Žurnalistikos paskaitos. - Kaunas: VDU l-kla, 2000.
Žurnalistikos mokslas ir mokymas Lietuvoje: 1922-1943 metai. - Kaunas: VDU l-kla, 2001.
Prievartos vaisiai: Lietuvos-Lenkijos santykiai 1920-1940 metais. - Kaunas: VDU l-kla, 2002.
Lietuvos žydai. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003.
Spauda ir žmonės: autobiobibliografinis sąvadas, 1954-2004. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.

Apdovanojimai:
1997 02 10 Gedimino ordino Karininko kryžius.


Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama