Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 Poetai   Prozininkai   Dramaturgai   Eseistai   Literatūrologai   Vertėjai 

   A  B  C  Č  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 
 

Aldona Elena Puišytė - Grigaliūnė

 

Aldona Elena Puišytė - Grigaliūnienė
© Ona Pajedaitė


Puišytė - Grigaliūnė Aldona Elena, poetė, eseistė, vertėja.
Gimė 1930.01.04 Jurgeliškiuose, Jurbarko raj.
Iki 1952-jų pavasario mokėsi Jurbarko vidurinėje vak. mokykloje. Prieš pat abitūros egzaminus (išbuožinus tėvą) teko bėgti iš tėviškės nuo grėsusių represijų. Abitūros egzaminus išlaikė eksternu Kauno VII vidurinėje mokykloje. Gavo brandos atestatą, bet studijuoti Universitete lietuvių kalbą ir literatūrą neturėjo teisės, nes stojant į aukštąją mokyklą reikalaudavo socialinės kilmės pažymėjimo. 1955 m. baigė Respublikinę Kauno medicinos mokyklą, įsigydama farmacininkės specialybę. 1955-1969 m. dirbo Kauno vaistinėse, vėliau Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyr. moksline bendradarbe, Kauno menininkų namuose.
1990 m. pirmame Lietuvos rašytojų visuotiniame susirinkime poezijos rinktinė “Neužmirštuolių skliautas“ nominuota Nacionalinei premijai. Parašė pjesių-pasakų lėlių teatrams, libretą operai „Kauko sakmė“. Vilniaus Universiteto kiemo teatras pastatė misteriją „Įvardijimai ir sąskambiai“. Poezija versta į anglų, vokiečių, suomių, čekų, vengrų, estų, latvių, ukrainiečių, rusų ir kt. kalbas. Eilėraščių tekstais kompozitoriai sukūrė vokalinių ciklų, sonatų (išleista plokštelės), kantatų, baladžių, siuitų, kūrinių vaikų chorams (publikuota leidiniuose „Tai gražumas tėviškėlės“, „Ąžuoliukai“, „Mūsų mažiesiems“, „Po gimtinės ąžuolėliais“, „Dainų dainelė-91“ ir kt. ). Dainų tekstai pelnė premijas: I-ji premija už tekstą dainai chorinės dainos konkurse Juozo Gruodžio 100-čiui, dvi II-osios premijos už tekstus dainų konkurse vaikams ir moksleiviams 1989 metais. Išvertė įvairių poetų kūrybos, publikuota Poezijos pavasario almanachuose ir žurnaluose. Dalyvavo rezistenciniame pasipriešinime okupacijai, bendradarbiavo antisovietinio pogrindžio spaudoje. Suteiktas Lietuvos laisvės kovų dalyvės (rezistentės) teisinis statusas.
Nuo 1975 m. – LRS narė.
Kritiko žodis:
/…/ A. E. Puišytė yra itin įsiklausiusi į istoriją, pasiekusi istorijos asmeninio, likiminio išgyvenimo lygmenį. Istorinę poemą-kroniką „Įvardijimai ir sąskambiai“ (1985) gal labiausiai nuo cenzūros (ir ne tik) nukentėjusį poetės kūrinį laikyčiau aukščiausiu jos pasiekimu. Prieš tai dar buvo „Choralai gyvenimui ir žodžiui“ (1977), privertę jau anuo laiku mąstančiuosius apie poeziją suklusti – suklusti dėl moralinės pozicijos ir dėl formos, frazės, skambėjimo: „Tos liaunos linijos tarytumei lelijos tyliai šnara: „Gyvenime, aš svaigų tavo vyną trokštu gert iš tobulos taurės...“
Bendriausia prasme A. E. Puišytės kūryba yra meditacinė, susijusi su dvasinėmis būsenomis, apmąstymais, įsimąstymais /.../ Meditacijų lauke poetė profesionaliai veikia skirtingais žanrais: klasikine elegija, bibline vigilija ar psalme, iš muzikos perimta rapsodija ar choralu, metaforiniu atodūsiu, aidu, laišku, rečitacija.
Viktorija Daujotytė


Bibliografija:
Žalvario raktas: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1970.
Ledo mergelės: eilėraščiai vaikams. - Vilnius: Vaga, 1974.
Sidabro varpelis: eilėraščiai vaikams. - Vilnius: Vaga, 1976.
Kur meta plunksną vieversys: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1978.
Saulė ledo bokšte: pjesė. - past. Vilniaus "Lėlės" teatre, 1978.
Po ąžuolu – šaltinis: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1980.
Po lino žiedu: eilėraščiai vaikams. - Vilnius: Vaga, 1981.
Įvardijimai ir sąskambiai: poemos. - Vilnius: Vaga, 1985.
Juodoji karalaitė: pjesė. - past. Kauno lėlių teatre, 1987.
Neužmirštuolių skliautas: eilėraščiai ir poemos; rinktinė. - Vilnius: Vaga, 1989.
Vigilijos: eilėraščiai. - Kaunas, 1994.
Šviesa pro erškėtį: eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
Atminties vainikas: eilėraščiai. - Kaunas: Atmintis, 1996.
Atodūsiai tyloje: eilėraščiai. - Kaunas: Nemunas, 1996.
Tėvelio sodai: eilėraščiai vaikams; rinktinė. - Vilnius: Vyturys, 1998.
Balsai ir aidai: eilėraščiai. - Kaunas: Nemunas, 2001.
Žodžio duona ir vynas: esė, straipsniai, interviu ir kt. - Vilnius: Mažasis vyturys, 2003.
Po baltu angelo sparnu: eilėraščiai vaikams. - Panevėžys: E. Vaičekausko leidykla, 2004.
Įsiklausyti: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2004.
Palaimink žodį ir aidą: eilėraščiai ir poemos; rinktinė. - Vilnius: Vaga, 2005.
Baltojo Raitelio baladės: dviejų manuskriptų poema. - Kaunas: Atmintis, 2006.
Trobelė po kadagiu: eilėraščiai vaikams. - Vilnius: Homo Liber, 2006.
Aukso kalavijas ir karaliaus karūna: istorinė apysaka vaikams. – Vilnius: Homo Liber, 2008.
Rinktiniai eilėraščiai: Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. - Kaunas: Naujasis Lankas, 2009.
Begaliniam kely: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2010.
Užburtas raktas: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Homo Liber, 2010.
Redagavo, supoetino pažodinį vertimą:
Psalmynas. Redaguota vertimo poetinė kalba, skambumas, ritmika ( pažodinis vertimas iš hebrajų kalbos prof. prel. Antano Rubšio). – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2002.
Sudarė, redagavo ( t. p. parašė autorės, Pranciškonių kongregacijos steigėjos Lietuvoje, biografiją, jos poeziją vertinantį straipsnį):
Vynmedžio Šakelė ( Ona Galdikaitė). Irkis į gilumą: eilėraščiai; rinktinė. – Kaunas: Mažoji poligrafija, 2008.

Vertimai iš vokiečių kalbos:
A. Gelhar. Ateik, geguži mielas... Pasakojimai apie V. A. Mocartą. - Vilnius: Vaga, 1978.
F. Hölderlin. Eilėraščiai. - Vilnius: Aidai, 1995.
Novalis. Himnai Nakčiai. – Metai Nr. 3, 2008.

Vertimai iš rusų kalbos:
S. Pogorelovskis. Matematikos šaly: eilėraščiai vaikams. - Vilnius: Vaga, 1974.
S. Michalkovas. Būk pasiryžęs: eilėraščiai vaikams. - Vilnius: Vaga, 1976.
A. Barto. Geraširdis Vova: eilėraščiai vaikams. - Vilnius: Vaga, 1978.

Apdovanojimai:
1986 m. Poezijos pavasario laureatė už poemų knygą „Įvardijimai ir sąskambiai“.
1994 m. I-ji premija Čikagoje leisto žurnalo „Laiškai lietuviams“ konkurse už eseistiką.
2000 m. Kauno miesto savivaldybės Padėkos raštas už pasiaukojantį kūrybinį darbą.
2001 m. Poezijos pavasaryje įteiktas „Ūkininko patarėjo“ prizas už geriausią metų knygą „Balsai ir aidai“.
2005 m. apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu - Riterio kryžiumi už nuopelnus Lietuvos Respublikai.
2005 m. nominuota Nacionalinei premijai, paskirta Lietuvos rašytojų sąjungos premija už eilėraščių ir poemų rinktinę „Palaimink žodį ir aidą“.
2006 m. įteikta Jono Aisčio premija už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje.
2006 m. apdovanota Kauno m. savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklu už nuopelnus Kauno miestui.
2007m. suteiktas Lietuvos laisvės kovų dalyvės (rezistentės) teisinis statusas.
2008 m. Poezijos pavasary Kauno apskrities apdovanota už dvasingą, subtilią poeziją ir ilgametę kūrybinę veiklą.
2010m. Poezijos pavasario metu įteikta dienraščio „Kauno diena“ premija.

Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama