Į pradžią
 
 
 
 
Į pradžią Rašykite mums Svetainės medis  LT  EN


NAUJIENOS
GALIMYBĖS
RAŠYTOJAI
≤35 m.
ORGANIZACIJOS
FESTIVALIAI
RENGINIAI
APDOVANOJIMAI
LEIDINIAI
LEIDYKLOS
NUORODOS
ARCHYVAS
APIE MUS 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerija
 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


  

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti

ATVIRAS. PATIKIMAS. KITOKS.

 

 Poetai   Prozininkai   Dramaturgai   Eseistai   Literatūrologai   Vertėjai 

   A  B  C  Č  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 
 

Marija Macijauskienė

 


Džojos Barysaitės fotografija

Macijauskienė, Marija, poetė, prozininkė.
Gimė 1930.03.11 Kaune.
1949-54 m. studijavo VU lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo redakcijose, nuo 1969 m. Maironio literatūros muziejuje, 1970-81 m. jo direktorė.

Autobiografija:
1938–1942 m. mokiausi Pakruojo pr. mokykloje, 1942–1944 m. – Linkuvos gimnazijoje, 1944-1945 m. – Pakruojo progimnazijoje, 1945-1949 m. – Kauno II mergaičių gimnazijoje. 1949-1954 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete lietuvių k. ir liter. specialybę, 1950-1953 m. Dramos studijoje prie Vilniaus akademinio dramos teatro.
Nuo 1954-1958 m. dirbau žurnalo Jaunimo gretos redakcijoje literatūros darbuotoja, 1958-1967 m. – laikraščio Kauno tiesa redakcijos kultūros ir mokyklų sk. literatūros bendradarbe (kuravau ir Kauno jaunųjų rašytojų sekciją), 1967-1968 m. žurnalo Nemunas redakcijos Informacijos sk. redaktore, 1968-1969 m. laikraščio Gimtasis kraštas redakcijos literatūros darbuotoja. 1969-1984 m. LTSR literatūros muziejaus jaun. Mokslinė bendradarbė, vyr. mokslinė bendradarbė ir nuo 1970-81 m. direktorė. 1981 m. tapus invalide išėjau į pensiją.
1957 m. buvau priimta į Žurnalistų, o 1983 m. į Rašytojų sąjungą. Parašiau ir išleidau penkiolika knygų; iš jų 6 lyrikos.
Daugiausia rašau įvairiausiom kultūros temom straipsnius, esė ir apybraižas.
Didžiausi darbai, turintys milžinišką reikšmė, išsaugant Lietuvos kultūrinį palikimą, atgaivinant kultūrinę atmintį ir skleidžiant literatūros šviesą Lietuvoje ir už jos ribų, yra nuveikti LTSR literatūros muziejuje ir jo filialuose ( Salomėjos Nėries memorialinis Palemone, V. Mykolaičio-Putino – Pilotiškėse, K. Būgos – Pažiegėje, P. Cvirkos – Kaune ir Klangiuose). Dirbdama Literatūros muziejuje, literatūros klausimais konsultavau ne tik įvairius respublikos muziejus, bet ir Sankt Peterburgo (kuriant F. Dostojevskio memor. Muziejų), Maskvos (kuriant V. Majakovskio muziejų) kultūros darbuotojus, taip pat teko diskutuoti kuriant ekspoziciją J. Rainio pajūrio vasarnamyje. Ilgus metus, dirbdama muziejuje, vadovavau Liaudies universiteto Literatūros ir Literatūrinių ryšių fakultetams.
Dirbant Kauno Tiesoje, mieste dar nebuvo Rašytojų sąjungos skyriaus, todėl, kaip anksčiau minėjau, kuravau Kauno jaunųjų rašytojų sekciją, kurioje brendo ryškūs literatūros meistrai: A. Mikuta, A. Verba, V. Martinkus, A. Puišytė, P. Palilionis, M. Karčiauskas, R. Klimas, Gr. Cieškaitė, R. Rakauskas ir kt. Tuo metu atsirado laikraščio priedas Kūrybinė savaitė, telkusi ir jaunuosius autorius bei menininku, jau turinčius ilgą gyvenimo kelią.

2006.05.11.


Bibliografija:
Gyvenimo akimirkos: apybraiža. – Vilnius: Mintis, 1968.
Žvaigždės: apybraiža. – Vilnius: Mintis, 1973.
Nematomas tiltas: esė. – Vilnius: Mintis, 1976.
Kaip laukiantis medis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Aguonų miestai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983.
Kaip drugys į žiburį: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1987.
Žaidimas su ugnimi. – Jonava: Dobilas, 1994.
Lyg anglys pelenuos...: atsiminimai. – Jonava: Dobilas, 1995.
Iš to paties žvaigždyno: atsiminimai. – Jonava: Dobilas, 1996.
Į pačią širdį: eilėraščiai. – Jonava: Dobilas, 1998.
Lyg visa Lietuva: atsiminimai. – Jonava: Dobilas, 2000.
Kaip riksmas, pabėgantis medžių viršūnėm: eilėraščių rinktinė. – Kaunas: Varpas, 2000.
Po aukštus kalnus vaikščiojau...: atsiminimai. – Jonava: Jonava, 2002.
Mūsų skaitinėliai: prozos knygelė vaikams. – Kaunas: Naujasis amžius, 2004.
Magnolija prie kelio: esė. – Kaunas: Naujasis amžius, 2005.
Žiogo kalendorius: eilėraščiai vaikams. - Kaunas: Aušra, 2006.

M. Macijauskienės publikacijos periodikoje pasirodė 1949 metais. 1954-69 dirbo Jaunimo gretų, Kauno tiesos, Nemuno, Gimtojo krašto redakcijose, tad tuo metu kiekvienais metais pasirodydavo 10-50 stambių publikacijų (daugiausia apybraižos, straipsniai, reportažai, esė kultūros klausimais). Pirmoji ėmė kalbėti apie Vytautą Mačernį (Nemunas,1967), apie Sviatoslavą Rerichą (Kauno tiesa, 1960 vasara), ir Nikolajų Rerichą (Kauno tiesa).

Publicistika:
O ant kalno ant aukštojo...: apie dailininką ir pedagogą A. Lukštą / XXI amžius. – 2002 rugsėjo 12.
Likimo dovanos: apie Joną Biliūną / XXI amžius. – 2001 gruodžio 05.
Kultūra amžiaus sankirtose: interviu su Bernardu Brazdžioniu / Kauno dienos priedas Santaka. – 2002 vasario 02.
Girtas iš meilės gimtajai kalbai: apie E. Viskantą / Literatūra ir menas. – 2002 kovo 22.
Atminties knygos puslapius pavarčius: apie darbą Lietuvių literatūros muziejuje / XXI amžius. – 2002 gegužės 22.
Turbūt jo nepažinojot...: apie poetą ir Lietuvos radijo diktorių Balį Auginą / XXI amžius. – 2002 rugsėjo 11.
Laimė skaityti, laimė bendrauti...: apie A. Kniūkštą / XXI amžius. – 2003 sausio 29.
Tokį jį pažinojau...: apie Eugenijų Matuzevičių / XXI amžius. – 2003 liepos 09.
Tas ilgesys čia kaltas: apie tapytoją Joną Rimšą / XXI amžius. – 2003 liepos 02.
Šauksmas iš Anapus: apie Vyt. Bičiūną / XXI amžius. – 2003 gruodžio 23.
Eilėraščių ciklas Vainikas mano mirusiai Dukrai Jūratei / Literatūra ir menas. – 2004 sausio 09.
Šviesos keliu...: atsiminimai apie dr. J. Žakovičaitę / XXI amžius. – 2004 balandžio 21.
Ką rašau, rašau su meile: atsakymai į Leono Paleckio-Kaktavičiaus klausimus ir 10 eilėraščių /  Varpai: almanachas. – 2004 (18).
Įsimintiniausias Jurės žmogus: apie vertėją P. Povilaitį / Nemunas. – 2004 rugpjūčio 20-26.
Savo meto metraštininkė: apie skulptorę J. Mozūraitę-Klemkienę / XXI amžius. – 2004 rugpjūčio 18.
Neišdilo meilė Lietuvai: apie A. Šešplaukį-Tyruolį / XXI amžius. – 2004 rugpjūčio 25.
Dainos atsiradimo istorija; kaip B. Dvarionas rašė S. Nėries tekstui dainą Sesuo žydroji Vilija / XXI amžius. – 2004 lapkričio 17.
Atminties pėdos: apie S. Nėries vertimus / XXI amžius. – 2004 gruodžio 01.
Sielos išpažintis: apie S. Nėries ir draugų kelionę į Švediją / XXI amžius. – 2004 gruodžio 01.
Nepabūgusi sunkumų: apie O. Miciūtę / XXI amžius. – 2004 gruodžio 15.
Mano Mokytoja: apie Petronėlę Orintaitę / XXI amžius. – 2005 kovo 02.
Tai būna tik kartą gyvenime: apie J. M. Slančiauską / XXI amžius. – 2005 kovo 16.
Tokią ją pažinojau: apie D. Čiurlionytę-Zubovienę / XXI amžius. – XXI amžius. – 2005 gegužės 18.
Ir nusinešė saulę miškai...: atsiminimai apie Paulių Širvį / XXI amžius. – 2005 gegužės 25.
Vertėjas, grojęs smuiku: apie Kazį Duncį / Nemunas. – 2005 rugsėjo 8-14.
Audėjų raštuos – manoji Lietuva: apie audėją A. Didžgalvienę / Nemunas. – 2005 rugsėjo 15-21.
Tylus džiaugsmo sruvenimas: apie dailininkę T. Balčiūnienę / XXI amžius. – 2005 lapkričio 23.
Kasdienybės klausimu: esė apie kultūros opias problemas / Literatūra ir menas. – 2005 gruodžio 09.
Tai lyg atkarpėlės brydės...: apie B. ir V. Sruogų kūrybinę draugystę / Nemunas. – 2006 vasario 2-8.
Laikas – bejėgis: apie J. Urbšį / Nemunas. – 2006 kovo 01.
Kad neužgniaužtų gyvojo šaltinio: apie S. Čiurlionienę / XXI amžius. - 2006 kovo 22.

Literatūra apie:
Ruseckaitė, Aldona. Lyg pasipriešinimas laikui: apie kn. Lyg visa Lietuva / Literatūra ir menas. – 2000 spalio 06.
Vaitkevičiūtė, Eugenija. Atminties labirintuose...: pokalbis su  M. Macijauskiene apie kultūrą, jos kelią į literatūros barus / Nemunas. – 2005 kovo 10-16.
Žakevičienė, Indrė. Nostalgiškas atvirukas Dukrai arba autografas visiems: recenzija / Kn. Magnolija prie kelio // Nemunas. – 2006 vasario 21-kovo 01.
Vaitkevičiūtė, Eugenija. Gyvenimas yra gyvenimas: recenzija / Kn. Magnolija prie kelio // Nemunas. – 2006 balandžio 20-26.


Atgal

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-04 | Visos teisės saugomos © RASYTOJAI.LT 2007 | El.paštas: info@rasytojai.lt | Reklama | Logotipai | Parama