Balčiūnienė Irena Marija

Vlado Braziūno nuotrauka

Irena Marija Balčiūnienė – vertėja.
Gimė 1943 04 25 Skačiūnų dvare, Ukmergės rajone.
1960–1965 m. Vilniaus universitete studijavo anglų kalbą ir literatūrą. 1964–1967 m. dirbo anglų kalbos mokytoja Vilniaus 8-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Vilniaus Naujamiesčio vidurinė mokykla); 1969–1972 m. dirbo redaktore „Vagos“ leidykloje. Nuo 1972 m. – laisvai samdoma vertėja (verčia iš anglų kalbos).
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
R o m a n a i :
C. McCullers. Laikrodis be rodyklių: romanas. – Vilnius: Vaga, 1970.
J. Kerouac. Kelyje: romanas. – Vilnius: Vaga, 1972.
T. Wolfe. Žvelk, angele, į savo būstą: prarasto gyvenimo istorija: romanas. – Vilnius: Vaga, 1974.
R. Stone. Veidrodžių salė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1977.
J. Galsworthy. Forsaitų saga, T. 1.: romanas. – Vilnius: Vaga, 1981.
J. Galsworthy. Forsaitų saga: Šiuolaikinė komedija,T. 2.: romanas. – Vilnius: Vaga, 1981.
A. Huxley. Geltonasis Kroumas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1983.
H. Melville. Mobis Dikas, arba banginis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1987; Baltos lankos, 2016.
A. Christie. N ar M?: romanas. – Vilnius: Sirokas, 1999.
A. Christie. Blogis po saule: romanas. – Vilnius: Sirokas, 2000.
W. Styron. Ir padegė šiuos namus: romanas. – Vilnius: Alma litera, 2004.
V. Woolf. Orlandas: romanas. – Vilnius: Alma litera, 2005.
J. Kerouac. Kelyje. Oiriginalus ritinys: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2010; Kaunas: Jotema, 2016.
A. Huxley. Geltonasis Kroumas: romanas. – Vilnius: Sofoklis, 2015.

N e g r o ž i n ė   l i t e r a t ū r a :
K. Keenan. Kaip tapti vadybininku: vadybos ABC. – Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1997.
K. Keenan. Kaip planuoti: vadybos ABC. – Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1997.
K. Keenan. Kaip taupyti laiką: vadybos ABC. – Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1997.
K.B. Walsh. Į vaiką orientuotų klasių kūrimas: knyga ugdytojams. – Vilnius: Lietus, 1998.
N. Morgan. Imk ir sudėk: mokomoji knygelė. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
N. Morgan. Pasakyk, kiek laiko: mokomoji knygelė. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
N. Morgan. Skaičiuokim iki 20: mokomoji knygelė. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
E. Stokes Shanton. Į vaiką orientuotas ugdymas nuo gimimo iki trejų metų: knyga ugdytojams. – Vilnius: Lietus, 2001.

A p s a k y m a i :
N. Gordimer. Anapus veldo: apsakymas. – Literatūra ir menas. – 1991 11 23.

P j e s ė s :
J. Millington Synge. Slėnio sutemose: pjesė. – Muzika ir teatras. – 1974.
T. Williams. Geismų tramvajus: pjesė. – Kn. XX a. Vakarų dramos. – Vilnius: Vaga, 1986 (1974 m. pastatyta Kauno dramos teatre, 2002 m. pastatyta Juozo Miltinio dramos teatre).
E. O’Neil. Anė Kristi: pjesė. (1979 m. pastatyta Klaipėdos dramos teatre).
Y. Mishima. Markizė de Sad: pjesė. – Krantai. – Nr. 4–5, 1991 (1992 m. pastatyta Vilniaus Akademiniame dramos teatre).
Th. Wilder. Per plauką nuo žūties: pjesė. (1993 m. pastatyta Kauno dramos teatre).

S t r a i p s n i a i :
Dž. Kordonis. Poezija – cementas būsimiems bendriems namams: straipsnis. – Literatūra ir menas. – 1990 01 13.
A. Štromas. Holokaustas. Žydų ir ne žydų patirtis: straipsnis. – Krantai. – 1990, lapkritis-gruodis; Kn. Laisvės horizontai: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Baltos lankos, 2002.

V e r t i m a i   į   a n g l ų   k a l b ą :
V. Bartusevičius. Folk Musical Instruments of the „Lithuania“ Song and Dance Company. – Kn. Lietuvių liaudies instrumentai ansamblyje „Lietuva”. – Vilnius: Visasąjunginė plokštelių firma Melodija, Vilniaus studija, 1969.
A. Medonis. Trakai. – Vilnius: Gintaras, 1970.

S t r a i p s n i a i   a p i e   v e r t i m ą :
Naujosios amerikiečių literatūros žargono vertimo sunkumai. – Mūsų kalba. – 1971.
Apie impresijos ir ekspresijos santykio derinimą meniniam vertime. – Naujos knygos. – 1975, Nr. 10.
Anglų bei amerikiečių rašytojai lietuvių kalba 1940–1976. – Mūsų kalba. – 1976.
Citatos ir aliuzijos vertimuose (Iš anglų kalbos). – Kn. Meninio vertimo problemos. – Vilnius: Vaga, 1980.
Romano „Mobi Dikas, arba banginis“ vertimo problematika. – Literatūros metraštis. – 1988.
Perskaičius R. Miliūnaitės straipsnį apie skolintinę leksiką vertimuose. – Literatūra ir menas. – 2005 07 01.

A p d o v a n o j i m a i :
2006 m. Šv. Jeronimo premija už reikšmingus pastarųjų trejų metų darbus – už XX a. anglų ir amerikiečių literatūros klasikos vertimus ir geriausių lietuvių vertimo teorijos bei kritikos tradicijų tąsą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *