Birgelis Sigitas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Sigitas Birgelis – poetas, vertėjas.
Gimė 1961 06 06 Punske, Lenkijoje.
Baigė Varšuvos žemės ūkio akademiją. Nuo 1990 m. dirbo „Aušros“ redakcijoje, nuo 1993 m. – „Aušros“ leidykloje. Šiuo metu „Aušros leidyklos vyriausiasis redaktorius ir direktoriaus pavaduotojas. Fotografas, žurnalistas, knygų sudarytojas ir redaktorius. S. Birgelio poezija versta į lenkų, baltarusių, vokiečių ir anglų kalbas, pats verčia iš ir į lenkų kalbą. Kompozitorius Vytautas Juozapaitis jo eilėraščiams yra parašęs kelias kompozicijas profesionaliems chorams bei muzikinį ciklą „Prisikėlė Tėvynė.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1995 m.

Sigito Birgelio svetainė internete.

B i b l i o g r a f i j a :
Tarp krantų: eilėraščiai ir poemos. – Punskas: Aušra, 1992.
Tarp durų ir dulkių: eilėraščiai. – Trakai; Vilnius: Voruta, 1993.
Eilėraščiai iš anapus Dievo: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 1997.
Septynios dienos, septyneri metai: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 1998.
75 eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 1999.
Iš toli ir arti (kartu su L. Šimkute): poezija. – Punskas: Aušra, 2003.
Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.
Jotvos pakrašty: nuotraukų albumas. – Punskas: Aušra, 2005.
Prie trijų Šešupės krantų (kartu su B. Jonuškaite, A. Uzdila): poezija. – Punskas: Aušra, 2005.
Visadan esma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2006.
Punsko parapija 1597–2007: nuotraukų albumas. – Punskas: Aušra, 2007.
Septintas nakty: poezija. – Punskas: Aušra, 2012.

S u d a r ė :
Dariaus ir Girėno paminklas Pščelnike. – Punskas: Aušra, 1993.
Punsko ir Seinų krašto materialinė kultūra (kartu su J. Vaina): albumas. – Punskas: Aušra, 1997.
Kviečiame lankyti Punską ir Seinus: turistinis vadovas. – Punskas: Aušra, 1999.
Lietuvių kūrybos antologija (kartu su J. S. Paransevičiumi, I. Gasperavičiūte): antologija. – Punskas: Aušra, 2001.
Poezijos pavasaris Punsko ir Seinų krašte: almanachas. – Punskas: Aušra, 2002.
Jonas Stoskeliūnas: gyvenimas ir kūryba. – Punskas: Aušra, 2003.
Poezijos almanachas. – Punskas: Aušra, 2005.

V e r t i m a i   i š   i r   į   l e n k ų   k a l b ą :
Mieczysław Czajkowski. Jeruzalės pėdsakai: poezija. – Punskas: Aušra, 1999.
Sigitas Geda. Śpiewy Jaćwingów: poezija. – Varšuva: Ex-Libris, 2002.
Lidija Šimkutė. Iš toli ir arti = Z bliska i z daleka: poezija. – Punskas: Aušra, 2003.
Birutė Jonuškaitė. Vaikas pražilusiom akim = Dziecko o posiwiałych oczach: poezija. – Punskas: Aušra, 2004.

P a r e n g ė   p i l n o   m e t r a ž o   f i l m u s :
Jotvingių giesmė. – Seinai: PPHU GFT, „Aušros” leidykla, 2008.
Baladė apie poetą Justiną Marcinkevičių. – Punksas: Punskas.pl studija, „Aušros leidykla, 2011.
100 gyvenimo metų. – Punskas: Punskas.pl studija, „Aušros leidykla, 2014.

A p d o v a n o j i m a i :
2005 m. Sidabro ženklas „Už nuopelnus Lietuvai stojant į NATO ir ES.
2006 m. Lietuvos Respublikos Seimo medalis „Už nuopelnus.
2008 m. Garbės sidabro ženklas „Už nuopelnus.
2008 m. Jotvingių kryžiaus riterių ordino sidabro kryžius ir Honoris Causa vardas.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Marcelijus Martinaitis. Sigitas iš Ožkinių. – Metai, 1993, Nr. 5.
Paulina Žemgulytė. Kitoks balsas. – Literatūra ir menas, 2000-07-14.
Marius Burokas. Holograma. – Literatūra ir menas, 2004-04-09, nr. 2996.
Ričardas Šileika. Hologramos pėdsakais. – Aušra, 2004, nr. 9.
Stasys Stacevičius. Visadan Jotvoje. – Literatūra ir menas, 2006-12-22, nr. 3123.
Jurgita Stankauskaitė. Sigito Birgelio poezijos kraštovaizdis (knyga parengta pagal magistro baigiamąjį darbą, apgintą Kauno VDU). – Punskas: Aušra, 2014.
Paribio poetas Sigitas Birgelis: lygiais keliais nevaikštau

T e k s t a i :
Sigito Birgelio kūryba svetainėje tekstai.lt.

V a i z d o   į r a š a s :
2014 m. rugsėjo 22 d., Sigito Birgelio kūrybos vakaras Rašytojų klube. S. Birgelis skaito eilėraščius, bent po vieną iš visų rinkinių ir pluoštą naujausių:
{youtube}oBc3Ni4WyGc{/youtube}

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *