Brazdžionis Bernardas (slp. Vytė Nemunėlis, J. Brazaitis)

Jono Jakimavičiaus fotografija

Bernardas Brazdžionis (slp. Vytė Nemunėlis, J. Brazaitis) – poetas, literatūros kritikas.

Gimė 1907 02 14 Stebeikėliuose (Pasvalio r.). Mirė 2002 07 11 Los Angeles, palaidotas Kaune (Petrašiūnų kap.).

1929 m. baigė Biržų gimnaziją, 1929-34 m. LU/VDU studijavo lituanistiką. Dalyvavo studentų humanitarų draugijos sekcijoje (1931 m. jai vadovavo), „Šatrijos” meno draugijoje. Baigęs universitetą, dėstė lietuvių kalbą įvairiuose kursuose bei mokyklose, dirbo „Sakalo” leidykloje, 1940-44 m. vadovavo Maironio literatūros muziejui. Redagavo žurnalus Ateities spinduliai (1932-40), Pradalgės (1934-35), Dienovidis (1938-39). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje, 1949 m. persikėlė į JAV, Bostoną, gyveno Los Angeles. Buvo Lietuvių enciklopedijos visuotinės literatūros skyriaus redaktorius, 1955-72 m. redagavo žurnalą Lietuvių dienos. 1961-65 m. ir 1980-83 m. – LRD pirmininkas. Kauno miesto garbės pilietis, VDU garbės daktaras.

Bibliografija:

Baltosios dienos: eilėraščiai. – Biržai, 1926.

Verkiantis vergas: poema. – Marijampolė: Šaltinis, 1928.

Krintančios žvaigždės: eilėraščiai socijaliniai, ekonominiai, tėvynės meilės, religinio pobūdžio ir lirika. – Kaunas: Sakalas, 1933.

Ženklai ir stebuklai: eilėraščiai. – Kaunas: Sakalas, 1936.

Kiškio kopūstai: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Sakalas, 1936.

Laiško kelionė Argentinon. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1938.

Kunigaikščių miestas: keturios giesmės iš Vilniaus praeities. – Kaunas: Sakalas, 1939.

Meškiukas rudnosiukas: poema. – Kaunas: Sakalas, 1939.

Purienos: eilėraščiai mažiesiems. – Kaunas: Sakalas, 1939.

Iš sudužusio laivo: 1940-1941 eilėraščiai. – Kaunas: Sakalas, 1943.

Per pasaulį keliauja žmogus: rinktinė poezija. – Kaunas: Sakalas, 1943.

Svetimi kalnai: eilėraščiai. – Tübingen: A. Urbonas, 1945.

Šiaurės pašvaistė. – Würzburgas: L. Vismantas, 1947.

Pietų vėjelis. – Brooklyn: s.n., 1951.

Didžioji kryžkelė: eilėraščiai. – Chicago, Ill.: Terra, 1953.

Vidudienio sodai: eilėraščiai. – Los Angeles (Calif.): Lietuvių dienos, 1961.

Mažųjų dienos: vaikų poezijos rinktinė. – Los Angeles: Los Angeles ateitininkai sendraugiai, 1984.

Po aukštaisiais skliautais. – Los Angeles (Cal.): Lietuvių dienų leidykla, 1989.

Poezijos pilnatis. – Vilnius: Lietuvos kultūros fondas “Sietynas”, 1989.

Šaukiu aš tautą: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.

Dėdė rudenėlis: eilėraščiai mažiesiems. – Kaunas: Vaiga: Vada, 1992.

Pavasario kelionė: lyrikos rinktinė jaunimui. – Vilnius: Raštija, 1992.

Naujametiniai eilėraščiai. – Kaunas: Atmintis, 1994.

Šiapus ir anapus mūsų laiko: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.

Ąžuolas: eilėraštis. – Kaunas: Atmintis, 1999.

Kas šviečia virš galaktikų visų: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.

Poezija. – Vilnius: Žaltvykslė, 2005.

Protėvių dvasia: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.

Apdovanojimai:

1989 m. “Poezijos pavasario” laureatas.

1993 02 10 LDK Gedimino ordino Komandoro kryžius.

1998 03 09 Gedimino ordino didysis kryžius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *