Kanovičius Grigorijus

Džojos Barysaitės nuotrauka

Grigorijus Kanovičius – prozininkas, dramaturgas, poetas, vertėjas.
Gimė 1929 06 18 Jonavoje.
Vaikystę praleido Jonavoje. 1941 m. pasitraukė į Rytus. Gyveno ir mokėsi Kazachstane, Urale. 1945 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. 1948 m. debiutavo kaip poetas. 1953 m. baigė rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1953–1956 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1962–1972 m. Lietuvos kino studijoje. 1993 m. išvyko gyventi į Izraelį. 1995–1999 m. buvo didžiausio JAV rusų kalba laikraščio „Novoje ruskoje slovo“ korespondentas Izraelyje. Buvo Sąjūdžio tarybos narys, 1988–1993 m. Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas. Šiuo metu yra Lietuvos žydų bendruomenės garbės pirmininkas, Rusijos ir Izraelio PEN klubų narys. Į rusų kalbą išvertęs daug knygų iš lietuvių (B. Sruogos, B. Radzevičiaus, J. Avyžiaus ir kitų kūrybos) ir jidiš kalbų. Jo kūrybos išversta į lenkų, vokiečių, anglų, prancūzų, čekų, bulgarų, vengrų, hebrajų ir kitas kalbas. Rašo rusų kalba. Sukūręs daug kino scenarijų, pjesių. 2002 m. apie G. Kanovičių sukurtas dokumentinis filmas „Iš niekur – į niekur“. 2013 m. rašytojo šeimos iniciatyva jo gimtojoje Jonavoje drauge su miesto savivaldybe įsteigta G. Kanovičiaus vardo premija.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1954 m.

Grigorijaus Kanovičiaus svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a :
Доброе утро: eilėraščiai. – Vilnius, 1955.
Linksma akim: karikatūros, epigramos, parodijos. – Vilnius: Vaga, 1964.
Птицы над кладбищем: romanas. – Vilnius: Vaga, 1974.
Благослави и листья и огонь: romanas. – Vilnius: Vaga, 1977.
Paukščiai virš kapinių: romanas. – Vilnius: Vaga, 1977.
Свечи на ветру: romanai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Palaimink ir lapus, ir ugnį: romano „Paukščiai virš kapinių“ tęsinys. – Vilnius: Vaga, 1980.
Nuogi Olimpe: epigramos, parodijos. – Vilnius: Vaga, 1981.
Lopšinė seniui besmegeniui: „Paukščiai virš kapinių“ ir „Palaimink ir lapus ir ugnį“ tęsinys. – Vilnius: Vaga, 1982.
Слёзы и молитвы дураков: romanas. – Vilnius: Vaga, 1983.
И нет рабам рая: romanas. – Vilnius: Vaga, 1985.
Žvakės vėjyje: trilogija. – Vilnius: Vaga, 1986, 1989.
Козлёнок за два гроша: novelė. – Vilnius: Vaga, 1989.
Ir nėra vergams rojaus: romanas. – Vilnius: Vaga, 1990.
Nenusigręžki nuo mirties: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992.
Ožiukas už porą skatikų; Nusišypsok mums, Viešpatie: romanai. – Vilnius: Tyto alba, 1996.
Žydų parkas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1998.
Nukirstų medžių šlamėjimas. – Vilnius: Leidybinės sistemos, 2000.
Eilėraščiai. In: rusų meilės lyrika. T. 2. – Kaunas: Aušra, 2000.
Veidai sutemose: apysaka ir nepramanyti apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Našlių kelionės: apysakos ir nepramanyti apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Šėtono apžavai: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Šėtono apžavai: romanas (Brailio raštu). – Vilnius: Brailio spauda, 2009.
Debesis, vardu Lietuva: apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Miestelio romansas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2013, 2014.
Rinktiniai raštai: 5 tomai (sudarytoja O. Kanovičienė). – Vilnius: Tyto alba, 2014.
Избранные сочинения в пяти томах (составитель и редактор О. Макаровна Канович). – Вильнюс: Tyto alba, 2014.

D a l i s   k n y g ų ,   i š l e i s t ų   u ž s i e n y j e :
Kůzle za dva groše (přeložila Jana Mertinová). – Praha: Romeo, 2001.
Park niepotrzebnych Żydów. – Seyny: Pogranicze, 2005.
Продавец снов: повести и рассказы. – Москва: Знание, 2005.
Свечи на ветру: 25 лет со дня первого российского издания. – Москва: Дом надежды, 2007.
Очарованье сатаны: роман. – Москва: Текст: Книжники, 2009.
Ewiger Sabbat. – Berlin: AB – Die Andere Bibliothek, 2014.

A p d o v a n o j i m a i :
1988 m. LTSR Literatūros premijos laureatas.
1995 m. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinas.
1997 m. knyga „Žydų parkas“ pripažinta geriausiu metų romanu rusų kalba Izraelyje.
2008 m. knyga „Šėtono apžavai“ įtraukta į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką, nominuota Metų knygos rinkimuose suaugusiųjų prozos kategorijoje.
2013 m. knyga „Miestelio romansas“ nominuota Metų knygos rinkimuose suaugusiųjų prozos kategorijoje.
2014 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija.
2014 m. Liudo Dovydėno literatūrinė premija už romaną „Miestelio romansas“.
2015 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didysis kryžius už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Grigorijus Kanovičius LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašas / 2014 06 15
Grigorijus Kanovičius. Mes visi esam išeiviai iš miestelio (interviu) / bernardinai.lt, 2014 04 09
LRT televizijos laida „Rusų gatvė“ apie Grigorijų Kanovičių, vaizdo įrašas / 2014 01 29

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *