Katinaitė-Lumpickienė Regina

Ričardo Šileikos fotografija

Regina Katinaitė-Lumpickienė – poetė, vertėja.
Gimė 1955 10 31 Utenoje.
Augo Juknėnų kaime. Baigė Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar Rapolo Šaltenio progimnazija). Studijavo Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Utenos centrinėje bibliotekoje, Utenos rajono Kultūros skyriuje, Kultūros namuose, nuo 1991 m. – Utenos kultūros centro direktoriaus pavaduotoja. Jos kūrybos įtraukta į įvairius rinkinius („Po Aukštaitijos pilnatim“, „Taip tyliai tyliai“, „Širdies melodija tyli“, „Atokios stotys“ ir kt.), rusų poezijos vertimų paskelbta almanachuose „Birželio sodai“, „Rytai“, vengrų, lenkų poezijos vertimų – almanache „Verdenė“, baltarusių, lenkų, ukrainų poezijos vertimų – almanache „Karalių delnuose“. Autorės eilėraščių išversta į vengrų kalbą ir publikuota Vengrijoje poezijos rinkiniuose, almanachuose ir žurnaluose.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2003 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Išeinančio gruodžio žvaigždės: eilėraščiai. – Vilnius: Periodika, 1991.
Žydintys šešėliai: eilėraščiai. – Utena: Utenos Indra, 2000.
Grąžinu tau laiką: eilėraščiai ir vertimai iš vengrų kalbos. – Utena: Utenos Indra, 2002.
Paukščiai vaikšto dangaus takais: vengrų poezijos vertimai. – Utena: Kintava, 2004.
Gegutes abrūsėliai: eilėraščiai aukštaičių uteniškių tarme. – Utena: Kintava, 2005.
Lėlių teatras „Zuikis Puikis“ = Puppet theatre „Zuikis Puikis“: Utenos kultūros centras (kartu su V. Navikiene). – Utena: Utenos Indra, 2006.
Pasaka, pasekta kitaip: trys inscenizacijos lėlių teatrui. – Utena: Kamonada, 2009.
Paraič nama: eilėraščiai aukštaičių uteniškių tarme. – Utena: Kamonada, 2009.
Žemėje, sakei: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011.
Undeniu ugniu žalynais: eilėraščiai rytų aukštaičių uteniškių patarme parinktinė su garso plokštele. – Utena: Kamonada, 2013.

I n s c e n i z a c i j o s :
Žaliaduonių gegužė: inscenizacija teatrui pagal A. Miškinio „Žaliaduonių gegužę“, 1991.
Vėtrų karalienė: inscenizacija lėlių teatrui pagal Brolių Grimų pasaką, 2010.
Trys verpėjos: inscenizacija lėlių teatrui pagal Brolių Grimų pasaką, 2012.
Ąžuols gyrpelnys: inscenizacija lėlių teatrui pagal K. Donelaičio pasakėčią, 2014.
Snieguolė ir septyni nykštukai: inscenizacija lėlių teatrui pasaulio pasakų motyvais, 2014.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Utena: publicistinis informacinis leidinys (kartu su V. Navikiene). – Utena: Utenos Indra, 2001.
Antanas Miškinis. 100 eilėraščių. – Utena: Kintava, 2005.
Verdenė: Utenos literatų kūrybos almanachas. – Utena: Utenos Indra, 2008.
Laiškai iš vaivorykščių kranto: Leonardui Grudzinskui atminti: laiškai, atsiminimai, publicistika. – Utena: Kamonada, 2009.

V e r t i m a i :
A. Sokolova. Žmonės, žvėrys ir bananai: pjesė (iš rusų k. kartu su A. Eigirdiene). – 1985.
Paukščiai vaikšto dangaus takais: vengrų poetų eilėraščiai (iš vengrų k.). – Utena: Kintava, 2004.

A p d o v a n o j i m a i :
1992 m. Boriso Dauguviečio premija (II laipsnio diplomas) už Antano Miškinio „Žaliaduonių gegužės“ inscenizaciją.
2003 m. Utenos rajono meno ir kultūros premija už eilėraščių ir vertimų knygą „Grąžinu tau laiką“ ir eilių ciklą romantinės muzikos ansmbliui.
2010 m. Antano Miškinio literatūrinė premija už eilėraščių aukštaičių uteniškių tarme knygą „Paraič nama“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
D. Daugintytė. Jos turi vieną veidą tūkstančiams kūnų (apie knygą „Žemėje, sakei“) / Literatūra ir menas, 2012 06 29
M. Voveraitytė. Aukštaitiškai giedanti poezijos paukštė (interviu) / delfi.lt, Šeimininkė, 2010 06 07

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *