Katkus Laurynas

Laurynas Katkus – poetas, prozininkas, vertėjas.
Gimė 1972 08 03 Vilniuje.
Vilniaus universitete studijavo lituanistiką, Leipcigo (Leipzig) universitete – vokiečių ir lyginamąją literatūras. 2006 m. apgynė daktaro disertaciją „Tremties tema Johanneso Bobrowskio ir Alfonso Nykos-Niliūno lyrikoje“ Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). Dirbo redaktoriumi „Vagos“ leidykloje, radijuje, dėstytoju ir mokslo darbuotoju keliuose Lietuvos universitetuose ir institutuose. Nuo 1999 m. laisvas rašytojas ir vertėjas, verčia, rašo kritiką ir publicistiką, dėsto literatūrą ir kūrybinį rašymą.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2010 m.

Lauryno Katkaus svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a :
Balsai, rašteliai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1998.
Nardymo pamokos: eilėraščiai. – Vilnius: Strofa, 2003.
Už 7 gatvių: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Tarp Arkadijos ir Inferno: tremtis Johanneso Bobrowskio ir Alfonso Nykos-Niliūno lyrikoje. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Sklepas ir kitos esė: eseistika. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Judantys šešėliai: pasakojimas. – Vilnius: Tyto alba, 2012.

K n y g o s   u ž s i e n i o   k a l b o m i s :
October Holidays and Other Poems: poems (anglų k., vertė K. Sh. Keys ir kt.). – Klaipėda: Vario burnos, 2001.
Tauchstunden: Gedichte (vokiečių k., vertė M. Vikaite, V. Kalinke). – Leipzig: Edition Erata, 2003.
Die Exilthematik in der Lyrik von Johannes Bobrowski und Alfonsas Nyka-Niliūnas: Zusammenfassung der Doctordissertation: Geisteswissenschaften, Philologie. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006.
Alle Richtungen (vokiečių k., vertė C. Hell, J. Wagner). – Ottensheim: Edition Thanhäuser, 2009.
Bootleg Copy (anglų k., vertė K. Sh. Keys). – Chicago: Virtual Artist Collective, 2011.
Kabuff: essays (vokiečių k., vertė A. Galvosaitė, M. Roduner, C. Hell). – Stuttgart: Edition Merz & Solitude, 2011.

S u d a r ė :
Poetinis Druskininkų ruduo, 1990–1999 (kartu su G. Blezgiu, R. Šileika). – Vilnius: Vaga, Vilspa, 1999.
Troleibuso istorijos: apsakymų antologija. – Vilnius: Kitos knygos, 2014.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
Peter Burke. Renesansas. – Vilnius: Atviros Lietuvos fondas, 1992.
S. Sontag. Apie fotografiją: esė. – Vilnius: Baltos lankos, 2000.
E. Keret. Autobuso vairuotojas, kuris norėjo būti Dievas: apsakymai. – Vilnius: Alma littera, 2006.

V e r t i m a i   i š   v o k i e č i ų   k a l b o s :
Europos mentaliteto istorija (kartu su kt.). – Vilnius: Aidai, 1998.
H. Müller. Katino sūris: knygelė vaikams. – Vilnius: Vaga, 1998.
P. Handke. Tamsią naktį išėjau iš tylių namų: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
F. Hölderlin. Hiperionas. – Kn. Vokiečių romantikų romanai. – Vilnius: Vaga, 2004.
W. Benjamin. Nušvitimai: esė rinktinė. – Vilnius: Vaga, 2005.
E. Jünger. Plieno audrose: romanas. ‒ Vilnius: Kitos knygos, 2016.

V e r t i m a i   i š   s l o v ė n ų   k.:
A. Šteger. Poezija apsimoka: eilėraščiai (kartu su A. Krikščiūnaite). – Vilnius: Kitos knygos, 2005.

V e r t i m ų   p u b l i k a c i j o s :
O. Paz. Saulės akmuo (pirmoji dalis). – Literatūra ir menas, 2010 04 23.
D. Golynko. Raktai nuo krašto. – Šiaurės Atėnai, 2012 01 13.
S. Dach. Taravos Anikė. – Gintaro lašai, 2012 03 29.
J. Donne. Tekanti saulė. – Šiaurės Atėnai, 2014 01 10.
S. Dach. Eilėraščiai. – Šiaurės Atėnai, 2014 03 11.
E. Hirsch. Eilėraščiai. – Šiaurės Atėnai, 2014 09 16.

A p d o v a n o j i m a i :
2011 m. knyga „Sklepas ir kitos esė“ įtraukta į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
L. Katkus: daugeliui rašytojas ir jo darbas atrodo kaip NSO
Vilniaus knygų mugė 2012. Lauryno Katkaus knygos „Sklepas ir kitos esė“ pristatymas, vaizdo įrašas
Laurynas Katkus: nesuvokta praeitis pasmerkta kartotis
R. Čičelis. Troleibuso kontrakultūra

T e k s t a i :
Lauryno Katkaus kūryba svetainėje tekstai.lt
Lauryno Katkaus eilėraščiai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *