Kirvaitis Gražvydas

Nuotrauka iš asmeninio G. Kirvaičio albumo

Gražvydas Kirvaitis – vertėjas.
Gimė 1939 05 31 Rumokuose, Vilkaviškio rajone.
1962 m. Vilniaus universitete baigė anglų kalbą ir literatūrą, 1977 m. – Sankt Peterburgo universitete doktorantūros studijas. Humanitarinių mokslų daktaras (1978 m.), docentas (1984 m.). Nuo 1968 m. dirba Lietuvos mokslų akademijos Užsienio kalbų centre, nuo 1976 m. – centro vedėjas. 1991 m. dirbo Lietuvos informacijos biuro Londone vadovu. Tyrinėjo romano žanrą, paskelbė straipsnių apie anglų rašytojus, literatūros kritikos, kalbos, kalbų mokymo ir vertimo teorijos klausimais, parašė literatūros vadovėlių, parengė žodynų, į lietuvių kalbą išvertė grožinės literatūros (romanų, apysakų, pasakų, knygų vaikams), taip pat istorijos, ekonomikos, literatūros kritikos leidinių.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1995 m.

B i b l i o g r a f i j a :

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
G r o ž i n ė   l i t e r a t ū r a :
R. Bradbury. Marso kronikos: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1967.
R. Bradbury. Pienių vynas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1969; Amžius, 1995; Tyto alba 2006, 2010; Alma littera, 2015.
J. F. Cooper. Šnipas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1972.
A. C. Clarke. 2001 metų kosminė odisėja: romanas. – Vilnius: Vaga, 1974; Tyto alba, 2006.
E. McGregor. Vėžlys Teodoras: knyga vaikams. – Vilnius: Vaga, 1976.
H. G. Wells. Laiko mašina; Daktaro Moro sala: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1977.
C. D. Simak. Miestas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1980.
Stebuklingas ragas: anglų pasakos (kartu su D. Sauka). – Vilnius: Vaga, 1984; Vyturys, 1987; Alma littera, 2006.
R. Kent. Tyrai: apysaka. – Vilnius: Mintis, 1986.
Išminčiaus pasakojimai (Pančatantra): knyga vaikams. – Vilnius: Vyturys, 1988.
R. Scarry. Ką žmonės dirba visą dieną: knyga vaikams. – Vilnius: Vyturys, 1990, 1992; Alma littera, 2005, 2009, 2016.
A. Burgess. Šekspyras: biografija. – Vilnius: Vyturys, 1990; Sofoklis, 2015.
R. Scarry. Pirmieji žodžiai; Mokomės skaičiuoti: knygos vaikams. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1992.
R. Scarry. Kačių šeimynos darbai: knyga vaikams. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1993.
R. Scarry. Traukiniai; Laivai; Lėktuvai; Automobiliai: knygos vaikams. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
M. Cunningham. Tos valandos: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000; Sofoklis, 2015.
Amerikiečių pasakos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
A. Huxley. Puikus naujas pasaulis: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, 2015.
Pasakos: knyga vaikams (parinko, vertė su kt.). – Vilnius: Alma littera, 2008.
T. Southern, M. Hoffenberg. Pupytė Kendi: romanas. – Vilnius: Kitos knygos, 2009.
R. Bradbury. Sudie, vasara: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2010.
H.G. Wells. Laiko mašina; Daktaro Moro sala: romanai – Vilnius: Kitos knygos, 2017

N e g r o ž i n ė   l i t e r a t ū r a :
M. Watts. Rinkos ekonomika – kas tai? – Jungtinių Valstijų informacijos agentūra, 1992.
G. Sharp. Pilietinė gynyba. Postmilitarinių ginklų sistema. – Vilnius: Mintis, 1992.
G. Sharp. Savarankiška gynyba be bankroto ir karo. – Vilnius: Mintis, 1992.
D. F. Trask. Demokratija ir gynyba. – Jungtinių Valstijų informacijos agentūra, 1993.
JAV valdžios sandara. – Jungtinių Valstijų informacijos agentūra, 1994.
JAV ekonomikos apybraiža. – Jungtinių Valstijų informacijos agentūra, 1994.
JAV istorijos apybraiža. – Jungtinių Valstijų informacijos agentūra, 1995.
Jungtinių Amerikos valstijų Konstitucija. – Jungtinių Valstijų informacijos agentūra, 1995.
Išlaisvinta spauda. – Jungtinių Valstijų informacijos agentūra, 1995.
Amerikiečių literatūros apybraiža. – Jungtinių Valstijų informacijos agentūra, 1996.
E. F. Willett. Kaip kuriami JAV įstatymai. – Jungtinių Valstijų informacijos agentūra, 1996.
Demokratija – tai diskusija. Pilietiškumas senose ir naujose demokratinėse valstybėse. Vadovas. (su JAV Nepriklausomybės deklaracija). – Jungtinių Valstijų informacijos agentūra, 1997.
JAV portretas. – Jungtinių Valstijų informacijos agentūra, 1999.

V e r t i m a i   į   a n g l ų   k a l b ą :
The Lithuanian Academy of Sciences. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 1990, 2011.
The Lithuanian Academy of Sciences (su kt.). – Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2003.
S. Samalavičius. Masterpiece of the Baroque. – Vilnius: Mintis, 1981; Europos lietuvis, 2004.
Landscapes Anonymous. – HOA Art Foundation, 2014.
Concise Encyclopedia of Lithuania Minor (su kt.). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014.
Lietuvos mokslų akademija Nepriklausomybės kelyje = Lithuanian Academy of Sciences on the road of independence: fotografijų albumas. ‒ Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015.

P a r e n g t i   l e i d i n i a i :
English Literature: vadovėlis (su A. Šurnaite). – Kaunas: Šviesa, 1971, 1988, 1996, 1998, 1999.
American Literature: vadovėlis (su A. Šurnaite). – Kaunas: Šviesa, 1992, 1997.
Pradinukų žodynas (su J. Paulausku). – Kaunas: Šviesa, 1992, 1993, 1999.
The English-Lithuanian Picture Dictionary for Children (su J. Paulausku). – Kaunas: Šviesa, 1999.

A p d o v a n o j i m a i :
1986 m. ir 1989 m. Lietuvos mokslų akademijos garbės raštai.
2003 m. Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos padėkos raštas.
2008 m. ir 2014 m. Valstybės institucijų kalbų centro padėkos raštas.
2009 m. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo padėkos raštas.
2011 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.
2014 m. Lietuvos mokslų akademijos prezidento sveikinimo raštas.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Vertėjas, sužavėjęs britų lordus
Pagerbti Lietuvos diplomatijai nusipelnę žmonės. – Draugas – 2011 11 08.

T e k s t a i :
Utopija pagal A. Huxley (įžanga knygai „Puikus naujas pasaulis“)

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *