Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimas

Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso suteikimo ir panaikinimo pagrindus ir tvarką, teisę į valstybės paramą, Meno kūrėjų organizacijų asociacijos funkcijas ir teises nustato Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymas.

Asmuo, atitinkantis Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo reikalavimus, gali įgyti meno kūrėjo statusą, įstojęs į meno kūrėjo statusą turinčią organizaciją arba tiesiogiai kreipdamasis į Kultūros ministeriją.

Organizacija, atitinkanti Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo reikalavimus, gali įgyti meno kūrėjo statusą, tiesiogiai kreipdamasi į Kultūros ministeriją.

Galutinį sprendimą įsakymu tvirtina Kultūros ministras.

Meno kūrėjo statuso reikšmė

Suteikiant meno kūrėjo statusą asmeniui, patvirtinama, kad jo kūryba atitinka Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso įstatymo reikalavimus, turi išliekamąją vertę ir yra reikšminga visuomenei.

Suteikiant meno kūrėjo statusą organizacijai, patvirtinama, kad ji atitinka minėtojo įstatymo reikalavimus, vienija meno kūrėjus, ir jos veikla yra reikšminga visuomenei.

 

Meno kūrėjo statuso privalumai

Meno kūrėjas, dirbantis pagal autorines sutartisgali mokėti socialinio ir sveikatos draudimo įmokas nuo pusės pajamų ir dalyvauti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programoje prie Kultūros ministerijos. Ši programa už jį apmoka trūkstamas įmokas iki įmokų nuo minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA), kad menininkas būtų pilnai apdraustas ir jam kauptųsi darbo stažas.

Meno kūrėjo statusą turintis, bet laikinai dėl kokių nors priežasčių negalintis kurti menininkas 3 mėnesius gali gauti 1 MMA dydžio išmokas savo kūrybinių prastovų metu, kurios mokamos iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos.

Meno kūrėjamsturintiems meno kūrėjo statusą ir Kultūros ministerijos suteiktą paramos gavėjo statusą, fiziniai asmenys gali skirti iki 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (detalesnę informaciją apie paramos gavėjo statuso suteikimą meno kūrėjų statusą turintiems asmenims galima rasti Kultūros ministerijos interneto tinklalapyje čia).

Į meno kūrėjo statusą taip pat atsižvelgiama skiriant kūrybines ir edukacines stipendijas.

Meno kūrėjo statusą turintys kūrybinių sąjungų nariai gali perregistruoti turimas gamybines patalpas į kūrybines dirbtuves ir mokėti už komunalines paslaugas pagal tuos pačius tarifus kaip ir už gyvenamąsias patalpas.