LEONARDAS GUTAUSKAS 1938 11 06 – 2021 09 25

Vlado Braziūno nuotrauka

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š. m. rugsėjo 25 d., eidamas 83-iuosius metus mirė nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, rašytojas, tapytojas Leonardas Gutauskas.

Leonardas Gutauskas gimė 1938 m. lapkričio 06 dieną Kaune. 1965 m. baigė scenografiją Valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija). 1991–1993 m. Vilniaus dailės akademijoje dėstė tapybą. Nuo 1960 m. dalyvavo dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje, rengė autorines parodas. 1967 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą, nuo 1989 m. buvo grupės „24“ narys. Iliustravo ne tik savo, bet ir kitų autorių knygas. Jo kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus  bei užsienio muziejai.

Leonardas Gutauskas sėkmingai darbavosi ne tik kaip dailininkas, bet buvo ir nepaprastai darbštus rašytojas (Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1976 m.), išleido nemažai poezijos rinkinių: Ištrūko mano žirgai (1961), Vartai po diemedžiu (1976), Svetingumo namai (1980), Krantas: eilėraščiai ir poemos (1982), Juokdarys ( 1985), Portretas (1988), Betliejus (1996), Popierinė dėžutė (1998), In fine (2004), Urbo kalnas (2010). Parašė keletą romanų ir trumposios prozos knygų: Vilko dantų karoliai: romanas (1990–1997), Šešėliai: romanas (2001), Laiškai iš Viešvilės: romanas (2001), Plunksnos; Kazbek: romanai (2003), Sapnų teologija (2006), Musės: studija; Palėpė: romanas (2007), Švytintys kūnai: tapyba, poema ( 2008), Daiktai: romanas ( 2008), Šunų dainos: trumpoji proza (2011), Fragmentai: trumpoji proza ( 2013), Veidrodis žiemą: poema (lietuvių, anglų, rusų kalbomis; sudarė G. Bernotienė, J. Markauskas) ( 2016).

Tačiau didžiausias jo palikimas – knygos, su kuriomis išaugo ne viena vaikų karta. Tarp jų eilėraščių ir pasakų rinkiniai: Du žvirbliai (1969), Vaško dvarelis (1970), Girių giesmės devynbalsės (1972), Sakmės apie bičių darbus (1973), Baltasparniai malūnėliai ( 1974), Vartai po diemedžiu (1976), Juoda žemelė – baltas pyragėlis (1977), Dangaus kalvis Perkūnas (1980), Svetingumo namai (1980), Sidabro žuvys žaidžia (1981), Du žvirbliai (1969), Vaško dvarelis (1970), Girių giesmės devynbalsės (1972), Sakmės apie bičių darbus (1973), Kur nakvoja vėjai ( 1983), Paukščių takas (1986), Geležinė varlė (1988), Auksinė šiaudų šviesa (1989), Kam katinui ūsai? ( 1996), Paskutinė Čepkelių ragana (2002), Kipšo dūda (2003). Petriukas debesėlis (2009), Senojo Bokšto gyventojai (2 kn.), (2010–2012), Gervės trimitas ( 2014), Žvirblių sodyba (2016).

Jo kūrybos įtraukta į įvairius almanachus, rinkinius, antologijas. Romanų, poezijos išversta į vokiečių, lenkų, švedų, anglų, rusų ir kitas kalbas. Pagal romaną Vilko dantų karoliai 1997 m. pastatytas meninis filmas (režisierius Algimantas Puipa).
Leonardas Gutauskas rašė ir tekstus muzikos kūriniams: Trys pasakos: aukštam balsui ir fortepijonui. – Vilnius, komp. T. Makačinas, 1977, Kolonom virpanti giesmė: odė Laurynui Stuokai-Gucevičiui: chorui ir sopranui. – Vilnius, komp. O. Balakauskas, 1978, Girių giesmės: dvibalsės dainos vaikams. – Vilnius, komp. A. Rekašius, 1981, Prie mėlynos gėlės: ciklas chorui. – Vilnius, 1982, Spalvotas ciklas: žodžiai muzikos kūriniui. – Vilnius, 1995.

Už savo kūrybą Leonardas Gutauskas buvo apdovanotas LTSR valstybinė premija už knygas vaikams Juoda žemelė – baltas pyragėlis, Dangaus kalvis Perkūnas (1981 m.), 1989 m. jam buvo suteiktas LTSR nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas. Taip pat jis pelnė Lietuvos rašytojų sąjungos premiją už geriausią 1990–1991 m. kūrinį – romaną Vilko dantų karoliai (1992 m.), 1995 m. jam buvo paskirta Stasio Šimkaus premija už eiles N. Sinkevičiūtės muzikos kūriniui Spalvotas ciklas, 1998 m.  – Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, o 2001 m. – Nacionalinė kultūros ir meno premija už prozos ir poezijos kūrinius. Jo romanai Plunksnos; Kazbek įtraukti į kūrybiškiausių 2003 metų knygų dvyliktuką, eilėraščių rinkinys In fine įtrauktas į kūrybiškiausių 2004 m metų knygų dvyliktuką, romanas Sapnų teologija įtrauktas į kūrybiškiausių 2006 m. metų knygų dvyliktuką.
2007 m. L. Gutauskui paskirta Žemaitės, 2008 m. –  Jono Aisčio literatūrinė premija, 2011 m.  – Vilniaus miesto mero premija už eilėraščių rinkinį Urbo kalnas, o 2014 m. –  Vlado Šlaito premija už knygą Fragmentai.

Širdingai užjaučiame šeimą, artimuosius, jo bičiulius ir talento gerbėjus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *