Jono Aisčio literatūrinė premija

Jono Aisčio literatūrinę premiją įsteigė Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2004 m. Premija teikiama kiekvienais metais birželio mėnesį už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje. Konkurse vertinamos per pastaruosius dvejus metus išleistos poezijos, eseistikos, prozos, literatūros mokslo knygos.

2016 m. Jonas Liniauskas už poezijos knygą “Sutartinė”

2015 m. Vladas Vaitkevičius už poezijos knygą “Saulėlydžio ornamento spindesys”

2014 m. Julius Keleras už poezijos knygą „Vėliau, gerokai vėliau”

2013 m. Aidas Marčėnas už poezijos knygą „Ištrupėjusios erdvės”

2012 m. Antanas A. Jonynas už poezijos knygą „Kambarys”

2011 m. Stasė Lygutaitė-Bucevičienė už poezijos knygą „Seniai, bet dabar”

2010 m. Justinas Marcinkevičius už poezijos knygą „Vėlyvo vėjo veliavos”

2009 m.  Jonas Endrijaitis už poezijos knygą „Lietaus raitelis”

2008 m. Leonardas Gutauskas už poezijos knygą „Švytintys kūnai” ir Vytautas V. Landsbergis už eilėraščių knygą „Debesys panašūs į žmones”

2007 m. Aldona Ruseckaitė už poezijos knygą „Bėk, kiele, bėk” (2006) bei už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą.

2006 m. Robertas Keturakis už poezijos knygas „Lelijos šventam Kazimierui” (2004)
bei „Ir niekad vėlai” (2005) ir Aldona Puišytė už eilėraščių knygą „Įsiklausyti” (2004) ir poezijos rinktinę „Palaimink žodį ir aidą” (2005).

2005 m. Stanislovas Abromavičius už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje.

2004 m. Jonas Juškaitis už eilėraščių knygą „Eglė vasaros naktį” (2003).