Tarptautinės programos

LRS bendradarbiauja su užsienio kultūros centrais bei kultūros atstovais ambasadose Lietuvoje, rengia bendrus projektus; rekomenduoja lietuvių literatūros tekstus užsienio knygų bei žurnalų leidėjams; organizuoja lietuvių literatūros pristatymus ir rašytojų susitikimus užsienyje; deleguoja lietuvių rašytojus į užsienyje vykstančius festivalius, konferencijas, kitus literatūrinius renginius; skleidžia informaciją apie lietuvių literatūrą, Lietuvos rašytojus, LRS veiklą, leidėjus, padeda užmegzti kontaktus; kviečia svečius iš užsienio į tarptautinį festivalį „Poezijos pavasaris”; Lietuvos rašytojams teikia informaciją apie rašytojų ir vertėjų rezidencijas ir stipendijas užsienyje bei tarpininkauja jų prašant, taip pat skleidžia informaciją apie nuolat vykstančius konkursus.

 

2016 vasario 12-14 d. poetai M. Burokas ir D. Čepauskaitė Minske dalyvavo Baltarusijos P.E.N. klubo rengiamame poezijos festivalyje „Veršy na asfalce“.

2015 m. lapkričio 10 d. I. Lohvinavo knygyne Minske surengti lietuvių ir baltarusių poezijos skaitymai. Dalyvavo poetai D. Čepauskaitė, A. A. Jonynas, A. Valionis ir M. Valiukas.

2015 m. lapkričio 20 d. Liubline įvyko literatūros žurnalo „Akcent“ ir Liublino radijo surengtas Lietuvos rašytojų vakaras. Dalyvavo rašytojai V. Braziūnas, A. A. Jonynas, B. Jonuškaitė.

2015 m. spalio 21-25 d. Lvove antrus metus iš eilės įvyko Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos rašytojų forumas „Daugiabalsė Lvove“ – 2012 m įvykusio tarptautinio rašytojų forumo Lucke tąsa. Rašytojai A. Ališauskas, M. Burokas, V. Braziūnas, D. Gintalas, V. Dekšnys, G. Norvilas, S. Poisson, V. Rudžianskas dalyvavo vertimų dirbtuvėse. Meno centre „Dziga“ surengti dveji forumo dalyvių kūrybos skaitymai.

2015 m. rugsėjo 10-13 d. poetai N. Daujotytė, G. Grajauskas, A. A. Jonynas ir D. Kajokas dalyvavo Lvovo leidėjų forumo literatūros festivalyje

2015 m. rugsėjo 10-11 d. poetai D. Gintalas, G. Kazlauskaitė, M. Nastaravičius ir A. Valionis Rygoje dalyvavo festivalyje „Poezijos dienos“. Latvijos nacionalinėje bibliotekoje buvo surengtas lietuvių autorių vakaras. Poetai taip pat dalyvavo literatūros šventėje poeto ir vertėjo Pėtero Brūverio sodyboje Lyčiuose (Rygos raj.)

2015 rugsėjo 17-20 d. Literatūros seimelyje Krasnagrūdoje (Seinų valsčius, Lenkija) dalyvavo rašytojai I. Aleksaitė, E. Ališanka, S. Birgelis, V. Braziūnas, D. Gintalas, G. Grajauskas, A. A. Jonynas, B. Jonuškaitė, R. Šileika, M. Valiukas.

2015 kovo 25-30 d. Visbyje (Švedija) vyko Baltijos rašytojų kongresas. Dalyvavo rašytojas L. Degėsys

2015 m. vasario 15 d. Lietuvos rašytojų sąjungoje lankėsi Kaliningrado rašytojų sąjungos vadovas B. Bartfeldas, susitiko su Lietuvos rašytojais, aptarė Lietuvos ir Kaliningrado rašytojų bendradarbiavimo planus, pristatė Kaliningrado rašytojų almanacho „Baltija“ 2014 m. Nr. 1, kuriame pristatoma Lietuvos poetų kūryba.

2015 m. vasario 14-15 d. poetai G. Grajauskas ir G. Kazlauskaitė Minske dalyvavo Baltarusijos P.E.N. klubo rengiamame poezijos festivalyje „Veršy na asfalce“.

2014 m. gruodžio 5-7 d. LRS pirmininkas A. Jonynas, tarptautinių programų koordinatorius V. Dekšnys ir rašytojas A. Jakučiūnas lankėsi Rygoje, ten susitiko su Latvijos rašytojų sąjungos, Latvių literatūros centro, leidyklos „Apgads Mansards“, žurnalo „Latvju teksti“ bei Latvijos universiteto Lituanistikos centro atstovais, lietuvių literatūros vertėjais, aptarė tolesnio bendradarbiavimo planus, apsilankė literatūros festivalio „Prozas lasijumi 2014“ renginiuose.

2014 m. spalio 28-29 d. K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms ir Donelaičio muziejaus Tolminkiemyje 35-mečiui skirtuose renginiuose dalyvavo rašytojai E. Ališanka, M. Burokas, S. Kašauskas, D. Mušinskas ir literatūrologė D. Mitaitė.

2014 m. spalio 21-25 d. Lvove įvyko Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos rašytojų forumas „Daugiabalsė Lvove“ – 2012 m. įvykusio tarptautinio rašytojų forumo Lucke tąsa. Rašytojai V. Dekšnys, G. Grajauskas, A. Jonynas, B. Jonuškaitė, D. Petrošius, V. Rudžianskas, M. Valiukas dalyvavo vertimų dirbtuvėse. Meno centre „Dziga“ surengti dveji forumo dalyvių kūrybos skaitymai. Numatyta tęsti projektą ir 2015 m.

2014 m. spalio 15 d. Lietuvos rašytojų sąjungoje lankėsi Ukrainos nacionalinės rašytojų sąjungos sekretorius S. Hrabaras, rašytojas P. Volvačas, lietuvių literatūros vertėjas į ukrainiečių kalbą V. Žurba. Susitikime dalyvavę Rašytojų sąjungos pirmininkas A. Jonynas, pirmininko pavaduotoja B. Jonuškaitė ir tarptautinių programų koordinatorius V. Dekšnys aptarė abiejų šalių rašytojų bendradarbiavimo planus.

2014 m. spalio 10 d. Lietuvos rašytojų sąjungoje lankėsi Lenkijos leidyklos „Biuro Literackie“ atstovai A. Burszta ir A. Olszewska. Susitikime dalyvavę Rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja Birutė Jonuškaitė ir tarptautinių programų koordinatorius V. Dekšnys aptarė abiejų šalių literatūros vertimų ir leidybos planus.

2014 m. rugsėjo 10-12 d. Literatūros seimelyje Krasnagrūdoje (Seinų valsčius, Lenkija) dalyvavo rašytojai I. Aleksaitė, E. Ališanka, V. Braziūnas, M. Burokas, A. A. Jonynas, S. Parulskis, K. Platelis.

2014 m. birželio 30 – liepos 3 d. LRS kūrybos namuose „Plunksna“ (Nida) įvyko Lietuvos ir Gruzijos rašytojų vertimų dirbtuvės. Dalyvavo rašytojai V. Kalvaitis, R.Latvėnaitė-Kairienė, D. Mušinskas, J. Šikšnelis.

2014 m. kovo 25-29 d. Visbyje (Švedija) vyko Baltijos rašytojų kongresas. Dalyvavo rašytojas L. Degėsys

2013 m. lapkričio 18-25 d. Kaliningrade (Rusija) įvyko lietuvių ir Kaliningrado srities rašytojų vertimų dirbtuvės „Lietuviška poezija Donelaičio žemėje“. Dalyvavo poetai D. Gintalas, L. Katkus, G. Latakas, M. Nastaravičius, D. Petrošius, A. Šimkus, A. Valionis. Dirbtuvėse į rusų kalbą išversta šių autorių kūryba pristatoma Kaliningrado rašytojų almanacho „Baltija“ 2014 m. Nr. 1.

2013 m. lapkričio 1-4 d. rašytojai G. Norvilas, A. Lapinskienė, M. Burokas, G. Adomaitytė, A. Ališauskas, K. Platelis, V. Rudžianskas, V. Asovskis, D. Tamošaitytė, A. Jonynas dalyvavo lietuvių literatūros skaitymuose ir diskusijose Gardine bei Pelesoje (Baltarusija).

2013 m. rugpjūčio 19-21 d. Literatūros seimelyje Krasnagrūdoje (Seinų valsčius, Lenkija) dalyvavo rašytojai I. Aleksaitė, V. Braziūnas, V. Dekšnys, A. Jonynas, B. Jonuškaitė.

2013 m. birželio 10-15 d. LRS kūrybos namuose „Diemedis“ (Palanga) įvyko Lietuvos ir Gruzijos rašytojų vertimų dirbtuvės. Dalyvavo rašytojai V. Asovskis, O. Jautakė, V. Morkūnas, P. Rakštikas.

2013 m. kovo 26-30 d. Visbyje (Švedija) vyko Baltijos rašytojų kongresas. Dalyvavo rašytojas L. Degėsys

2013 m. vasario 23 d. Rašytojų sąjungos pirmininkas A. Jonynas ir tarptautinių programų koordinatorius D. Petrošius susitiko su Vilniaus knygų mugėje viešėjusiu literatūros vertimų žurnalo „Inostrannaja literatura“ (Rusija) vyriausiuoju redaktoriumi A. Livergantu, užmegzti kontaktai, susitarta talkinti rengiant kitų metų gale pasirodysiantį žurnalo numerį, skirtą šiuolaikinei lietuvių literatūrai

2012 m. lapkričio 6 d. Rašytojų sąjungoje surengtas flamandų poezijos klasiko Antono van Wilderode kūrybos pristatymas (bendradarbiaujant su Flandrijos atstovybe prie Belgijos ambasados ir Tarptautine Antono van Wilderode asociacija). Dalyvavo poezijos vertėjas Antanas Gailius.

2012 m rugsėjo 25-29 d. Lucke (Ukraina) įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos ir Voluinės srities administracijos organizuotas Tarptautinis rašytojų forumas, kuriame dalyvavo rašytojai iš Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos ir Moldovos. Surengtos literatūros vertimų dirbtuvės, knygų paroda dailininkui R. Orantui atminti, B. Mar monospektaklis, „Magnus Ducatus Poesis“ poezijos ir muzikos vyksmas. Dalyvavo rašytojai E. Ališanka, M. Burokas, V. Dekšnys, V. Gužauskis, A. Jakučiūnas, A. Jonynas, B. Jonuškaitė, D. Petrošius, V. Rudžianskas, A. Šlepikas.

2012 m. birželio 26- liepos 1 d. poetas D. Petrošius Londone dalyvavo pasaulio poezijos festivalyje „Poetry Parnassus“.

2012 m. kovo 27-31 d. Visbyje (Švedija) vyko Baltijos rašytojų kongresas. Dalyvavo rašytojas L. Degėsys

2011 m. birželio 15-21 d. LRS kūrybos namuose „Diemedis“ (Palanga) įvyko Lietuvos ir Gruzijos rašytojų vertimų dirbtuvės „Moters rašytojos padėtis šiuolaikinėje visuomenėje“. Dalyvavo rašytojos G. Adomaitytė, L. S. Černiauskaitė, N. Kliukaitė-Kepenienė, N. Raižytė, J. Survilaitė.

Nuo 1992 m. LRS yra Europos rašytojų kongreso narė, nuo 1997 m. – Baltijos rašytojų tarybos narė ir Trijų jūrų tarybos narė. LRS dalyvauja tarptautiniuose projektuose „Baltic Ring” (kurį remia ES programa Culture 2000), TransEuropaExpress, Littera Baltica. LRS kasmet nominuoja kandidatus literatūrinei Nobelio bei Astridos Lindgren premijoms.
LRS bendradarbiauja (pagal dvišales sutartis) su:

Latvijos rašytojų sąjunga;
Lenkijos rašytojų asociacija;
Švedijos rašytojų sąjunga;
Slovėnijos rašytojų sąjunga;
Marburgo rašytojų organizacija (Vokietija);
Grazo autorių susivienijimas (Austrija);
Suomijos rašytojų sąjunga;
Kroatijos rašytojų sąjunga;
Sankt Peterburgo (Rusija) rašytojų sąjunga;
Izraelio hebrajų rašytojų sąjunga.