Vanagas Rimantas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Rimantas Vanagas – poetas, prozininkas, vertėjas.
Gimė 1948 10 10 Pesliuose, Anykščių rajone.
1955–1966 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1971 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1970–1997 m. dirbo žurnalistinį darbą: ėjo įvairias pareigas žurnaluose „Jaunimo gretos“, „Moksleivis“, laikraščiuose „Laikas ir įvykiai“, „Vilniaus tribūna“, „Lietuvos Jeruzalė“, „Anykšta“. 1997–2004 m. laisvas kūrybinis darbuotojas Anykščiuose. 2004–2007 m. Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus darbuotojas, nuo 2007 m. Anykščių kultūros centro projektų vadovas, Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingasis sekretorius, aktyvus Anykščių kultūros gyvenimo veikėjas, renginių organizatorius, įvairių konkursų komisijų narys. Nuo 1995 m. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto „Fair Play“ komiteto narys. Buvo Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijos pirmininkas, Lietuvos Taikos gynimo komiteto Jaunimo komisijos pirmininkas. Rinkdamas medžiagą knygoms nemažai keliavo, ilgiau ar trumpiau gyveno Sibire, JAV, Izraelyje, Kolumbijoje, Švedijoje. Dabar gyvena Anykščiuose.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1983 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Autobiografijos pradžia: poezija. – Vilnius: Vaga, 1978.
Motinos laiškas: poezija. – Maskva: Molodaja gvardija, 1982.
Šita žemė: poezija. – Vilnius: Vaga, 1983.
Kelių vardai: apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1984.
Karas mūsų nepamiršo: apybraižos. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Penketas šaukštukų: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Senelės šalis: apsakymai. – Vilnius: Spauda, 1989.
Po ralio žvaigžde: dokumentinės apybraižos. – Vilnius: Alma littera, 1991.
Nenusigręžk nuo savęs: dokumentinės apybraižos. – Vilnius: Vyturys, 1995.
Gongo dūžiai: dokumentinė apybraiža. – Vilnius: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, 1995.
Lazerių šešėly: dokumentinė apybraiža. – Vilnius: Pradai, 1996.
Pasaka apie šapalą, sakalą ir mažytę mergaitę: poema. – Vilnius: Spauda, 1996.
Triskart lietus: poezija. – Vilnius: Pradai, 1996.
Ex Oriente lux: Lietuvos rerichiečiai: dokumentinė apybraiža. – Vilnius: Lietuvos Rericho draugija, 1998.
Iš vieversių gyvenimo: mano mažieji didieji anykštėnai: dokumentinė proza. – Vilnius: Petro ofsetas, 2002.
Gimtinė mano – iš dangaus!: eilėraščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Mylėti ir nemylėti: dokumentinė apysaka. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Du skeletai greta: poezija. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Atminties variantai: apsakymai, novelės. – Vilnius: Petro ofsetas, 2004.
Žmonės mylėjo žmones: mano mažieji didieji anykštėnai: dokumentinė proza. – Vilnius: Petro ofsetas, 2004.
Malūnininkas ir mėnuo: faktai ir vaizdai, pasakojimai ir pasakos: mano mažieji didieji anykštėnai: dokumentinė proza. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Vyriški ir žvėriški nutikimai: medžiotojų poringės. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Mergaitė ant žirgo: nuotykių apysakos. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Pabėgėlė: Amerikos lietuvės gyvenimo romanas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2006.
Niurksi plūdė ir širdis: žvejų nutikimai. – Vilnius, Petro ofsetas, 2006.
Žali žydų plaukai: faktai ir eilės, juokas ir ašaros. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007.
Visi nuo Šventosios: proza. – Vilnius, Petro ofsetas, 2008.
Uždegti spindulį: likimai ir paralelės. – Vilnius: Petro ofsetas, 2009.
Broli žaliašaki…: medžiai Anykštijos sodybose: fotoalbumas (kartu su J. Danausku). – Juodėnai (Molėtų r.): J. Danauskas, 2010.
Peslių akademija: regėjimai, išpažintys, versijos: mano mažieji didieji anykštėnai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2011.
Avižienio algoritmas ir kiti nutikimai: apie informatikos mokslų daktarą, Kalifornijos universiteto Los Andžele ir Vytauto Didžiojo universiteto prof. Algirdą Avižienį. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2012.
Šventoji mano dvynė: mažoji proza. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013.
Gyvenimas pagal Petrą: iš šeimos biblijos: Anykščių krašto kryždirbiui Petrui Blažiui – 150. – Vilnius: Petro ofsetas, 2014.
Akivaras: Pašventupių kronikos: nuojautos ir balsai iš anapus: mano mažieji didieji anykštėnai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2015.
Anykščių fenomenas (kartu su N. Vanagu). ‒ Vilnius: Petro ofsetas, 2016.

V e r t i m a i i š r u s ų k a l b o s :
G. Praškevičius. Vilkolakis: apysakos. – Vilnius: Vyturys, 1990.
V. Jerofejevas. Maskva–Petuškai: apysaka. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992.
V. Pelevin. Čiapajevas ir Pustota: romanas su Urgano Džambono Tulku VII įžanga. – Vilnius: Tyto alba, 1998, 2007.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Siauruko nuotykiai: Aukštaitijos siaurojo geležinkelio istorijos. – Kaunas: Keturios spalvos, 2007.
Laiškai iš Paryžiaus: kelionių publicistika. – Vilnius, Petro ofsetas, 2008.

A p d o v a n o j i m a i :
1979 m. Zigmo Gėlės premija už geriausią metų poetinį debiutą.
1983 m. sąjunginio M. Gorkio literatūrinio konkurso I laipsnio diplomas už geriausią debiutą rusų kalba.
1988 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos kūrybinio konkurso laureatas.
2000 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kūrybinio konkurso „NATO – tai mes“ I vietos laimėtojas.
2001 m. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kilnaus žaidimo laureatas.
2002 m. Anykščių savivaldybės T. Mikeliūnaitės premija už dokumentinės prozos knygą „Iš vieversių gyvenimo“.
2003 m. Juozo Tumo-Vaižganto premija už dokumentinės prozos knygą „Iš vieversių gyvenimo“.
2003 m. Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėka už svarų indėlį į Lietuvos valstybės sukaktį.
2004 m. Jono Marcinkevičiaus premija už dokumentinės prozos knygą „Žmonės mylėjo žmones“.
2004 m. Utenos apskrities viršininko padėka.
2008 m. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko padėka.
2011 m. Antano Baranausko premija už dokumentinės prozos knygą „Peslių akademija“.
2013 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už publicistiką.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Rimantas Vanagas anykštėnų biografijų žinyne / Anykstenai.lt
Rimantas Vanagas: tokie jie, mano mažieji didieji anykštėnai / Bernardinai.lt, 2010 12 01

T e k s t a i :
„Vidurnakčio lyrikoje“ Rimanto Vanago eiles skaito Algimantas Butvilas, garso įrašas / lrt
.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *