Vytautas Skripka (1943 05 20–2013 05 16)

Lietuvos kūrėjų bendriją vėl ištiko skaudi netektis – eidamas septyniasdešimtuosius metus Vilniuje netikėtai mirė poetas Vytautas Skripka.
Vytautas Skripka gimė 1943 metų gegužės 20 dieną Laičiuose, Molėtų rajone. Mokėsi Alantos vidurinėje mokykloje, 1962 metais baigė Vilniaus miškų technikumą, dirbo miškininku. Vėliau Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką, dirbo „Literatūroje ir mene”.
Pirmieji eilėraščiai spaudoje Vytautas Skripka paskelbė 1960 metais, o debiutinis poezijos rinkinys „Dangiškos eglės” pasirodė 1969-aisiais. 1976 metais tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu.
Poetas parašė ir išleido virš dvidešimties eilėraščių knygų suaugusiems ir vaikams: „Jūros klėtys” (1972 ), „Medžio mokyklėlė” (1972), „Saulės obuolys” (1975), „Balandžio rytas” (1977), „Kantrybės medis” (1977), „Giedras mano rūpestėlis” (1979), „Žinia” (1981), „Pavasario skudutis” (1982), „Tėviškės langas” (1984), „Žvaigždynų ratas” (1985), „Pervaža” (1985), „Žuvusių žvaigždės” (1985), „Tėvų namai” (1988), „Lenktas marių mėnulis” (1988), „Koplytėlė šiaurėje” (1990), „Nakties viduramžiai” (1996), „Vigilijos” (1997), „Rytas su senstančiu imperatoriumi” (1998), „Vienas” (2002), „Užmigo žemė” (2002), „Ramu kaip prieš mirtį” (2005), „Mažoji rinktinė” (2007), „Birželio sodai” (2008), „Dešimt metų” (2010), „Nepareisiu” (2011).
Už poezijos rinkinį „Vigilijos” poetas buvo apdovanotas Pauliaus Širvio literatūrine premija (1997), o 2008 metais už eilėraščių knygą „Mažoji rinktinė” jam buvo suteiktas Antano Miškinio premijos laureato vardas.

Ankstyvuosiuose Vytauto Skripkos rinkiniuose vyravo Rytų Aukštaitijos giedančių miškų, švedkapių tyloj dainuojančių bičių, sidabrinės beržo lingės metaforizuotas gamtovaizdis, persmelktas įstabumo lūkesčio. Vėlesniuose eilėraščiuose, kur vis ryškesni tampa ir miestietiški Vilniaus motyvai, literatūros kritiko Vytauto Kubiliaus teigimu, „kalbėjimo monotoniją išsklaidė užsimezgusi egzistencinė refleksija apie „netesėjusiųjų kartą” ir žmogų „nugalėtu veidu”, atsirado vaizdo daugiasluoksniškumas, lyrinės potekstės įtampa, energingesni kompozicijos judesiai, grindžiami griežta ketureilio disciplina ir kontrastiškais deriniais, giminingais Henriko Radausko poetikai”.

Velionis pašarvotas UAB „Lakrima” šarvojimo salėje (Kalvarijų g. 67, Vilnius). Atsisveikinimas gegužės 21 d. nuo 17 iki 22 val., gegužės 22 d. nuo 10 val. Šv. Mišios – gegužės 22 d. 9 val. Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Vasario 16-osios g. 10, Vilnius). Karstas išnešamas 12.00 val. Laidojamas Karveliškių kapinėse.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *