Žekas Antanas

Antanas Žekas

Antanas Žekas – poetas, prozininkas, dramaturgas.

Gimė 1931 05 17 Kirdeikių kaime, Šėtos valsčiuje, Kėdainių rajone.
Mirė 2015 12 06 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

1937–1941 m. mokėsi Pašėtės, 1941–1943 m. Šėtos mokyklose, 1943–1945 m. Šėtos progimnazijoje. 1945 m. persikėlė į Kauną ir mokėsi Komjaunimo vidurinėje mokykloje (dabar „Aušros“ gimnazija), ją baigė 1950 m. ir įstojo į Vilniaus dramos teatro studiją. 1951 m. buvo pašauktas į būtinąją tarnybą sovietinėje armijoje. 1953 m. grįžo ir įstojau į Vilniaus valstybinės konservatorijos (dabar – Muzikos ir teatro akademija) dramos fakultetą. Jį baigė 1957 m. dirbdamas aktoriumi. 1956 m. pradėjo dirbti Kapsuko (dabar Marijampolė) dramos teatre. 1958 m. persikėlė į Kauno jaunojo žiūrovo teatrą, o 1959 m., jį reorganizuojant, buvo paskirtas dirbti aktoriumi į Kauno valstybinį dramos teatrą (dabar – Nacionalinis Kauno dramos teatras). Jame dirbo iki 2003 m., o vėliau dar 7 metus pagal atskiras vienkartines sutartis. Per kūrybinio darbo metus teatre yra sukūręs virš 100 vaidmenų.
Apie 1980-uosius buvo pakviestas į Kaune naujai įsikūrusį dailininkų ir rašytojų satyrikų klubą „Šaipokai“, ten su kolegomis pradėjo ruošti satyros ir humoro vakarus, kurių Lietuvoje per devintąjį dešimtmetį įvyko gerokai per šimtą. Rašė scenarijus agitmeninių kolektyvų varžyboms, laimėdavo prizines vietas. Sukūrė keliolika dramaturgijos veikalų, kurie buvo statomi Kauno dramos ir Lėlių teatruose. Nemažai vaidino Lietuvos televizijos pastatymuose (Augustino Griciaus „Palanga“, Balio Sruogos „Dobilėlis penkialapis“, Antono Čechovo „Piršlybos“, Antano Keturakio „Amerika pirtyje“ ir kt.) Visą laiką aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, virš trisdešimties metų buvo Kauno dramos teatro tarybos nariu. Mirė 2015 m. gruodžio 5 d. Kaune.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2003 m.

Antano Žeko svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a:
Kelionė aplink teatrą: proza. – Kaunas: Nemunas, 2000.
Savy save: eilėraščiai. – Kaunas: Varpas, 2001.
Kasdieniai kalbėjimai: eilėraščiai. – Kaunas: Varpas, 2003.
Vėlyvos alyvos: eilėraščiai, humoreskos. – Kaunas: Ryto varpas, 2006.
Prietemos paukščiai: apybraižos, pjesės. – Kaunas: Ryto varpas, 2006.
Prisiminimų medis: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
Vilties prieplauka: etiudai, dramaturgija. – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
Žemė kėlė žolę: poezijos rinktinė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
Dovanoti metai: keturių sonetų vainikų pynė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014.

S c e n a r i j a i :
IV pasaulio lietuvių sporto žaidynių uždarymo šventė: eiliuotas scenarijus. – Rež. K. Motuza, 1991.
Kriminalinės istorijos: televizijos serialas. – Rež. V. Valašinas, 1993–1994.
V pasaulio lietuvių sporto žaidynių uždarymo šventė: eiliuotas scenarijus. – Rež. K. Motuza, 1995.

A p d o v a n o j i m a i:
1958 m. Lietuvos kultūros ministerijos diplomas.
2003 m. paskirta II laipsnio valstybinė pensija.
2010 m. Kauno miesto savivaldybės Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalis.
2012 m. Kauno miesto savivaldybės Santakos II laipsnio garbės ženklas.
2012 m. Kauno teatralų padėkos prizas „Fortūna“ už nuopelnus Lietuvos teatrui.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Antanas Žekas. Nesumeluotas teatras / Bernardinai.lt, 2014 01 11

T e k s t a i :
Antanas Žekas. Tavo krantas: sonetų vainikas / Kauno diena, 2012 10 26

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *