Aleksaitė Irena

Irena Aleksaitė – vertėja.
Gimė 1952 01 09 Vilniuje.
1983 m. baigė Maskvos M. Gorkio literatūros institutą, ten įgijo literatūros darbuotojos (grožinės literatūros vertėjos) specialybę. Yra dirbusi redaktore Spaudos komitete, vyresniąja redaktore „Vyturio“ leidykloje ir kt. Nuo 2007 m. laisvai samdoma vertėja. Vertė iš lietuvių į rusų kalbą, dabar – iš lenkų ir rusų į lietuvių kalbą. Iš viso yra išvertusi knygų, filmų tekstų, pjesių, straipsnių, esė. 2004 m. yra gavusi valstybinę meno kūrėjo stipendiją Witoldo Gombrowicziaus romanui „Ferdydurkė“ versti. Yra išvertusi pjesių Kauno dramos teatrui, Valstybiniam jaunimo teatrui, Nacionaliniam dramos teatrui, straipsnių, kompiuterinį žaidimą.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2008 m.

B i b l i o g r a f i j a :

V e r t i m a i   į   r u s ų   k a l b ą :
J. Erlickas. Humoreskos ir pjesės. – Litva literaturnaja, 1981, nr. 3.
V. Rimkevičius. Mano pievos. – Litva literaturnaja, 1983, nr. 5.
L. Tapinas. Iliuzijų mugėje (ištrauka). – Litva literaturnaja, 1985, nr. 1.
J. Erlickas. Humoreskos ir eilėraščiai. – Litva literaturnaja, 1989, nr. 8.
R. Požerskis, R. Rakauskas. „Žalgirio” vyrai. – Vilnius: Vyturys, 1987.
V. Račickas. Zuika padūkėlis. – Vilnius: Vyturys, 1988.
E. Mieželaičio, A. Liobytės, J. Degutytės, A. Žukausko, K. Sajos pasakos. – Kn. Pelėdžiuko sapnas. – Vilnius: Vyturys, 1990.

V e r t i m a i   i š   l e n k ų   k a l b o s :
Rodzewiczowna, Maria. Dievaitis: romanas. – Vilnius: Asveja, 1993.
Alex, Joe. Tikrai jį nužudžiau. – Vilnius: Politika, Lietuvos knygos draugija, 1994.
Kraszewskis, Juzefas Ignacas. Lėlės: priešvetuvinės scneos: romanas. – Vilnius: Alna litera, 1994.
Rodzewiczowna, Maria. Plevėsos meilė: romanas. – Vilnius, Sata, 1994.
Rodzewiczowna, Maria. Moteris: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1995.
Kraszewskis, Juzefas Ignacas. Juodasis perliukas: romanas. – Vilnius: Andrena, 1996.
Dolęga-Mostowiczius, Tadeusz. Aukštieji slenksčiai: romanai. – Vilnius: Andrena, Dictum, 1998.
Gombrowiczius, Witoldas. Dienoraštis, 3 tomai. – Vilnius: Vyturys, 1998–1999.
Konwickis, Tadeusz. Mažoji apokalipsė: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Gombrowiczius, Witoldas. Ferdydurkė: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Ślączka, Kazimierz. Feminizmas: šiuolaikinio feminizmo visuomeninės ideologijos ir koncepcijos (kartu su L. Malakauskiene). – Vilnius: Mintis, 2005.
Giunterytė Puzinienė, Gabrielė. Vilniuje ir Lietuvos dvaruose. – Vilnius: Regionų kultūros iniciatyvų centras, 2005.
Terakowska, Dorota. Raganų duktė. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2006.
Terakowska, Dorota. Ten, kur krenta angelai. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.
Terakowska, Dorota. Belytis. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.
Nowak, Katarzyna. Mano mama – ragana. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2008.
Gombrowiczius, Witoldas. Transatlantas. – Vilnius: Baltos lankos, 2009.
Molicka, Maria. Terapinės pasakos. – Vilnius: Vaga, 2009.
Molicka, Maria. Pasakų terapija. – Vilnius: Vaga, 2010.
Kraszewski, Jozef Ignacy. Ada. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2010.
Knotz, Ksawery. Seksas, kokio nepatyrėte. – Vilnius: Vaga, 2011.
Gombrowicz, Witold. Apsėstieji. – Vilnius: Baltos lankos, 2012.
Solarz, Ewa. D.i.z.a.i.n.a.s. – Vilnius: Modernaus meno centras, 2012.
Mizielińska, Aleksandra, Mizieliński, Daniel. N.a.m.u.k.a.s. – Vilnius: Modernaus meno centras, 2012.
Buchowski, Krzysztof. Litvomanai ir polonizuotojai. – Vilnius: Baltos lankos, 2012.
Zarańska, Joanna. Klasikinės pasakos. Mokomės anglų kalbos. – Vilnius: Algarvė, 2012.
Cichocki, Sebastian. M.e.n.a.s. – Vilnius: Modernaus meno centras, 2013.
Landsbergis, Vytautas. Mūsų patriotizmas, jų šovinizmas? Pokalbiai su Mariuszu Maszkiewicziumi. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013.
Kuźniak, Angelika. Marlena. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2013.
Miller, Katarzyna, Pawluczuk, Monika. Būti moterimi ir neišprotėti. – Vilnius: Šarkos knygos, 2013.
Kalicińska, Małgorzata, Grabowska, Barbara. Irena. – Vilnius: Mintis, 2014.
O. Masiuk. Lenutė, Friderikas ir kelionės. ‒ Kaunas: Debesų ganyklos, 2016.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
Tūkstantis ir viena naktis. T. 2: (39-145 naktis). – Vilnius: Alma littera, 1994.
Tūkstantis ir viena naktis. T. 4: (270-434 naktis). – Vilnius: Alma littera, 1995.
Tūkstantis ir viena naktis. T. 5: (434-606 naktis). – Vilnius: Alma littera, 1995.
Tūkstantis ir viena naktis. T. 7: (756-894 naktis). – Vilnius: Alma littera, 1996.
Suvorinas, Aleksejus. Žmogaus sveikata: natūralios gyvensenos programa. – Vilnius, Asveja, 1997.
Toss, Anatolij. Amerikietiška istorija. – Vilnius: Alma littera, 2008.
Rubina, Dina. Petruškos sindromas. – Vilnius: Nordina, 2013.
Rubina, Dina. Baltoji Kordobos balandė. – Vilnius: Nordina, 2015.

V e r t i m a i   i š   k i t ų   k a l b ų :
Shelley, Mary. Frankenšteinas: romanas (iš anlgų k.). – Vilnius: Vyturys, 1995.
Defo, Danielis. Laimingoji kurtizanė, arba Roksana: romanas (iš anglų k.). – Vilnius: Andrena, Dictum, 1996.
Uličianski, Jan. Ponas Pirmokas (iš slovakų k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2010.
Uličianski, Jan. Katinas su riedučiais (iš slovakų k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2011.
Petiška, Eduard, Miler, Zdeněk. Kaip kurmis kombinezoną įsitaisė (iš čekų k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2012.
Petiška, Eduard, Miler, Zdeněk. Kurmis ir automobilis (iš čekų k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2012.
Miler, Zdeněk. Kurmis ir raketa (iš čekų k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2012.
Miler, Zdeněk, Doskočilova, Hana. Kurmis ir mamytė (iš čekų k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2012.
Voronina, Lesia. Superagentas 000. Auksinės kengūros paslaptis (iš ukrainiečių k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2012.
Doskočilova, Hana. Kurmis ir sniego senis (iš čekų k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2012.

S u d a r ė , p a r e n g ė :
Geros manieros – pusė karjeros (kartu su N. Jazbutyte). – Vilnius: Mintis, 2002.
Deklamuojame Kalėdų seneliui (kartu su N. Jazbutyte, K. Kazijevaite). – Raseiniai: Žiburys, 2002.
Šimtadienio kalendorius (kartu su N. Jazbutyte). – Raseiniai: Žiburys, 2003.
Auklės knyga (kartu su N. Jazbutyte). – Vilnius: Tyto alba, 2004.
Pirmasis pasimatymas (kartu su N. Jazbutyte). – Vilnius: Tyto alba, 2005.
Vaistai iš močiutės klėtelės (kartu su N. Jazbutyte). – Raseiniai: Žiburys, 2
007.
Prie stalo, ant stalo, po stalu (kartu su N. Jazbutyte). – Vilnius: Mintis, 2010.

A p d o v a n o j i m a i:
2012 m. Šv. Jeronimo premija už profesionalų ir kūrybišką pastarųjų trejų metų darbą literatūros vertimų baruose, už gyvai lietuviškai prakalbintą Witoldą Gombrowizcių ir kitus žymiausius XX a. lenkų rašytojus, už netikėtų lietuviško žodžio galių atskleidimą.
2015 m. M. Kalicińska, B. Grabowska knyga „Irena‟ ir D. Rubina knyga „Baltoji Kordobos balandė‟ įtrauktos į metų vertingiausios verstinės literatūros sąrašą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *