Butkus Vigmantas

Giedriaus Baranausko nuotrauka

Vigmantas Butkus – literatūrologas, eseistas.
Gimė 1965 03 12 Užventyje, Kelmės rajone.
1983–1987 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute (dabar Šiaulių universitetas) lietuvių kalbą ir literatūrą. 1993–1997 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantas, nuo 1997 m. humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 2010 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute – iki 2013 m. Naujosios literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, nuo 2013 m. – skyriaus vedėjas. Dėsto Šiaulių universitete (nuo 1988 m.), docentas, ėjo Lietuvių literatūros katedros asistento, vyr. asistento, vedėjo pareigas. Paskelbė arti dviejų šimtų mokslinio, eseistinio, publicistinio pobūdžio straipsnių literatūrologine, kultūrologine, visuomenine ir kitokia tematika, taip pat recenzijų, vertimų iš latvių kalbos. Šios publikacijos skelbtos Lietuvos ir Latvijos mokslo, literatūros, kultūros leidiniuose, regioninėje Šiaulių krašto spaudoje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2012 m.

Vigmanto Butkaus tinklaraščiai internete

B i b l i o g r a f i j a :
Neoromantinė baltų drama: individas ir tautos būtis istorinėje praeityje: paskaitų konspektas. – Šiauliai, 1991.
Neoromantinė baltų dramaturgija: individas ir tauta: daktaro disertacijos santrauka. – Šiauliai, 1997.
Latvių literatūros eskizai: iki XIX a. pabaigos. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1998.
Šiauliai: provincijos miestas palatvėje: tekstai. – Šiauliai: Saulės delta, 2005.
Latvių literatūros istorijos seminarai (XIX a. pabaiga – XX a. pirma pusė): mokomoji knyga [elektroninis išteklius]. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007.
Šiaulių auto/topografija: eseistiniai tekstai. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2011.
Literatūros žvalgymai: straipsnių rinkinys. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011.
Stebuklo horizontai: Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje: monografija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.

S u d a r ė :
Provincija lietuvių kultūroje: tarpdisciplininės mokslinės konferencijos pranešimų santraukos, Šiauliai, 1999 m. birželio 2 d. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1999.
Kūnas lietuvių kultūroje: straipsnių rinkinys. – Šiauliai: K. J. Vasiliausko įmonė, 2000.
Kanonai lietuvių kultūroje: straipsnių rinkinys. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001.
Mitai lietuvių kultūroje: straipsnių rinkinys. – Šiauliai: K. J. Vasiliausko įmonė, 2002.
Inter-studia humanitatis: mokslo darbai. – Nr. 1 (2004), Vertybių transformacija lietuvių kultūroje. – Šiauliai: Šiaulių knygrišykla, 2005.
Inter-studia humanitatis: mokslo darbai. – Nr. 4 (2007), Kaltė kaip kultūros fenomenas. – Šiauliai: Šiaulių knygrišykla, 2007.
Alus lietuvių kultūroje: straipsnių rinkinys (kartu su R. Stankuviene). – Šiauliai: Lucilijus, 2007.
Inter-studia humanitatis: mokslo darbai. – Nr. 7 (2008), Pelkė lietuvių kultūroje (kartu su R. Stankuviene). – Šiauliai: Šiaulių knygrišykla, 2008.
Inter-studia humanitatis: mokslo darbai. – Nr. 10 (2010), Saulė pasaulio kultūrose. – Šiauliai: Šiaulių knygrišykla, 2010.
Inter-studia humanitatis: mokslo darbai. – Nr. 13 (2012), Literatūros laukuose ir anapus jų. – Šiauliai: Šiaulių knygrišykla, 2012.
Baltiškoji, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose = Baltiskā, tautiskā, reģionālā pašapziņa baltu literatūrās un kultūrās = Baltic, national, regional identity in Baltic literatures and cultures: straipsnių rinkinys (kartu su V. Jonkute). – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Vigmanto Butkaus mokslinė veikla

T e k s t a i :
Vigmantas Butkus. Literatūrinės kronikos iš Šiaulių (I) / Literatūra ir menas, 2014 10 24
Vigmantas Butkus. Literatūrinės kronikos iš Šiaulių (II) / Literatūra ir menas
Vigmantas Butkus. Literatūrinės kronikos iš Šiaulių (III) / Literatūra ir menas, 2015 05 08

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *