Feliksas Vaitiekūnas 1926.07.15. – 2016.06.11.

 Džojos Barysaitės nuotrauka

Birželio 11 dieną Vilniuje, eidamas 90-uosius metus, mirė žymus vertėjas ir redaktorius, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Feliksas Vaitiekūnas.

Feliksas Vaitiekūnas gimė Kanapynės kaime, Impoliškio viensėdyje (dab. Anykščių rajone). 1934–1937 metais mokėsi Surdegio pradžios mokykloje, vėliau – Subačiaus (Kupiškio r.) geležinkelio stoties progimnazijoje bei Kupiškio gimnazijoje. 1942–1944 metais mokslus tęsė Telšių mokytojų seminarijoje, 1944–1945 metais – Panevėžio mokytojų seminarijoje.

1945 m. pavasarį F. Vaitiekūnas buvo suimtas, apkaltintas antisovietine veikla, nuteistas ir kalinamas Panevėžyje, Vilniuje (Lukiškėse) ir Vorkutoje. Po metų paleistas iš kalinimo,  studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo išsilavinimą. Taip pat baigė ir Vilniaus teatro dramos studiją.  Po studijų F. Vaitiekūnas kurį laiką dirbo laikraščio “Lietuvos pionierius” redakcijoje, o nuo 1952 iki 1960 metų – redaktorium Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje (dabar – leidykla “Vaga”).

Nuo 1960 iki1991 metų, iki išeidamas į pensiją,  dirbo literatūros žurnalo “Pergalė” redakcijoje redaktorium, redagavo šiame žurnale skelbiamą grožinę literatūrą.

Nuo 1984 metų Feliksas Vaitiekūnas buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Vertė  prozos ir sceninius kūrinius iš rusų kalbos. Jo pastangų ir triūso dėka lietuviškai prakalbo Jevgenijaus Švarco, Konstantino Vorobjovo, Vasilijaus Šukšino, Michailo Bulgakovo ir daugelio kitų rusų rašytojų veikalai. Ypatinga vieta Felikso Vaitiekūno darbe buvo skirta rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus kūrybai. Jis buvo beveik visų jo romanų ir pjesių vertėjas iš rusų kalbos, išvertė ir išleido penkiolika jo knygų, surado lietuviškus atitikmenis žydiškam jų tekstų koloritui, išvertė ne kalbą, o autoriaus kūrybos stilių.

Lietuva, anot Grigorijaus Kanovičiaus, „neteko dar vieno savo iškilaus sūnaus – Anapilin išėjo kuklus ir darbštus, didis lietuvių kalbos žinovas ir mylėtojas, tikras Lietuvos patriotas vertėjas ir redaktorius“.


Feliksas Vaitiekūnas bus pašarvotas pirmadienį, birželio 13 dieną nuo 14 val. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salėse (Paco 4).
Atsisveikinimas su velioniu iki antradienio, birželio 14 d. 10 val. Laidotuvės Surdegio miestelio (Anykščių raj.) kapinėse.
Šv. Mišios antradienį, birželio 14 d. 7.30 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje. 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *