Jankus Gediminas

Zenono Baltrušio fotografija

Gediminas Jankus – dramaturgas, prozininkas, teatro kritikas, publicistas.
Gimė 1951 05 21 Kaune.
Mokėsi ir baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. Kūrybinę veiklą pradėjo 1983–1990 m. dirbdamas Kauno ir Vilniaus valstybinių akademinių dramos teatrų literatūrinės dalies vedėju. Jau tada pradėjo rašyti recenzijas apie spektaklius, to meto spaudoje skelbti interviu su žymiais teatro aktoriais ir režisieriais, analizavo jų kūrybinę veiklą. G. Jankus daug metų dirbo žurnalistinį darbą įvairiuose leidiniuose, buvo literatūrinės dalies vedėju Kauno ir Vilniaus nacionaliniuose dramos teatruose, nuo 1990 metų aktyviai prisidėjo, kuriant Krašto apsaugos struktūras, buvo vienas pirmųjų atkurtos Lietuvos šaulių sąjungos vadų, LŠS žurnalo „Trimitas“ redaktorius, 1991 m. Sausio 13-osios įvykių metu G. Jankus vadovavo šauliams, gynusiems Parlamentą, buvo rūmų Gynybos štabo narys, 3-iojo rūmų korpuso komendantas, iš Aukščiausiosios Tarybos rūmų nesitraukęs keletą mėnesių. G. Jankus buvo renkamas dviejų kadencijų Kauno miesto tarybos deputatu (1996–1999 ir 1999–2002), dirbo miesto vicemeru, Tarybos sekretoriumi, savivaldybės administracijoje (dirba iki šiol), „Nemuno“ žurnale.
Lietuvos žurnalistų sąjungos narys – nuo 1991 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a:
Amžinas keleivis: dramų rinkinys („Amžinas keleivis“, „Ir šviesa, ir tiesa“, „Gervių šūksmas“). – Vilnius: Vaga, 1989.
Pasifloros žiedas: romanas. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1994.
Arcanes: dramų rinkinys („Sandora“, „Šėtoniškos eilės“, „Arcanes“, „Inteligentų klubas“). – Kaunas: Varpas, 1998.
Vaidmenys ir atlikėjai: teatro kritikos etiudai. – Kaunas: Nemunas, 2001.
Mėnesienos namai. Kunstkamera: dvi pjesės. – Kaunas: Nemunas, 2002.
Kybartų aktai: dviejų dalių drama. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Rytoj: novelės. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2017.

K ū r i n i a i  r i n k i n i u o s e:
Vaivorykštės spalvos: pjesė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1991, knygoje „Pjesės“.
Stolypino vagonas: drama. – Vilnius: Vaga, 1992, knygoje „Naujos lietuvių dramos /91“.

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s:
H. Brandneris. Sugrįžęs kauksmas: romanas. – Kaunas: Europa, 1994.
B. Bardo. Ir Dievas sukūrė moterį: apybraižos apie Brižitą Bardo. – Kaunas: Europa, 1995.

A p d o v a n o j i m a i:
1992 m. B. Dauguviečio I laipsnio premija už dramų rinkinį „Amžinas keleivis“.
1992 m. Sausio 13-osios atminimo medalis.
1992 m. Šaulių žvaigždės medalis.
1993 m. Šaulių žvaigždės ordinas.
2009 m. Lietuvos šaulių sąjungos medalis „Už tarnystę Lietuvai“.
2011 m. medalis „Už nuopelnus žurnalistikai“.
2015 m. Lietuvos šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“.
2015 m. Nepriklausomybės gynėjų medalis.
2017 m. Geležinio Vilko kryžius už istorinę pilietiškumo ir patriotizmo sklaidą.
2018 m. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio Atminimo medalis.
2018 m. Vieno lito premija už įtaigaus vaizduotės šėlsmo ir atpažįstamų realijų jungtis novelių rinkinyje „Rytoj“.
2018 m. II laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“.
2018 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už reikšmingus 2018 m. kūrybinius pasiekimus.
2019 m. Pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos atminimo medalis.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Rašytojas G.Jankus: kol neišmoksime gerbti praeities, niekada nesididžiuosime dabartimi / Delfi.lt, 2013 02 15

T e k s t a i :
Gediminas Jankus. Novelės iš spaudai ruošiamos knygos „Šventas Petras“, vaizdo įrašas

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *