Keturakis Robertas

Mildos Kiaušaitės fotografija

Robertas Keturakis – poetas, prozininkas.
Gimė 1935 03 12 Jonučiuose, Kauno rajone.
1963 m. baigė Vilniaus universiteto lietuvių kalbą ir literatūrą. 1967–1991 m. dirbo žurnale „Nemunas“, 1991–1997 m. – žurnale „Santara“, 1997–1999 – „Kauno žinių“ redaktoriumi. 1997–2014 m. Vytauto Didžiojo universiteto leidyklos vyriausiasis redaktorius, nuo 1998 m. redagavo „Kauno istorijos metraštį“ ir Kauno kunigų seminarijos auklėtinių kūrybos almanachą „Duc in altum“. Daug metų vadovavo Kauno Maironio gimnazijos kūrybinei bendrijai „Sietynas“, be jo neįsivaizduojama Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos Borutaičių draugijos veikla, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje 2015 m. atidarytas pirmosios laidos abituriento, poeto Roberto Keturakio vardo lietuvių kalbos kabinetas. Šiuo metu rašytojas aktyviai bendradarbiauja su Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centru. Jotvingių Kryžiaus ordino narys – nuo 2011 m.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1966 m.

B i b l i o g r a f i ja:
Saulėtekis kely: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
Balti sparnai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1965.
Saulabroliai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1969.
Atspindžiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1974.
Vėluojančių gatvė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Reikia mylinčio žmogaus: publicistika. – Vilnius: Vaga, 1979.
Veidą matau: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Kas mirksnį visur: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Perspėk kitus: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Likimus renkamės patys: publicistika. – Vilnius: Vyturys, 1986.
Amžinai laikinai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1987.
Трепетная сила: eilėraščiai, poema. – Maskva: Cоветский писатель, 1989.
Krintantis vakaro paukštis: eilėraščiai. – Kaunas: Spindulys, 1993.
Neverk, mano broli, neverk: eilėraščiai. – Kaunas: Spindulys, 1995.
Trys lelijos šventam Kazimierui: eilėraščiai. – Kaunas: Atmintis, 1996.
Namai ant traškančio ledo: eseistika. – Kaunas: Spindulys, 1996.
Erškėtrožė ant Santakos delno: eilėraščiai. – Kaunas: Varpas, 2000.
Kulka Dievo širdy: romanas. – Kaunas: Nemunas, 2002.
Ir niekad vėlai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Ahasferas: proza. – Kaunas: Atmintis, 2005.
Rinktiniai eilėraščiai. Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Nuprausti mėnesienos: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2010.
Jotvingiai: poema. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centro leidykla, 2011.
Užstalės eilės: eilėraščiai. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2014.
Tiktai akimirkos: eilėraščiai. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2015.
Nakties baltieji debesys: eilėraščiai. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016.
Teesie: eilėraščiai. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2019.

S u d a r ė:
Gyvenimas be stebuklų. Garliavos vidurinės mokyklos I laidos abiturientų pasaulis: atsiminimai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014.
S. Santvaras. Atidaryti langai: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.

A p d o v a n o j i m a i:
1988 m. Poezijos pavasario laureatas.
2001 m. laikraščio „Lietuvių balsas“ konkurso antroji premija už romaną „Kulka Dievo širdy“.
2003 m. Gerumo plyta – Kauno miesto mero apdovanojimas už gerus darbus visuomenės labui.
2005 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
2006 m. Jono Aisčio literatūrinė premija už poezijos knygas „Trys lelijos šventam Kazimierui“, „Ir niekad vėlai“.
2006 m. Kauno miesto savivaldybės Santakos II laipsnio garbės ženklas.
2012 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2014 m. Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras.
2016 m. Žurnalo „Šeimininkė“ prizas („Poezijos pavasaris“, 2016).
2017 m. Kauno kultūros premija už ypatingą indėlį į Kauno literatūrinį gyvenimą ir pilietišką aktyvumą.
2017 m. Vieno lito premija už formos ir turinio vienovę bei šviesų žvilgsnį į pasaulį eilėraščių rinkinyje „Nakties baltieji debesys“ (Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016).
2017 m. „Kauno dienos“ prizas už eilėraščių rinkinį „Nakties baltieji debesys“ („Poezijos pavasaris“, 2017).
2018 m. Zikaro namų vytis už eilėraščių rinkinį „Nakties baltieji debesys“ (Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
R.Keturakis: turėti paslaptį, kurios niekada neatversi / Delfi.lt, 2010 05 10
R. Keturakis: be gamtos žmogus nekurtų / Kauno.diena.lt, 2015 03 17
Robertas Keturakis: „Premijos ir apdovanojimai mane gąsdina“ / Bernardinai.lt, 2014 02 13

T e k s t a i :
Roberto Keturakio poezija svetainėje tekstai.lt
Robertas Keturakis. Aš klaupiuos prieš tave už visus / Metai, 2015 03
„Vidurnakčio lyrikoje“ savo kūrybos eiles skaito Robertas Keturakis, garso įrašas / lrt.lt
Robertas Keturakis. Eilėraščiai iš knygos „Nakties baltieji debesys“, vaizdo įrašas
Robertas Keturakis. Eilėraščiai / Zurnalasmetai.lt

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *